Poselství od Archanděla Michaela, 12-2010 "JISKRA VAŠEHO BOŽSTVÍ JE NESMRTELNÁ A VĚČNÁ" Tisk
Uveřejnil(a) Lenka   
Úterý, 07 Prosinec 2010 18:48
Milovaní mistři, nikdy nezapomínejte, že smyslem vašeho Bytí je stát se vědomými spolutvůrci, a že náš Otec/Matka Bůh je Životadárnou silou vaší existence. Musíte se zbavit rovných čar, lineárního pojetí času, jehož vlivem jsou vaše možnosti rozhodování omezené a ovlivněné minulostí. Mistr působí v souladu se Zákonem kruhu a koncepcí Smyčky Nekonečna (ležaté osmičky). Smyčka Nekonečna, která se před vámi odvíjí, je naplněna Božskou silou; ovšem pro podporu vašich záměrů je nutné, aby Smyčky Nekonečna, které vás obklopují a náleží do vašeho osobního kola Stvořitele, byly naplněny myšlenkovými formami na harmonických frekvencích. Ujišťujeme vás, že vaše touhy/záměry budou uskutečněny nejlepším možným způsobem v nejlepší možnou chvíli, pokud zůstanete ukotveni ve svém Svatém Srdci a udržíte jasnost ve svých myšlenkách i skutcích. Pamatujte, lidský Duch nemůže být poražen, neboť je vytvořen z Božské podstaty a je tudíž nezničitelný. Jiskra Božství, která byla dána každému z vás, je nesmrtelná a věčná.
Svět, ve kterém nyní žijete, není odrazem světa, který pro vás byl zamýšlen. Ve vaší DNA jsou uloženy éterické časové kapsle, které obsahují paměťovou Esenci všech vašich minulých životů. Tisíckrát jste byli odloučeni a zlomeni; avšak stále máte paměťové buňky své Božskosti, které čekají, až k nim přistoupíte a začleníte je do svého Bytí. Tyto paměťové buňky jsou stavebními kameny vašeho Světelného Těla. Nadchází doba, kdy se naladíte na vědomí bytosti svého těla; musíte věnovat čas zkoumání vlastního nitra k získání duchovní vnímavosti. Při postupování hlouběji a hlouběji do procesu vzestupu a rozšiřování vašeho záměrného uvědomění je třeba, abyste si vytvořili určitý návyk a stále sledovali a kontrolovali STAV SVÉ MYSLI. Značná část vašich vzpomínek na události z minula začne postupně mizet následkem vašeho postupu ze sféry mozku založeného na instinktech směrem ke sféře vyšší mysli.
S postupem času se lidstvo začalo spoléhat čistě na smyslové vnímání místo svého přirozeného vnímání Boha a tím ztratilo příležitost k plnému vyjádření Sebe sama. Inspirace a vedení Vyššího Já a Duše byly postupně vytlačeny nutkáním ega a jeho potřeb. Původní forma myšlení se stala minulostí a lidstvo zůstalo uvězněno ve smyšlené říši kolektivního vědomí. Vaše víry a domnělé pravdy se staly strnulými, roztříštěnými a často až překroucenými. Poté, co jste nakonec ztratili spojení se svým vnitřním vedením, začali jste se soustředit na vnější svět a stali jste se povětšinou jen těmi, kdo se přizpůsobují, místo abyste sami tvořili.
Ti, kdo fungují v prostředí neharmonických frekvencí třetí a čtvrté dimenze, spoléhají při ukládání informací/vědomostí na svou mysl, vědomou či podvědomou. Někteří jsou v uchovávání a vybavování si informací lepší než jiní; nicméně tento způsob je v mnoha ohledech neúčinný a pokřivený. Pamatujte, aby se mohly vědomosti přeměnit v moudrost a být tak i využity, musí být vhodným a účinným způsobem zažity. Čakry jsou centra podvědomé mysli. Na počátku tato centra fungovala v dokonalé harmonii; avšak s postupem času zesílilo a převážilo spektrum duality a vaše vibrační vzorce přestaly být harmonické. Tím, že se vyrovná a zharmonizuje čakerní systém, silová centra čaker začnou souznít a působit pro vaše nejvyšší dobro místo vzájemného boje o převahu jednotlivých čaker.

