Kryon - "Mriežka a DNA" Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 06 Prosinec 2012 17:49
Kryonova Letná Svetelná konferencia
Tento živý channeling bol prijatý v Breckenridge, Colorado - Júl 14, 2001

Zdravím, milovaní, JA SOM Kryon z magnetickej služby!
Toto je príjemný channelling na príjemnom mieste v tento večer. Príjemná energia vstupuje pomaly do miestnosti, potichu, pretože tu nie je žiaden čas. Pred troma dňami vo Vašom 4D čase  bolo toto miesto pripravené pre anjelov, ktorí tu sedia na stoličkách. Sprievodcovia a interdimenzionálne bytosti, ktoré nemôžete ani pochopiť, ale ktorých voláte bratia a sestry, prišli pripraviť miesto. Ako veľa vás prišlo sem na kopec až na toto miesto, a ako ste vošli do týchto priestorov, niektorí z Vás  začali pociťovať spirituálne teplo, deku, ktorá Vás začína obklopovať priateľmi a rodinou, starostlivo poskladaná z Vašej energie. Tvoje meno bolo spojené s týmto miestom skôr, ako si dal zámer prísť sem. Niektorí z Vás  prišli nehľadiac na dôsledky, nevediac či sa vstup uskutoční, no sedíte tu (konferencia bola vypredaná niekoľko týždňov vopred). My sme vedeli, že prídete. Pamätajte: Zámer nie je žiadosť, zámer je vyjadrenie nároku – nároku na Vašu silu!  A preto ste vytvorili miesto, kde sme všetci spolu, všetci jedno, na vyjadrenie veci v prítomnosti – na vyjadrenie vecí budúcich a na vyjadrenie vecí srdca.

Drahí členovia rodiny, nie je to náhoda, že práve toto počúvate. Je tam kontingent rodiny v tomto momente s Vami, ktorí čítate tieto slová na stránke, čo je u mňa v prítomnosti. Vidíme prepisy – vidíme nahrávky – vidíme prehrávanie týchto nahrávok, všetko sa odohrávajúc „naraz“. Preto táto správa nie je len pre počúvajúcich, ale aj pre čitateľov. Nezáleží na technológií, ktorá je použitá na reprodukciu toho, čo je predávané teraz, všetko sa odohráva v prítomnosti súčasne. Týmto povedané, že existuje spojenie láskou, medzi tými, čo sedia v týchto stoličkách a tými, čo to čítajú. A preto je rodina oveľa väčšia než títo v tejto miestnosti vôbec vedia. Oh, je to pravda, že dnes bude daná informácia, ale viac než to, sú tam osobné správy pre každého z Vás – čakajúce na Váš vstup do tejto úrovne viery.

Sú niektorí, ktorí povedia, že to nie je možné, že Duch prehovorí skrze Ľudskú bytosť týmto spôsobom. Ale je tu časť Vás, ktorá to vie lepšie, a možno práve preto tu sedíte na stoličkách a počúvate a čítate. Poznáme každého z Vás menom, menom, ktoré nie je z tejto Zeme, skôr meno, ktoré je večné – meno, ktoré je môj brat a moja sestra – meno, ktoré mi spievate „vo svetle“ vždy keď ťa vidím, keď sa presúvaš cez „sálu cti“ Vždy, keď sa rozhodneš vrátiť sa späť na Zem, sa pozdravíme a vymeníme si skutočné mená, a moje meno nie je Kryon. Ale je to pre Tvoju realitu a informáciu a Zem teraz. Nech je dôkaz, že sa táto komunikácia ozaj deje v energii, ktorá sa vytvorila okolo stoličky kde sedíš, lebo miestnosť je teraz pripravená a úplná… pre čítanie a pre počúvanie.

Skrze Váš zámer prísť, ste dali povolenie a tiež pozvánku niekomu, aby sa pridal – niekoho ste možno nečakali. Niektorých z nich poznáte. Niektorých z nich predstierate, že nepoznáte. Pridaním sa k Vám, sú tam dokonca časti Vás, ktoré sú na druhej strane závoja. Možno ste to nečakali? Čo ste si niektorí z Vás mysleli, že sú Vaše spriaznené duše, to sú v skutočnosti kúsky Vás, na ktoré ste čakali. Dovoľte mi povedať Vám, že Tretí Jazyk toto dovoľuje. Nikdy nie ste viac interdimenzionálni, než keď ste v tomto okamihu drahí, a časti Vás prechádzajú skrze závoj. Ako sedíte na týchto stoličkách, dali ste povolenie na veľa. Pred tým, než tento večer skončí a pred tým, než sa oslava skončí v tejto miestnosti poslucháčov a čitateľov, je tu priestor na liečenie – priestor na rozhodnutie čakajúce na uskutočnenie v tejto novej energii. Bytosti, ktoré obklopujú vaše stoličky, sú pripravené umyť Vaše nohy a zatlačiť na Vás nepopierateľnými spôsobmi, čo spôsobí, že budete absolútne vedieť vo svojom fyzickom 4D tele, že niekto sa Vás dotkol skrze závoj určitým primeraným spôsobom a odhalil, že táto skúsenosť je skutočná.

