Pozorování moci strachu - poselství od Stvořitele Tisk
Uveřejnil(a) Lenka   
Pondělí, 17 Leden 2011 12:46
Přijala Natalie Glasson -10/01/11

   Energie božské lásky proudí kolem vás jako stužky světla, něžně vás objímá a jemně vibruje ve vaší auře. Láska je dokonalou pravdou a toto je energie, do které vás Já Stvořitel, nyní zahaluji. Jako o bytosti světla a lásky na Zemi o vás pečuji, ctím a respektuji vás, neboť jsme jedno.
 
Mnoho lidí prohlašuje, že je jedno se Stvořitelem, ale kolik z vás si to plně uvědomuje, ví to ve svém srdci a cítí to mocně ve svém bytí. Je čas zamyslet se nad prohlášením "Já jsem jedno s Bohem, Bůh je jedno se mnou," a pochopit, že toto je vaše pravda, že není důležitějšího prohlášení; je tak jednoduché a přesto má tak obrovský a obsáhlý význam či oblast pochopení s ním spojenou. Abyste toto prohlášení pochopili, musíte si uvědomit, že to automaticky znamená, že jste láska, uskutečňujete se v lásce a tvoříte z lásky a pro ni. Z toho také vyplývá, že jste velkolepostí Stvořitele, posvátnými kvalitami a silami Stvořitele, které existují jako láska a v lásce. K pochopení Stvořitele je třeba cítit, zažívat a přijímat lásku; lásku, která proniká hlouběji než romantická láska mezi partnery. Je to láska, která vás zcela naplňuje, obklopuje vás, léčí a vede vás. Nyní si řekněte toto prohlášení s tímto významem v mysli.

   "Já jsem jedno s Bohem, Bůh je jedno se mnou."

   Nyní toto prohlášení vyslovte nahlas, říkejte ho hlasitěji a hlasitěji, dávejte do slov energii. Nyní se postavte  a říkejte to, zkuste hýbat pažemi, jako byste se to sami sobě pokoušeli vysvětlit nebo komukoli, kdo by chtěl poslouchat. Zkuste chodit, skákat nebo tančit po pokoji a stále si to nahlas opakujte, prociťujte tu energii a nadšení, které tím vytváříte. Blázněte, jestli chcete, dělejte cokoli, v čem se cítíte dobře, křičte to ze střech, máte-li chuť.

   Pak, až budete připraveni, se znovu posaďte a zhluboka dýchejte, prociťujte tu energii, rozhodnutí, které jste učinili, hlavně život či životní energii, kterou jste tím vytvořili. Nechť vámi proudí síla Stvořitele a prociťte mír, bezpečí a lásku, kterou to přináší.

   Kdybyste skutečně věděli, že toto prohlášení je pravdivé, rozuměli mu nejen ve své mysli, ale ztotožnili se s ním ve svém srdci, vložili jej do svého konání a životní reality, všechny lekce z růstu a odkrývání pravdy by zmizely. Vzpomněli byste si na pravdu. Dosažení tohoto stavu pochopení a vědění vyžaduje obrovskou koncentraci a záměr, protože na Zemi je mnoho rušivých vlivů. Je to Váše poslání zůstat stále propojeni se Stvořitelem. Někomu se to může zdát nemožné, ale když zasvětíte část dne vylaďování se na Stvořitele, pak se toto vyladění rozšíří, bude se jako jemný opar rozprostírat vaším dnem. Je také třeba nechat odejít své nižší já či ego, aby se odhalilo vaše duchovní Já. Vaše duše již chápe, že je jedno se Stvořitelem; že je s ním nepřetržitě v posvátném splynutí, neboť uznává sebe sama jako Stvořitele. Jako osobnost jste možná ještě nepřijali přítomnost své duše a tak se nejspíš spoléháte na ego, aby vás vedlo a vytvářelo realitu, ve které žijete. To je ale v pořádku a přijatelné, vždyť ego se o vás stará a chce vám pomáhat všemi způsoby, kterými umí. Proč se tedy necítíte naplněni, přejete si něco lepšího, víte, že si zasloužíte víc, že je toho pro vás víc i pro váš život na Zemi? Pro mnohé jakoby byl uvnitř smutek, jako by se jim nic nedařilo nebo jako by jim v životě něco chybělo. Ego vás může v životě podporovat jen po jistou dobu, než si všimnete právě toho, že ego vytváří vaši realitu, ale že ji vytváří zejména z pozice strachu a ovládání a brání vám vidět pravdu. Pravda znamená vidět ve všem Stvořitele či vidět ve všem lásku. Touha ega mít pozornost a být milováno je tak silná, že zdůrazňuje všechno a každý jednotlivý pocit zcela zavádí mimo míru. Máte-li nějaký malý strach, který vám vklouzne do hlavy, všimli jste si, že je jako semínko, které roste v mohutný strom? Toto je vliv vašeho ega či nižšího já. Milovat, odpouštět a rozpouštět své ego je velkým darem pro vás, vaši duši i pro Stvořitele.