Když žijete na prvních čtyřech úrovních vnitřních dimenzí svého mozku, nacházíte se ve stavu mysli, který vás spojuje se Zemí. Zaměřujete se na „sebe sama“, na své osobní zájmy a na tělesné pocity pěti vnějších smyslů: zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu. Toto je oblast těla potřeb ega a vlastní osobnosti, neboť větší část vašeho Vědomí Duše ustoupila do Hvězdy vaší Duše v Osmé Čakře, přibližně 20-25 cm nad temenem. S tím je spojen omezený pohled na ostatní i na svět a kritické, sebestředné postoje.
Abyste dosáhli změny, musíte si vědomě zvolit pozitivní náhradu za vlastní naučené negativní reakce. Musíte se pilně snažit oprostit od starých, zvenčí ovlivněných myšlenkových pochodů, kvůli nimž zůstáváte dál ve svém omezení. Mnozí z vás již učinili velké pokroky ve snaze vyrovnat a/nebo pročistit nedokonalosti ve svém aurickém poli. Je nutné, abyste pročistili ničivé, pokřivené myšlenkové formy z minulosti, abyste mohli vytvořit nové, posilující stopy pro budoucnost. Až budete večer hodnotit svůj den, představujte si pozitivní náhradu za negativní situace, které se vám v životě přihodí, a neochvějně se na tuto představu soustřeďte. Prostřednictvím své mysli musíte udržet kanál komunikace mezi Duší a mozkem otevřený. Tím bude započat pomalý proces opětovné aktivace mozkové šišinky a otevření brány ke Svaté Mysli, která se nachází v zadní části mozku u temene.
Jak budete postupovat do vyšších, více vyrovnaných úrovní třetí dimenze a do nižších úrovní dimenze čtvrté, vaše uvědomění se začne rozšiřovat a zahrnovat i některé ostatní bytosti – ty, které budou zapadat do vámi přijatých mezí myšlení a bytí. Vaše přijetí a láska k ostatním se nyní vážou na podmínky, neboť vaše osobní potřeby a touhy jsou stále na prvním místě. Avšak kvocient vaší lásky a soucítění začne růst a tím se ve vás najde dostatek místa pro ty, kteří odpovídají vašemu obrazu reality.
Začínáte naslouchat slabému hlasu svého svědomí neboli svého Duševního Já; ovšem ne vždy jeho rady následujete. Některé vaše hluboce zakořeněné návyky se vám stávají přítěží a nyní se budete snažit je změnit, či se od nich osvobodit. Tím začíná bitva mezi egem a Vyšším Já. Ego postupem času skončí na podřadném místě a stane se služebníkem Duše. Začne se vám pomalu měnit osobnost, neboť ego již nebude mít vliv na vaše emoce a podněty vaší touhy. Změní se časem i váš pohled na ostatní, a situace, do nichž se dostanete, budete schopni vidět z nadhledu a z širší perspektivy. Vzestup je děj, který rozšiřuje mysl a umožňuje přejít z jednoho stavu vědomí do jiného. Vaše uvědomění se rozšíří, aby zahrnulo celé lidstvo, Zemi, sluneční soustavu a vyšší vesmírné zákony. Již se nebudete zabývat jen svým malým já. Vaším hlavním cílem je stát se galaktickou Bytostí a nakonec dojít k univerzálnímu, vesmírnému vědomí.
Když dosáhnete a udržíte si část vibračních vzorců vyšší čtvrté dimenze a dojdete na vstupní úroveň vibračních vzorců dimenze páté, započne Duševní sjednocení té stránky vašeho Vyššího Já, která sídlí v rámci Hvězdy vaší Duše.
Vaše Vyšší Duševní Já časem vyšle Esenci části vašeho Vyššího Já do Středu vašeho Svatého Srdce. Tento krok pak zažehne Trojplamen (Boží Láska, Boží Moudrost, Boží Vůle) v Silovém Středu vašeho Solar plexu, jenž zahrnuje oblast srdce, brzlíku a hrdla. Když je tento proces dokončen, budete již mít v sobě ukotveny vlastnosti, atributy a ctnosti té dané části vašeho Duševního Já. V následnosti na to sestoupí další, vyšší úroveň vašeho éterického Vyššího Já, usídlí se v místě Hvězdy vaší Duše a bude vyčkávat na možnost se s vámi propojit. Tento děj se bude znovu a znovu opakovat s tím, jak se budete propojovat s většími a většími částmi svého Božského Já.
Čím dříve během svého života začnete naslouchat výzvám své Duše a svého Vyššího Já, tím je jednodušší získat nad svým egem a osobností převahu. Pokud budete v tomto směru pozorní, vaše Duše, která má vrozený smysl pro to, co je dobré a co je špatné, bude den ode dne silnější. V opačném případě však může úplně utichnout. Když Duše posílí, zvyšuje se vaše vnímavost, a vaše myšlenky, touhy a skutky se stávají čistšími a láskyplnějšími. Světlo intelektu neboli Světlo rozumu přináší moudrost a porozumění, neboť poskytuje přirozené mysli podporu, díky níž porozumíte hmotnému světu a osvojíte si ho.
Uvědomte si, že odpuštění znamená uvolnit či rozpustit nevyrovnané vibrační vzorce, které jste ve vztahu k ostatním vytvořili, a snažit se navrátit do svého středu. Odpuštění znamená osvobození se od negativních emocí, abyste mohli nadále přijímat Pevné Částice Božího Světla. Pamatujte, čistá Esence Stvořitele, kterou přijímáte do svého Svatého Srdce, musí být zažehnuta / aktivována frekvencemi nepodmíněné lásky.