Rozprávame pre jeden pár uší a jeden pár očí na stránke. Toto je osobné a je to pre Teba. Aj keď dáme globálne informácie – a my dáme – povieme, že aj keď je informácia predávaná, sú tam tiež osobné správy. Nohy sú umývané a objatia rozdané.

Kde začneme? Uchovali sme si túto správu pre tých, ktorí dali zámer byť tu. Sú to silní anjeli, čo sedia pred nami a čo čítajú tieto slová. Ak by si sa iba začal snažiť a vidieť kto si, musel by si vidieť kým si bol. Dovoľte mi opýtať sa toto: S Vašim chápaním prítomnosti, koľkí z Vás si uvedomili svoju minulosť a kým ste boli – šaman – mních – farár – liečiteľ? Musíte povedať sami sebe, Vy ste stále to! Všetka energia tej božskej práce je stále s Vami, pocity sú stále tu.

Musím ísť ďaleko, ďaleko do minulosti, aby som Vám pripomenul ako toto fungovalo – história Vašej Zeme. Prišiel som, keď bola Zem ešte stále žeravá, a som tu odvtedy. Pre mňa to bolo včera, keďže všetko sa  deje súčasne v mojom ponímaní času. Nie je tam žiadne čakanie, žiadna netrpezlivosť, iba teraz. Predo mnou je tiež prítomnosť oslavy toho, čo Ľudstvo dosiahlo, ako bratia a sestry zmenili realitu – dokonca dimenzionalitu Zeme – keďže vošli do duality na tejto planéte. Veľa z Vás bolo so mnou keď bola Zem žeravá, tvoriac test pre celý vesmír, na mieste kde Ľudia dobrovoľne vošli takmer v poslednú chvíľu Vašej lineárno-časovej histórie. Je to ako keby sa jedlo pripravovalo rok, ale Ľudia boli pridaní v posledných 4 sekundách....katalyzátor zmeny vo vesmíre... soľ Boha, ochutiť test veľkosti.

Magnetická mriežka a Vy

Systém mriežky Zeme je špecifický vo svojom účele. Je to vyladené a má jediný účel – Ľudstvo. Aj keď si môžete myslieť, že je to geologický atribút fyziky planéty, je to viac než to. Je to stroj na doručenie DNA! Toto je to, čo systém mriežky robí. Rozpráva k Ľudstvu, Človek po Človeku, a je to súčasť toho, čo ste osobne. Pomáha rozdeľovať Vás, ale aj spájať Vás. Dáva nastavenia, výzvy, riešenia a lásku. Je to niečo, k čomu sa niektorí z Vás vzťahujú, aj keď myslíte na Boha! Niekto by povedal: „Kryon, nepáči sa mi predstava, že fyzika vstupuje do spirituality. Nemám rád keď je mriežka Zeme sčasti spirituálna.“ Ja Vám poviem... je to tak! Pre tvorcov, ktorými ste Vy, vytvorili ste všetko, čo je pred Vami, vrátane testu, duality, zmluvy a stroja, ktorý ich spravuje vo Vašej molekulárnej úrovni. Nemôžete oddeliť Ducha od Vašej reality. Môžete si priať veriť, že je to nejako nad tým, čo je fyzické, ale skutočnosť je, že je to centrum všetkého fyzického. Nemôžete vynechať Boha z ničoho!