   Rád bych ještě více vysvětlil vliv ega.

   Kdybyste si představili, že každá jednotlivost na Zemi, včetně vašeho těla, je iluzí, že je to podvod, jen součást vaší představivosti, jak byste se cítili? Pravděpodobně byste pocítili strach, že jste věřili fantazii nebo falešnému dojmu. Možná byste byli smutní, protože jsou ve vašem životě věci, které milujete a ke kterým jste připoutaní. Asi byste truchlili pro svůj život, protože je váš a vám tak blízký.

   Po zjištění, že všechno je fantazie, byste nejspíš chtěli najít pravdu a odpoutat se od své reality. Kdybyste měli všechno nechat jít nebo se ode všeho oddělit za přetrvávajícího pocitu, že si všeho vážíte a milujete to, ale nezbytně to nepotřebujete, myslíte, že byste se cítili lépe? Nejprve byste se odpoutávali od falešného dojmu a možná byste byli schopni uvidět pravdu, ale je velmi pravděpodobné, že byste se pak cítili sami, osamělí, zranitelní a ztracení. Proč myslíte, že byste se cítili sami a zranitelní? Mohlo by to být proto, že vás vaše ego stále klame, stále vám potvrzuje vaši realitu a vy mu z celého srdce věříte. Musíte to udělat jinak, přece byste si realitu nestvořili tak živě či cítili bolest a hluboce trpěli! Možná budete mít pocit, že váš život nemá smysl nebo že vás už nikdo nepotřebuje. Toto je klam. Je třeba podívat se do sebe a uvažovat, odkud se utrpení a bolest berou. Jsou na vás uvaleny nebo nebo je způsobili jiní? Odpověď je NE, v celé vesmíru není jediná bytost či osoba, která vám může ublížit nebo vám způsobit bolest. Když si uvědomíte příčinu utrpení a bolesti, poznáte, že je to pravda. Mohou to být vaše dávné zkušenosti či minulé životy, které vám působí utrpení, ale ve skutečnosti je to jen iluze. Mohou vám na chvíli způsobit rozčilení nebo nevyrovnanost, dokonce mohou způsobit falešnou víru, ale vaše zkušenosti vám nemohou způsobit bolest. Musím zdůraznit, že hovořím o emocionálním a mentálním traumatu, protože vím, že chápete, jak choulostivé může být vaše fyzické tělo. Ale to je proto, že vám umožňuje cítit a vnímat, abyste pochopili, jak energie ovlivňují, vyživují nebo uvnitř vás stagnují.

   Ego vám může vykreslit obrázek, jak jste zranitelní a osamělí, cítíte bolest a strádání, že není v životě nic jiného  a vy jste odsouzeni k utrpení po zbytek vašeho života. Ego ten obraz bude malovat, dokud mu budete věřit a vy samozřejmě budete, protože i když víte, že všechno kolem vás je jen fantazie vytvořená vaší myslí, vy stále věříte slovům a přesvědčení vašeho ega. Ego má pocit, že vás chrání, vaše ego cítí, že čím větší strach kolem vás vytváří, abyste mohli existovat v pekle, tím více ho budete milovat. Vaše ego se bude cítit milováno, protože se jeho výtvorů držíte a věnujete jim pozornost. Necítí se děti milovány, vždy když mají pozornost někoho druhého? V tomto stavu si ego myslí, že si vede dobře, že ho  milujete a dáváte mu ve svém životě velký prostor, takže se cítí šťastné. Ale ego zapomíná na sílu duše, na aspekt Stvořitele uvnitř vás. Ego je jen jako mlha, která vás obklopuje; můžete ji odfouknout, když přesměrujete svou pozornost. Tu je potřeba zaměřit na vaši duši, aspekt lásky ve vás, tu moudrou a rozšiřující energii, která je vaší božskou stránkou. Tato část vaší bytosti rozumí tomu, co potřebuje; nepodléhá iluzím, fantaziím nebo falešným dojmům. Vaše duše najde pravdu a vždy ji předloží vaší pozornosti. Když myslíte a konáte v souladu se svou duší, která je propojena se Stvořitelem, pak je vše tvořeno s láskou a z lásky. Může se to zdát zcela nemožným, že by člověk ignoroval lásku, bezpečí, krásu a moudrost, která v něm žije, ale je to možné velmi snadno, jen a jen díky zaměření pozornosti.