Během 2000 let trvajícího Věku Ryb zde panovala přirozenost emocí a astrální roviny čtvrté dimenze. Dalších 2000 let, tedy věk Vodnáře, bude zaměřeno na vědění spirituality a přirozenost mysli tím, že lidstvo postoupí a přivykne si na nejvyšší úrovně čtvrté dimenze a nižší a střední úrovně dimenze páté. V čele s vámi, Hvězdnými Semínky, se lidstvo postupně přizpůsobí novému, rozšířenému Sebeuvědomění a toto se stane běžně přijatelnou normou. Učedník na cestě musí překročit pod-úrovně astrální roviny a získat kontrolu nad emocionálním / astrálním tělem a nižší přirozeností, čímž vyrovná tři spodní čakrová centra a spustí aktivaci Svatého Ohně Kundalini, který je uložen v Kořenové Čakře.
V budoucnu bude také běžné žít v auře mistra, vznešené Světelné bytosti nebo ve výjimečných případech i archanděla. Vy, učedníci na Cestě, budujete most mezi hmotným světem a světem Ducha. Pokud máte vstoupit do řad mistrů, musíte být vytrvalí při hledání pravdy, a musíte mít silnou touhu a vůli sloužit. Nyní procházíte procesem přizpůsobování se vyšším frekvencím proudů elektromagnetického Světla. Duše vás vyzývá, abyste si záměrně uvědomovali vesmírné zákony a mohli pak plně využívat svých Bohem daných schopností tvořit. Všechny stránky tvoření začínají vnitřně, a jakýkoliv plán či abstraktní myšlenka musí před svým zrodem projít fází jakési inkubace, než se stane realitou v hmotném světě.
Musíte si vzít zpět osobní sílu, kterou jste dali ostatním. Také vědomě uvolňujte energii, kterou všichni ostatní zanechali ve vašem aurickém  poli či je napojili na váš solar plexus – to je první fáze postupného návratu k rovnováze a harmonii, který je nutný, abyste se znovu stali mistry Sebe samých. Cesta k vyššímu vědomí nakonec vyústil v přímé zakoušení svého Božího Já / Přítomnosti Já Jsem a v nádheru a velkolepost Stvořitele (který není ani ženského, ani mužského rodu) v jedné z Jeho mnoha forem.
 
Rádi bychom vám dali několik dalších podnětů k zamyšlení, než se znovu sejdeme.

