AA Michael - Portál 2012 a nový začátek - Energie pro listopad/prosinec 2012 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 21 Prosinec 2012 08:38

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaná Světelná rodino…..prožíváme radostné chvíle, jak se blížíme k vrcholným okamžikům transformace Země a jejímu přechodu do multi-dimenzionálního prostředí pro Děti Světla! S otevřením Hvězdné brány 2012 jsou Rada Strážců Země a Rada Starších připraveny začít svou spolupráci se Solární Radou a Galaktickou Radou….


Milovaní, toto je čas Velké oslavy a Naplnění. Všechno, na čem jste pracovali, se chystá manifestovat před vašima očima! Víme, jak tvrdě jste v tomto období přechodu pracovali a jak jste nesli energie Míru a Rovnováhy ve svých životech, aby se mohly manifestovat na Zemi. Vytvořili jste ve svých srdcích Křišťálový chrám Božského Plamene a tento posvátný prostor, který v sobě nesete, je nyní připraven začít se manifestovat také v materiálním světě. Znovu vám říkáme, jak je důležité, abyste drželi tuto energii Rovnováhy ve svých srdcích a abyste byli centrálním bodem pro Nebe a Zemi a pro Božské Mužské a Ženské energie. Tím, že držíte tyto energie ve svých srdcích, stáváte se převodníky světelných kódů pro multi-dimenzionální Zemi!    

Energie budou v tomto období intenzivní - můžete si to představit tak, jako kdyby Země byla kosmická loď, která se při průletu touto Hvězdnou bránou dostává do velkých turbulencí v hyperprostoru. Budete tyto turbulence vnímat jako energetická narušení ve svých životech, ale budete-li udržovat ve svém srdci centrální bod Světla a Rovnováhy, tak se napojíte na Božskou Lásku a Soucit a stanete se Klidným Bodem v centru všeho. Ostatní ocení Vyrovnanost a Klid, které jste schopni v této době přinést do jejich životů.

Žádáme vás, abyste si při přípravě na tento bod Vyvrcholení a Zakončení uvědomovali své pocity, myšlenky a činnosti. Udržujte v sobě vždy Nejvyšší frekvence Světla a Míru a vězte, že pomáháte udržet Pole Božské Lásky, Míru a Soucitu pro Zemi, která prochází Portálem 2012, aby zaujala své předurčené místo v rámci nové Galaxie Zlaté Růže a v Galaktické a Solární Radě Světla!

Hvězdná brána 11/11  a Iniciace Světelných kódů Athény Solary a Apolla Solarise


Milovaná Rodino Světla, bylo pro nás radostí a ctí pracovat s vámi v době Portálu 11/11 (11.listopadu) a zatmění slunce 13.listopadu. Země v těch dnech dokončila poslední úpravy nastavení nutné pro průchod Portálem 2012, a také vaše Světelná těla vytvořila nová propojení, která jim pomohou při práci s energiemi Portálu 2012.

V té době došlo k zasvěcení energií Athény a Apolla do jejich rolí v Nové Době jako Strážců a Správců  zemských/slunečních portálů, které propojují Zemi s její  hvězdou  dvojplamene,  Sluncem neboli Solarisem. Dostali jméno Athéna Solara a Apollo Solaris. Dohromady ztělesňují Sluneční energie Nového Slunce, Solarisu.

Athéna
dříve představovala archetyp ženské energie Moudrosti a Síly a také Bohyni Války. Nyní, s povstáním Nové Země, se znovuzrodila jako Sluneční Božská Ženská Bohyně Světla, ztělesňující Moudrost, Sílu, Soucit, Moc a Mír. Na Nové Zemi už nebudou války a tam, kde se Athéna Solara objeví, bude rozšiřovat  Zlatou energii Božského Soucitu a Moudrosti. Poté, co byla při zatmění Slunce 13.listopadu Athéna včleněna do Harmonického pole Země, okamžitě se začala podílet na přinášení Míru skrze Světelné Sluneční kódy Soucitu a Moci do oblastí, kde to bylo nejvíce třeba. Můžete její přítomnost a energii přivolat, kdykoli budete chtít přinést Mír, Soucit a hlubokou jemnost a moc Světelného vědomí Athény Solary.  

Podobně, její partner Apollo Solaris ztělesňuje Světelné kódy Slunečního Božského Mužství.  Apollo byl vždy Slunečním archetypem, ale ve své nové archetypální roli se stává představitelem Světla a Moci, Tvořivosti, Manifestace a Radosti. Tam, kde Athéna přináší Mír a Rovnováhu, Apollo umožňuje Tvořivost a Manifestaci, která stvoří Mírové Struktury formující Novou Zemi.

Milovaní, můžete si vybrat z mnoha způsobů, jak pracovat s těmito energiemi, ale ony vás podpoří ve vyjádření vašeho přání být Mírem a ve Vytváření  společnosti Nové Země poté, co projdete Hvězdnou bránou 2012.