Odhalíme niektoré atribúty toho, čo voláte Vaša DNA. Magnetická mriežka planéty je komplikovaná, ale je hlavne doručovací systém pre Ľudstvo po dlhé, dlhé roky. Bola tam veľmi malá zmena v tom, čo robí, pretože sa Ľudstvo nikdy nepozeralo „hore“, aby zvážilo, že mriežka môže byť zmeniteľná vec. Ľudstvo nikdy nedalo zámer na prevzatie sily, čo bolo na molekulárnej úrovni, alebo aby zvážilo, čo môže byť zmeniteľné v ich životoch. Aj keď proroci od pradávna Vám dávali informácie, že môžete zmeniť čokoľvek, aj tak ste tak neurobili. Iba v 11-tu hodinu plánu, ktorý ste vytvorili, ste sa rozhodli zmeniť realitu, a urobili ste tak. Aby sa tak stalo, mriežku meniaci sprievodca prišiel v r. 1989, čo je pre mňa teraz. Vo Vašom čase zmena magnetickej mriežky začala, a teraz viete prečo. Váš zámer vytvoriť novú realitu Zeme vyžadoval zmenu „stroja“ magnetizmu, aby Vám dovolil vyniknúť. Dovoľte mi pokračovať.

Na dosiahnutie Nového Jeruzalema – aby sa riešenie začalo – aby ste mohli zmeniť základný cieľ prečo ste tu – aby ste žili dlhšie – pre odkrytie vedy – pre to, aby bolo normálnym zážitkom pre Ducha hovoriť skrze Ľudskú bytosť, všetka komunikácia cez polohu magnetizmu, ktorý rozpráva s Vašim DNA musela byť „zmenená“. A preto sa začal systém mriežky hýbať! Vy ste ním pohli! Tí, ktorí si hovoria pracovníci svetla to cítili, a aj tí, ktorí sú spirituálni to cítili. Začalo sa to postupne meniť a potom to zrýchlilo. Skutočná zmena mriežky bola ďaleko rozsiahlejšia než magnetizmus, ktorý môžete zmerať kompasom. Spirituálne aspekty „ley lines“ (silové energetické línie), ich tvar, ich jednotnosť, synchrónnosť s ostatnými „ley lines“, sa zmenili na vytvorenie nového nastavenia, nového potenciálu Zeme. Namiesto ukončenia, riadili ste tu vlnu zmeny, a tu sedíš rok po ukončení, pracovník svetla! Vieme, že niektorí z Vás cítili pohyb mriežky. Poznáme Vašu úzkosť, ale sú tu veci, ktoré začínajú zapadať na miesto ako sa pohyb ustaľuje a nové postavenie tejto magnetickej energie prichádza ku koncu, kedy začne pôsobiť na planétu rozdielne a nakoniec sa stane stabilným.

Dovoľte mi povedať Vám o mriežke. Vo 4D (Ľudská dimenzionalita), ste povedali, že máte 2 DNA vlákna. Takto to je. Tí, ktorí by Vám povedali, že máte 12, Vám dávajú 4D popis multidimenzionálneho puzzle. Sú skutočne iba 2 biologické vlákna. Všetky ostatné, 10, ktoré nie sú spomenuté, a nie sú opísané a nie viditeľné v 4D, sú vrstvy v tých dvoch, ktoré vidíte. Nie sú ďalšie vlákna. Oni sú súčasťou tých biologických a veľa z nich sa prepája biologicky s vláknami, ktoré môžete vidieť. Takže v skutočnosti sú len 2 vlákna s 10-timi medzi dimenzionálnymi aspektami v nich. Takto ste prišli na tých 12. Vidíte? 10 nemôžete vidieť, a dve môžete.

Dovoľte mi povedať Vám o DNA. Je magnetická, takže reaguje na mriežku! Vo vzťahu k magnetizmu, gravitácií, času a umiestneniu hmoty:
Je to puzzle, ktoré nikdy nebolo vyriešené. Nikdy nemohlo byť vo Vašej starej 4D paradigme. Teraz, zrazu v tejto novej energii, Vaša veda začína chápať, že existuje aspoň 11 dimenzií v srdci každého atómu hmoty. (Povedali sme, že ich je 12) A zrazu začínate chápať, že aj čas je premenný. Neskôr  príde  tiež pochopenie, že premiestnenie hmoty z jedného miesta na druhé, je tiež súčasťou tejto rovnice. Je tu určitá rovnica, ktorej atribúty sú gravitácia, magnetizmus, čas a umiestnenie hmoty. Oni všetky idú dokopy ako veľký tanec, ktorý bude „zlatá žila“ fyziky, keď to bude objavené a pochopené. Keď to bude vhodné, táto informácia Vám bude sprostredkovaná, no nateraz, dovoľte mi povedať Vám o „vzorci“ ako Vaša DNA pracuje.