•    SVĚTELNÉ FREKVENCE VĚDĚNÍ SE STÁVAJÍ SVĚTLEM MOUDROSTI:
•    VĚDĚNÍ = SVĚTLO OSOBNOSTI * MOUDROST = SVĚTLO DUŠE * INTUICE = SVĚTLO SRDCE
•    Můžete popřít ZDROJ všeho, ale náš Otec/Matka Bůh a Nejvyšší Stvořitel nikdy nepopře vás.
•    Pamatujte, jen tím, že věříte, že je něco skutečné, se to skutečným nestává.
•    Samota je jen iluze. Obraťte se do sebe a naleznete láskyplnou společnost, již hledáte.
•    Je nezbytné, abyste setrvali v ochranné péči zlatavě bílé koule Božího Světla, která vám zaručí bezpečí, inspiraci a vedení.
•    Váš dech ovlivňuje energie vašich úmyslů. Váš Svatý Dech a záměry podporují vaše vize.
•    Lidský Duch nemůže být poražen, neboť je tvořen „Božím Světlem“, a proto je nezničitelný.
•    Je nutné vystavět své vlastní centrum Světla, abyste mohli uchopit svou Slunečnost.

Trojice Slunečnosti: ZÁŘE VAŠÍ BOŽSKÉ BUŇKY S DIAMANTOVÝM JÁDREM PLUS SVĚTLO VAŠÍ DUŠE A SVIT VAŠEHO SVATÉHO SRDCE TVOŘÍ ZÁŘI VAŠEHO SVĚTELNÉHO AURICKÉHO POLE.

Znovu vám zdůrazňujeme, že je zde naléhavá potřeba zkušených a odhodlaných SLUŽEBNÍKŮ SVĚTA. Zasvěcení je nyní skupinovou záležitostí – ne výkonem jednotlivce. Při svém úsilí na cestě k Mistrovství musíte být ochotni pomoci těm, kdo přicházejí za vámi, aby společně s vámi bylo pozvednuto celé lidstvo. Duše přirozeně tíhne ke skupinovému vědomí. Právě vaše Duše usiluje o opětovné sjednocení, ne vaše osobnost.
Moji hrdinové, je jisté, že vaše soustředění se na současnou fázi je tím, v čem byste rádi pokračovali v nadcházejících letech dramatického rozšiřování vědomí a změn, které nyní na světě probíhají. V každé chvíli buďte bdělí a uvědomělí, aby byl váš záměr přesný a jasný, neboť s každou novou myšlenkou pro sebe tvoříte svět zítřka. Jsme stále s vámi a dáváme vám vedení a směr.


JÁ JSEM Archanděl Michael.

NEBESKÉ DARY NAŠEHO OTCE/MATKY BOHA©


KÉŽ JE VÁŠ DOMOV POŽEHNÁN BOŽÍM KLIDEM.
KÉŽ BOŽÍ LÁSKA OVLÁDNE VAŠE SRDCE.
KÉŽ SVĚTLO BOŽÍ VYCHÁZÍ Z VAŠÍ DUŠE.
KÉŽ MOUDROST BOŽÍ ZAPLNÍ VAŠI MYSL.
KÉŽ VÁM MOC A VŮLE BOŽÍ DAJÍ SÍLU A ODHODLÁNÍ.
KÉŽ VÁM BOŽÍ DOKONALOST NAPOMŮŽE K DOBRÉMU ZDRAVÍ.
KÉŽ PRAVDA A LASKAVOST PROSVĚTLÍ KAŽDÉ VAŠE SLOVO.
KÉŽ JE VŠECHNA VAŠE TVORBA PRO DOBRO VŠECH.
KÉŽ MILOST BOŽÍ NAPLNÍ VAŠE DNY VELKOU RADOSTÍ.
KÉŽ VÁS VZNEŠENÍ BOŽÍ ANDĚLÉ PROVÁZEJÍ A OCHRAŇUJÍ.
KÉŽ VÁS SLADKÉ HLASY NAŠEHO OTCE/MATKY BOHA VEDOU PO CESTĚ SVĚTLA NYNÍ A NAVŽDY.
 
Přijala Ronna Herman
RONNA HERMAN * 2010
© www.ronnastar.com
Poznámka ke kopírování:
Do češtiny přeložila pro www.transformace.info  Zuzka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.