   Důležitá věc, kterou je třeba pochopit z mého vysvětlení je, že ego vás může řídit a šálit celou dobu a svým způsobem může být lstivé a mazané. Vaše duše vás nikdy nepodvede a vždy vás povede k pravdě, ke Stvořiteli a lásce; jak si jen můžete nedovolit přijmout tak blaženou skutečnost, jakou vám duše nabízí? Odpověď je, že jste tak ovlivněni svým egem, že nic jiného nevidíte. Takže dokonce i když chápete, že si tvoříte svou realitu, že její valná část může být falešná, dokonce i když učiníte rozhodnutí dívat se na svou realitu z pozice lásky a rozumíte tomu, že nepotřebujete nutně nic jiného, než aby situace a lidi k vám přicházeli v božském načasování, stále můžete trpět a cítit bolest, protože dovolujete svému egu, aby řídilo vaše myšlenky vytvářením strachu. Můžete se cítit sami, pokud vám velí ego, ale nikdy sami nejste. Když za pomoci své duše požádáte Stvořitele či samotné božství, aby přistoupilo a vyladíte se na Stvořitele, pak vaše duše rozpustí ego a vy se cítíte naplněni, nahlédnete pravdu a cítíte lásku, která je tak nádherná a inspirativní. Pochopíte, že vše, co jste kdy potřebovali, je spojení s vaší duší a se Stvořitelem, a s touto myšlenkou můžete postupně rozpustíte vliv ega a pochopíte, kým skutečně jste. Takže když se cítíte špatně, depresivně, ztraceni, plni strachu nebo trpíte, vězte, že toto je falešná představa; strach jakéhokoli druhu je falešná představa. Může se vám zdát velmi reálným, ale je to pouze vlivem ega. Vaše duše neubližuje ani netrpí, vaše duše jen vyzařuje vibrace lásky. Pokud se naladíte na tuto vibraci lásky, můžete zcela přetvořit svou realitu a bytí, stanete se osvícenými a svobodnými.

   Svoboda je něco, po čem mnozí touží, vidí ji jako volnost dělat si, co chtějí, ale ona pramení hlouběji - je to touha osvobodit se od utrpení, které způsobuje ego. Osvoboďte se nyní propojením se se Stvořitelem a vaší duší. Vaše duše vám připomene vše, čemu potřebujete rozumět a uzákonit to na Zemi.

   Je důležité mít na paměti, že ego vytváří strach; strach je jedna z největších iluzí. Když si představíte sebe sama jako Stvořitele, pochopíte, že láska rozpouští všechny strachy. Síla sebelásky, lásky ke Stvořiteli a k vašim blízkým duším na Zemi znamená, že se vždy cítíte v bezpečí a bez obav, jste vždy milováni. Vše, čeho se bojíte, o čem pochybujete nebo čeho se obáváte, nemůže ve Stvořitelově světě existovat, je to nemožné, protože Stvořitel a vaše duše k vám budou mluvit jedině o lásce a tak i vy budete k druhým mluvit o lásce a ta bude růst, dokud celé lidstvo nebude vědět, cítit, zažívat a mluvit v lásce. Myslím, že to je na závěr krásná představa.

   Mé poselství k vám je milovat, odpouštět a ctít sebe sama jako Stvořitele, protože vy jste ta tvůrčí síla vlastní skutečnosti, skrze propojení a záměr můžete stvořit realitu, která je krásnější než jste si kdy dokázali představit. Je také potřeba být si vědomi svých myšlenek, přesvědčení a ega, měnit je zaměřením pozornosti ke Stvořiteli, který je kolem vás a ve vás.

   S posvátnou láskou,

   Já jsem Stvořitel, jakýmkoli jménem si vyberete mne oslovovat, neboť já jsem esencí života i vás.

Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Hanka B. (www.transfotmace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Kéž vám tento překlad pomůže při dalších krocích na vaší cestě.