DNA - Astrologická Energia

Ako sa solárny systém pohybuje, vytvára rozdielne gravitačné atribúty a aktuálne vzorce medzi časťami. Každá planéta okolo Slnka obieha nezávisle na jeho trase, a počas každej nezávislej minúty času, toto gravitačné scenário vytvára rozdielne nastavenie magnetizmu a gravitácie v plyve Vášho Slnka. V rozmedzí, ktoré ste si zvolili – ktoré sa mimochodom veľmi zmenilo za posledné dva roky – je vzorec, ktorý je doručený Slnku, ktorý je v centre orbitov, a teda v strede gravitačného zdroja. Magnetické/gravitačné vzorce vytvorené skrze pohyb planét (vrátane Zeme a tiež všetkých planetárnych mesiacov vrátane Vášho) sú doručené Zemi ,cez to, čo vy voláte solárny vietor – energia, ktorá neustále prúdi od Slnka k Zemi. Solárny vietor to doručí mriežke, oboje sú magnetické a informácie sú prenesené v rámci vplyvu na pole vetra a mriežky. Vzorec mriežky sa teda mení denne! Je zaujímavé poznamenať, že magnetická mriežka Zeme je vlastne produktom fyziky Zeme, ale jej funkcia pre Vás je ako komunikačný stroj pre Ľudskú DNA. Tu je ďalší príklad ako je fyzická Zem aktívna v spolupráci s Ľudstvom.

Jeden z atribútov toho, čo je zakódované vo Vašej DNA pri narodení je najstaršia veda na Zemi, a voláte to astrológia. Práve sme Vám dali vedu, ktorá vysvetľuje astrológiu. Je to veda, ktorá nie je plne pochopená alebo známa, ale je to veda. Keď je základná fyzikálna formula poznaná z pohľadu magnetizmu, gravitácie, času a umiestnenia hmoty, vysvetlí to astrológiu. Zatiaľ prichádzate na planétu, a zakódované vo Vašej DNA – v jednej z interdimenzionálnych vrstiev – je táto astrologická informácia, vzorec magnetizmu a gravitácie solárneho systému, keď ste sa narodili. Názov pre vzorec, ktorý ste dali v astrologickej terminológií, určuje nastavenie, osobnostný typ, typ reakcie pre Ľudskú príčinu a následok. Je to magnetické/biologické nastavenie, ako viete, pokračujúce počas Vášho života, spôsobujúce Vašu reakciu na solárny systém, ktorý to vytvoril, rovnako ako ostatný na Zemi špecifickými, predpovedateľnými spôsobmi.

DNA – Životná lekcia

Zároveň na inej vrstve Vášho multidimenzionálnej DNA, prichádza „lekcia života“, nie zmluvy, nie karma ale životné lekcie. Čo je Vaša Achilová päta? Ako väčšinou reagujete? Čo je Váš cieľ? Niektorí z Vás sem prišli s hlbokými a silnými reakciami voči autoritám. Niektorí s duchovným prekrytím. Životná lekcia nie je karma. Je to veľký problém, ktorý je často vyvinutý z toho, čo sa stalo z Vašou energiou v minulosti. Niektorí ste prišli s lekciou, ktorá ma čo dočinenia s hojnosťou a jej nedostatkom. Niektorí ste prišli s lekciou, ktorá je len o láske. Čo ste si vytvorili ohľadom lásky: láska jeden k druhému, láska Vašich detí, láska k Vašim rodičom. Čo ste si pre seba vytvorili? Čo je Vaša lekcia? Kto skutočne ste? Toto všetko je zapísané vo Vašej DNA – Vaša voľba, vzorce, povolenie. Zmluva je iba počiatočné nastavenie. Musí tam byť rámec reality pre Vás, v ktorom budete žiť – rámec, ktorý viete zmeniť. Tu je niečo, čo sme ešte nepovedali: Zmenou Vašej reality, všetci meníte Vaše zmluvy. Najhlbšia časť spolutvorenia, chýbajúca informácia, ktorú ste nikdy úplne nepochopili, je to, že to robíte sami so sebou! Nie je to proces. Nevyžaduje to nič viac, než vyjadrenie zámeru reality, ktorú máte – potom požiadať o zmenu. Je to iba počiatočná štruktúra. Preto je meniteľná! Tí z Vás, ktorí povedali, „Podpísal som zmluvu, a musím urobiť to a to,“ nepochopili čo to a to je. Koľko podpisov je na zmluve? Dva! S kým je? S tebou! Preto, keď dáte zámer na zmenu zmluvy, oba podpisy sa zmenia súčasne. Dávame Vám túto metaforu, aby ste pochopili svoju moc uchopiť cestu, o ktoré sa domnievate, že jste si ju vytvorili, vystúpiť z něj a vytvoriť inú.. Ale počiatočná zmluva je Vám daná skrz magnetickú mriežku planéty. Karma je niečo iné.

