Mistr Hilarion - poselství pro týden od 9.1. do 16.1. 2011 Tisk
Uveřejnil(a) Lenka   
Úterý, 11 Leden 2011 14:26
Vítejte zpět, Milovaní Světlonoši,
mnozí z vás právě vstupují do svých nových rolí jako Poslové Světla na Zemi. To je obrovská zodpovědnost a vyžaduje absolutní mistrovství na všech úrovních svého Bytí. Začínáte si uvědomovat tu sílu, kterou držíte v sobě, vaši schopnost léčit nebo zraňovat pouhými slovy. Tím, jak se zlepšujete, však nacházíte pouze jedinou možnost - vybrat si cestu Lásky. Nyní již chápete, že ta mocná síla není pro slabochy, že pravá síla vyžaduje neustálou a trvalou disciplínu a právě proto probíhá u každého z vás ta potřeba enormních zkoušek.

Jak pokračujete v prožívání rostoucí kundalini síly ve vašem nitru, učíte se o způsobech a významech rovnováhy. Nejdůležitější jednotkou tohoto procesu je každodenní zakotvování vašich energií do Země a někdy i častěji v rámci udržení rovnováhy a stability. V tomto období přichází pomalu vaše Vyšší Já do vašich nižších těl a takříkajíc „zkouší vodu“. Kdyby vaše Vyšší Já přišlo celé najednou, ochromilo by to velice rychle vaše obvody, takže je věnována velká pozornost a péče aklimatizaci vašich fyzických nositelů vyšším energiím tak, aby tento proces proběhl s co možná největší grácií a hladkostí. Vaše Vyšší Já je nesmírně mocná Bytost.

Uskutečňování velkých změn bude pokračovat ve všem a v každém z vás, Drazí, a zjistíte, že se straníte a vyhýbáte všem nižším energiím, které se projevují v poli vašeho působení, dokud nedosáhnete mistrovství a umění používat proti energiím druhých štít. Je těžké naučit se tuto lekci, neboť jsou pro vás obvyklé vzájemné interakce s mnoha lidmi ve vašich každodenních životech. Důležité je začít den vyčištěním a propojením se s vlastní energií, abyste dokázali rozeznat, kdy začínáte přejímat cizí energie. Sloup Světla prohlášení a záměrů vám velmi pomáhá nastavit si každé ráno pole paprsků léčivého Světla jako pomoc při těchto možných příhodách. Toto najdete na stránkách Scribe pod odkazem “Decrees”.(http://www.therainbowscribe.com/decrees.htm  - pozn. překladatele, bude přeloženo později).

Mysl je velmi činorodá a upovídaná, takže je čas naučit se oddělit se od té neustálé palby “ego hovoru”. Vždy, když se to stane, můžete si pomoci odvedením pozornosti na něco jiného, a tak trénovat nahrazování myšlenek strachu a úzkosti, které vás bombardují, myšlenkami povznášejícími život. Když z toho uděláte svůj nový zvyk, brzy budete schopni řídit a vybírat si své myšlenky podle svých pravých cílů a duchovního růstu. Když toto budete sami procvičovat, uvolní to ve vás tolik energie, že budete žasnout a také se budete cítit volněji ve svých fyzických tělech.

Čím dál budete na své Cestě Světla, Milovaní, tím schůdnější se stane v podmínkách opouštění světských radostí a záležitostí a zpozorujete, jak snadno říkáte své NE zvykům a vzorům myšlenek a činností, které se pro vás stanou nepřijatelnými ve vašem “světelnějším” stavu. Dokonce se můžete najít ve skládání básní ohromné radosti, vnímání a krásy, což bude probíhat na místě bývalých jedovatých myšlenek a zvyků, které vás držely stranou pocitů, že jste naprosto živí a probuzení ve svých fyzických tělech na Světě. Čím víc temnoty je transformováno a jedu z buněk odstraněno, tím více života zažijete. Velké odměny čekají na ty, kdo vytrvají na své Cestě a pocity radosti se stanou jejich stálou společností.

Není snadné jít touto Cestou, víme to, neboť my jsme také jednou šli jako vy, a proto jsme se rozhodli zůstat v blízkosti Země, abychom byli k službám v těchto nejúžasnějších časech. Nezapomínejte nás volat, jen si vyberte jednoho z Nanebevzetých Mistrů nebo Mistryň, se kterými rezonujete a zavolejte je. Jsme tu, abychom pomáhali a vedli vás do Zlatého Věku. My toužíme být voláni!

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2010 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro www.transformace.info do češtiny přeložila Lenka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.