DNA – Karma

My definujeme karmu môžno inak ako Vy. My to voláme „neukončená energia“. Je ukončiteľná kedykoľvek si prajete, prostredníctvom rôznych metód. Keď sme sem prvýkrát prišli ako kolektívna mriežka – pohybujúca sa bytosť – skupina, hovorili sme Vám o Vašej schopnosti vyhnúť sa atribútu karmy – ukončiť neukončenú energiu. Táto neukončená energia, z toho čo voláte minulosť, ktoré môžete volať teraz, leží na mnohých z Vás práve teraz, keď to čítate alebo počúvate. Nikdy ste to nepochopili. Niektorí z Vás to videli ako zástavu. Niektorí súhlasili, aby to navždy bolo s Vami, nepochopením ani na moment, že sa môžete tomu vyhnúť jednoduchým vyhlásením faktu. Ale karma bola stará energia, predtým než to bolo predané týmto spôsobom. Dovoľte mi povedať Vám tajomstvo, aby niečo z toho  začalo dávať zmysel. Viete, v čom je rozdiel medzi starým Človekom v starej energii a novým Človekom v novej energii? Je to v DNA! Dovoľte mi dať Vám túto novú informáciu: Čistokrvné Indigo deti sa rodia bez karmy! Teraz, pozrite sa na Indigo deti a čo sa snažia urobiť. Pozrite sa ako reagujú a jednajú. Táto informácia môže vysvetliť veľkú mieru toho, čo vidíte na deťoch.... a nie je to o neukončených udalostiach. Je to o nových udalostiach.

Jeden z atribútov Indigo detí je, že sa rodia s prehľadom, ktorý ste Vy nemali, a je stále Vami nepomenovaný. Je to niečo v ich DNA vrstvách, čo nikdy nebolo súčasťou Vašej. Volajte to lekcia života ak chcete. Ja to budem volať zemská lekcia. Indigovia sú tu z dôvodu – kolektívne, a oni vedia, čo to je. Je to na vytvorenie Nového Jeruzalema (metafora, ktorú Kryon používa pre mier na Zemi). V starej energii nikdy nebol umiestnený atribút v DNA, ktorý bol špecifický pre Zem, ale teraz je. Vaši pôvodný obyvatelia sa to museli naučiť, a Vaša moderná spoločnosť to zahodila, ale nové deti prišli s týmto neporušení: Vaše karmické lekcie, zmluvy a karma boli pre Vás a Váš osobný rast. Teraz, zrazu, indigo deti nesú plnú vedomosť o tom, čo vedia urobiť pre Zem ,a bude to pre mnohé z nich vášňou.

DNA – Sľuby


Tí z Vás, ktorí pochopili sľuby vedia, že tieto sľuby Bohu, ktoré voláte minulosť, sú vo Vás pri narodení ako pokračovanie toho, kde ste prestali, v súvislosti s energiou medzi Vami osobne a Bohom. Neexistuje nič silnejšie než energia sľubu – sľub Bohu; „Drahý Bože, sľubujem byť chudobný, aby som sa mohol sústrediť na Teba.“ Tu ste a napĺňate to! „ Bože, sľubujem nemať ľudské vzťahy, nikdy, a namiesto toho sa sústredím na Teba. Sľubujem žiť v celibáte.“

Potom, samozrejme, keď neplníte sľub, cítite vinu. Veľa krát sme hovorili o tom, že je to aktívne v niektorých z Vás – nie niečo, čo ide okolo. Táto energia sľubu je doručená do Vašej DNA aktívnym spôsobom. Nie je to niečo, čo leží v knihe a čaká na objavenie. Je to skutočné, aktívne a postrkuje Vás to každý deň. Pripomína Vám to sľuby, ktoré ste zložili. Už sme Vám to povedali: Môžete to neutralizovať, zmeniť to, drahé Ľudské bytosti! Môžete sa posunúť od starej energie do novej energie. Nie je to zložité a vyžaduje to iba “zámer”. Pamätajte, zámer nie je žiadosť, je to vyjadrenie Vašej božskosti. Zámer je niečo čo ste vždy mali a vždy mať budete. Zámer siahne na osobnú policu, ktorá vždy existovala a vytiahne veci, ktoré potrebuje a ktoré navrhol predtým než ste sem prišli.

Implantát – Zmena vlastnej DNA

Dali sme Vám koncept, keď prišiel v roku 1989 sprievod. Povedali sme slovo implantát, a vytvorilo to veľký rozruch, že? Bol to účel, pretože je to veľmi silný spirituálny nástroj... nebraný na ľahkú váhu. Aj keď nás o tom nepočujete už veľa rozprávať, implantát bolo niečo, čo bolo dostupné a stále je. Bola to účelná implantácia Človekom ako povolenie na zmenu spirituality – na odhalenie a uskutočnenie. Nebolo to nič od  Boha alebo inej bytosti. Bolo to skrze Vašu vlastnú energiu, dovoľujúce niečo nové na usadenie vo Vás, na lepšie prepojenie sa s Vaším Vyšším Ja... nástroj, ktorý vždy existoval vo Vašej „náraďovni“. Vy, pracujúci s Vami.

Teraz je tento implantát videný v novej energii nie ako proces, ale ako prirodzená „intuícia“. Vy všetci máte intuíciu, že môžete byť niečo, čím ste v minulosti neboli. Čo hovoríme je nasledovné: Zatiaľ, čo bola táto informácia nová v roku 1989... revolučná a naplnená kontroverziou vo svojom význame, v súčasnosti nielenže ste si  vedomí tohto konceptu zmeny Vás samotných, ale aktívne nasledujete vedomosť ako to vykonať! Moji, ako sa veci zmenili!

Len sme povedali: „implantácia povolenia na zmenu.“ Zmenu čoho? Vašej DNA? Možno sa teraz začína skladačka vyjasňovať? Ste schopní zmeniť magnetické odtlačky všetkých atribútov, o ktorých sme rozprávali akýmkoľvek spôsobom. Je to implantát povolenia na zmenu Vás na spirituálnej DNA úrovni... niečo ,o čom sme rozprávali takmer 12 rokov.

Časová línia budúcnosti – Potenciál numerológie

Ukážem Vám sled času udalostí. Toto nie sú predpovede. Miesto toho, sú to energetické potenciály, o ktorých by ste mali vedieť. Odhalím, čo sa odohráva a potenciál toho, čo sa môže. Všetko je to v prítomnosti. Mriežka je takmer hotová. Celkový dôvod pre Kryonov sprievod je takmer ukončený.

Rok 2000 bol oslavou. Aj keď niektorí z Vás to cítili a niektoré veci sa v roku 2000 stali, zväčša to bolo o oslavách. Bolo tam veľa toho, čo by sme my nazvali „umiestnenie a označenie času“ v roku 2000. Avšak rok 2001 bol iný. 2000 je rok „dvojok“. 2001 je rok „trojok“, preto je rok 2001 rok katalytický... o vytvorení potenciálnej energie.

Definícia katalyzátora je element alebo energia, ktorá sama nespôsobuje nič.
Ale keď sa skombinuje s iným správnym elementom, vytvorí niečo rozdielne z týchto dvoch. Ak vhodne jeden umocní druhý, čo spôsobí vytvorenie tretej energie... pohyb od dvoch ku tretej. Rok trojok je umocňujúci rok a Ľudské bytosti začínajú chápať túto novú kreatívnu energiu. Katalyzátor je energia plynúceho označenia času. Označenie času je nové milénium.

Rok 2001 je skutočne značka, pretože ste nemali žiaden rok nula. Preto, keď hovoríme o plynúcej značke v roku 2000, videli sme Vás oslavovať celý rok, a potom začala práca. Takže, tento rok všetko, čo zažívate, je o vytváraní novej energie. Je to o zmene Vašich vášňach, nájdení riešení pre neriešiteľné situácie, naplnenie vecí, na ktoré ste mysleli roky.

Počúvajte: Energia, ktorá je vytvorená v roku 2001 automaticky neodíde, keď príde rok 2002 a 2003. Premýšľajte o nich odteraz ako o vrstvách. Preto umocňujúca energia môže byť ako semienko zasadené, ktoré neskôr dozreje. Premýšľajte o tom, ako o ďalšom vylepšení DNA, ktoré dovoľuje zmenu pohľadu. Koľkí z Vás ste mali tento rok umocňujúci? Koľkí z Vás sedia v energií riešenia? Koľkí z Vás teraz sedia v energií neistoty? Oó, my vieme, kto je tu a toto číta! My vidíme Vaše potenciály na policiach, kde ste ich  nechali predtým, než ste sem prišli. Čo je to, čo vlastne chcete? Takmer všetko, čo si viete predstaviť ako možné vo Vašej realite, je v skutočnosti už tam, čakajúce na Vás, aby ste to vyhlásili za skutočnosť. Vaše predstavy nie sú niekde v priestore, sú v prítomnosti...vymanifestované a čakajú na objavenie Vami, ako sa stávate interdimenzionálnymi.

Pracovník svetla, spirituálna osoba, niekto, kto hľadá Zdroj, nepýta si povrchné veci, pretože je to veľká múdrosť v človeku, ktorá chápe ako to funguje. Požehnaná je Ľudská bytosť, ktorá naozaj rozumie, že zámer dať sa na vzostup je hľadanie na správnej polici! Niektorí z Vás tvorili z vhodnej police, a tu ste, žijúci novú realitu. Niektorí z Vás stále hľadáte, a Vám povieme, nikdy nie ste osamotení.  My sme tu stále s Vami, nápomocní s týmto procesom objavovania ako sa posunúť do inej reality... tej, ktorá Vám dovoľuje manifestovať Božskosť, ktorú si zaslúžite.

Ďalej v roku 2002. Pozrite sa na numerológiu: Je to „štvrtý“ rok, rok „zeme“. Je fyzický a uzemňujúci. Čo prinesie ďalší rok? Rok 2002 je rok, v ktorom sú mriežky kompletné, takmer dokončené, dolaďované v tomto čase. Priniesli sme Vám túto informáciu v roku 1989. Niekde v roku 2002 budeme oslavovať odchod sprievodu mriežky. Títo bratia a sestry pracovali 12 rokov na umiestnení mriežky s magnetickým atribútom pre nový Ľudský potenciál na Zemi. Táto skupina odíde v Decembri 2002! Niektorí ste cítili tieto posuny veľmi, keď sa mriežka nastavovala, a vravíme Vám, že koncom roka 2002, dokonca už v strede tohto roka, niektorí budú cítiť ako sa bude ustaľovať. Konečne pocítite na čom ste pracovali desaťročia.

Teraz už poznáte časový rozsah a prečo to bolo také náročné. Nápady sa zdali byť okolo, ale nikdy sa nezrealizovali. Teraz, už možno viete prečo ste nevytvorili veci, ktoré ste intuitívne vedeli, že boli Vaše na vytvorenie. Veci, ktoré ste videli a dali na papier – Vaše nové spirituálne vášne – sa ustália a dovolia Vám sa vytvoriť.

Niektorí z Vás ste sa cítili byť uviaznutí posledné roky a žiadali ste Ducha o pomoc a vysvetlenie. Vaše petície a hlasy boli vyslyšané: „Prečo nemôžeme pohnúť tieto veci do novej energie?“ Vravím Vám prečo: V energii prítomnosti neexistuje netrpezlivosť. Drahý Človek, uži si dovolenku.(Smiech) Pretože budeš za chvíľu pracovať. V roku 2003, nová energia začne – skutočná práca Kryona začne! V roku 2003, keď bude energia stabilná, mriežka bude stabilná, mnoho vecí Vám začne dávať zmysel. Napriek numerologickému významu roka, ako roka zmeny, je zmena od bytia frustrovaného z vecí uviaznutých ,k realite, kde sa hýbu veci veľmi rýchlo. Tieto potenciály sa manifestujú každému inak, ale prehľad o tejto energii by mal byť známy.

A teraz sa posuňme k roku 2008, kde je obrovský potenciál! Riešenia na viacerých úrovniach, miestach, ale hlavne v tomto centre univerza sú dostupné v tomto čase. Váš čas musí uplynúť, aby sa to mohlo udiať – vytvoriť potenciál, ktorý vidíme. Terajší vodcovia nie sú vodcovia na vytvorenie mieru. Môžu byť vymenení niekoľko krát. Tí, ktorí usadnú na ich miesta, kým Vy pochodujete týmto desaťročím, tí so „Zemskou Vášňou“ v svojich rukách, budú mať energiu Indigo! Oni budú myslieť inak a Zemská lekcia, ktorú budú napĺňať, bude vytvorenie Nového Jeruzalemu! Toto je len potenciál, a povedali sme to už predtým, Vy máte silu to posunúť alebo zdržať. Ale teraz to vidíme v roku 2008.

Aký je rozdiel medzi starou a novou energiou?
Je to schopnosť Ľudských bytostí pozrieť sa na seba a lúpať vrstvy Ľudskosti ako cibuľu – zmierňovať následky duality – siahnuť skrz závoj a povedať: „Ja som spirituálna/magnetické/biologická bytosť, a teda, môžem preprogramovať svoje vlastné DNA a použiť vybavenie okolo seba – veda – nová biológia – nová chémia – nová spirituálna vedomosť – knižky teraz písané o energii, zmeniť seba s vlastným mocným zámerom.“ Všetky nástroje dnes doručené sú vhodné. Je to na tom ako ich použijete, čo zmení budúcnosť.

Povedali sme Vám, že Vaše celé astrologické nastavenie bolo magnetická vrstva DNA. Niektorí povedali: „Kryon, neprajem si zmeniť svoje astrologické znamenie. Mám rád, kto som.“ Dovoľte mi opýtať sa Vás: “Ako by ste nechceli byť ovplyvnený minulosťou?“ (smiech) Tento dar je Váš, aby ste si ho vzali. O tomto tu vravíme. Nie je to o bytím niekým iným, je to o očistení atribútov, ktoré Vás blokujú.

Niektorí z Vás už mali zmenu životnej lekcie, a zmenili ste aj svoje zmluvy. Ako to viete? Dovoľte mi opýtať sa: “Čo bola Vaša vášeň pred 10 rokmi a čo je to dnes?“ Ja nehovorím o dospení, ale skôr o spirituálnej múdrosti. Čo spôsobilo zmenu v pribehu týchto rokov, že ste veci, u ktorých ste cítili v minulosti vášeň, uložili na metaforickú policu? A teraz robíte niečo iné, prečo? To je Ľudská bytosť, pochopenie, kto steČlovek, ktorý pochopil implantát magnetického zámeru na zmenu zmluvy – byť čímkoľvek chce byť – začať hľadať na polici reality – to interdimenzionálne miesto v prítomnosti kde ležia všetky potenciály súčasne.

Je to magnetické. Je to o preprogramovaní DNA
a ano, je to tiež metúce. Niektorí povedali: „Kryon, chcem zmeniť svoju zmluvu a spolutvoriť veci, ale nerozumiem úplne prítomnosti.“ Môžeš! Aj bez pochopenia, tvoj zámer je kráľ. Môžeš začať preprogramovanie svojej DNA. Pýtaš sa, „Ako to urobím?“ Všetok čas je v prítomnosti. Nebola žiadna minulosť ani budúcnosť. Počúvaj toto: „Predstav si veci na svojej 4D časovej osi v čistote, ktorá by vytvorila predstavu reality, ktorú si volíš. Robením tak v prítomnosti, môžete zmeniť minulosť. Toto je interdimenzionálne cvičenie, ktoré veľa z Vás naraz nepochopia. Vravíme Vám toto. S čistým zámerom, energia silného zámeru je skutočná, pretože sa naplňujete čistou vizualizáciou časovej osi, ktorá sa odohráva v úplnosti v tom istom čase. Táto energia má schopnosť zrušiť sľuby, uzdraviť choroby, zvrátiť starnutie a zničiť staré zmluvy.“

„Ale Kryon, zmluva je záväzok! Nemusím niečo prerokovať v tejto metafore?“ Áno! Ale opäť povieme, práve ste tak urobili! A ako sme skôr povedali, bola to dohoda medzi Tebou a sebou! Čistý zámer je koordinovaná energia medzi niekoľkými časťami Vás na oboch stranách závoja! Pochopenie tohto je najdôležitejšia časť Ľudskej skúsenosti. Mohol by si byť kúskom Boha? Mohla by Ľudská bytosť byť naozaj časťou celého tvorivého procesu univerza?

Odpoveď je áno, áno, áno. Toto je Kryonovo posolstvo v celku. Je to jadro toho, čo sme Vám vraveli celých 12 rokov.

Drahá rodina, nepovedali by sme Vám veci, ktoré tak nie sú. Je to náš sľub Vám! Koľkí z Vás by radi vytvorili lásku vo Vašich vzťahoch? Nehovorím len o nových vzťahoch, ale skôr o tých, ktoré už máte? Je to možné. Nie len možné... očakávajte to!

Kryon sa na Vás díva, individuálna Ľudská bytosť, ako tu sedíš. Je tam česť a rešpekt. Je tam úcta. Vidím obra – kúsok Boha – anjela a člena rodiny. Vidíme potenciál, čo môžete na Zemi urobiť, a tiež eventuálny návrat Vašej energie do večného univerza.... opäť s nami.

S týmito energiami je náročné odísť z tohto miesta v tento večer, ale je to vhodné, s láskou.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ku kopírovaniu:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

Pre všetkých pútnikov na Ceste Lásky do slovenčiny preložil Peter H. (www.transformace.info; http://kryon.webnode.cz/). Korekciu slovenčiny urobila Miriam K. Túto slovenskú verziu je možné v neskrátenej a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka vrátane všetkých zdrojov i s aktívnými odkazmi.