Portál 2012 a energie Hvězdné mřížky a multi-dimenzionální Světelná města  

Drahá Světelná Rodino, promluvíme si s vámi také o práci, kterou jsme společně s vámi dělali v roce 2012. Vytvářeli jsme Mřížkový systém Geometrických „hvězd“ neboli Merkab, který kóduje a přenáší Vyšší frekvence a Záměry Míru. Tyto Hvězdy byly dílem vytvářeným společně s Rodinou Světla a jejich účelem je posilování Pole Míru v době přechodu Země Portálem 2012 a do multi-dimenzionální Nové Země.

První hvězda byla společně s Rodinou Světla vytvořena v dubnu 2012 v Rize v Lotyšsku, za přítomnosti Dév a Elementálů Lesního světa. Shromážděná Rodina Světla zde provedla mnoho obřadů, při kterých aktivovala a propojovala se s energiemi Elementálů Šesté dimenze a Lesního světa a propojila se s Duhovým Mostem do Vyšších dimenzí, aktivovaným v Laponsku (severní Norsko a Finsko) v letech 2011 a 2012. Tento most byl znovu propojen a energie volně proudily, a rižská hvězda byla vytvořena společně během mocného obřadu a oslavena zpěvem a tancem. Následovalo vytvoření Hvězdy v Moskvě v červenci, kde se shromáždila Rodina Světla včetně několika účastníků obřadů v Rize. V srpnu jsme společně s Rodinou Světla vytvořili Hvězdy v tureckém Istanbulu, Izmiru a Damašku. V říjnu následovalo vytvoření Hvězd v Berlíně (severní Německo) a v Bodensee (jižní Německo, na hranici mezi Švýcarskem, Rakouskem a Německem).

Každá tato hvězda je dvaceti- nebo dvanáctistěnným Světelným Krystalem posvátné geometrie (ikosaedr a dodekaedr), rotujícím o vysoké frekvenci,  vysílajícím záměr svých Tvůrců přinášet Mír a Lásku na Novou Zemi a tam, kde jsou umístěna Města. Pracují se svobodnou vůlí a svobodnou volbou, takže jejich Světelné kódy jsou dostupné pro všechny, kdo otevřou své srdce a budou je přijímat. Hvězdy jsou také vzájemně propojené do Hvězdné mřížky, která bude pomáhat při Vzestupu Země Portálem 2012.

Poslední Hvězda této Hvězdné mřížky bude vytvořena v New York City v prosinci 2012.
Budeme opět přítomni a spolu s Rodinou Světla vytvoříme Hvězdu New Yorku, která ponese záměr Lásky a Míru pro toto město. V tom okamžiku se hvězdy na východě spojí s hvězdami na západě  a vytvoří  tak most mezi USA, Evropou a Středním východem jako aktivační bod pro vzestoupené zemské energie.

Avšak, budeme také pracovat na iniciaci prvního multi-dimenzionálního Světelného Zlatého Města v New York City!

Milovaní, vězte, že se zrozením Nové Země se Rajské Kódy, aktivované v roce 2005, posunou do vyšší aktivace a začnou pracovat s Velkými městy planety. Transformace je nejvíce potřeba ve velkých městech a Zlatá multi-dimenzionální města budou ohniskem pro zasévání Nových energií a Nových cest harmonického soužití  se Zemí a všemi Bytostmi na ní.   

Během Portálu 2012 bude Hvězdná mřížka pomáhat s aktivací Světelných kódů Nové Země pro všechna města, v kterých byly Hvězdy vytvořeny a s vysíláním těchto kódů do těch měst, které se rozhodnou pro posun do multi-dimenzionálního Světelného Zlatého Města!

Zveme vás, ať už jste kdekoli, abyste se k nám připojili a nesli s námi energie pro  multi-dimenzionální Světelná Zlatá Města budoucí Nové Země.

Milovaní…je to opravdu ta nejnádhernější a nejvíc vzrušující doba pro všechny na planetě Zemi!

Co můžete očekávat během Portálu 2012

Milovaná Rodino Světla, na rozdíl od mnoha jiných jsme vám vždy říkali, že proces 2012 proběhne se záměrem míru a půvabu a bez pohrom a katastrof v globálním měřítku. A tak to opravdu je!       

Vy, jako Probuzená Rodina Světla, jste sem přišli sloužit nádhernému Účelu - přišli jste, abyste nesli Posvátný prostor Míru a Lásky, tak, aby Země mohla vstoupit do Nového Snu o Nové Zemi, aniž by při tom musela projít dramatickými zvraty a traumaty destrukce.

Buďte si však vědomi toho, že je zde mnoho proroctví a „snů“, které hovoří o chaosu a strachu, a je nutné, abyste jim v této době nedovolili vytvářet energie znepokojení a stresu. Odmítněte strach a odvracejte se od těch, kdo usilují o vytváření strachu a raději oslavujte to, čeho bylo dosaženo na vaší Zemi a v Galaxii!

Projdete Portálem 2012 s minimálním zatížením a s Radostí!

Ti, co patří mezi „ostřílené“ Pracovníky světla a jsou v Týmech Vzestupu 2012, se mohou cítit opravdu velmi unaveni, až do vyčerpání. Držíte ve svém Světelném a fyzickém těle energii pro velkou změnu. Vysíláte nové Světelné kódy dnem i nocí, takže se opravdu můžete cítit velmi unavení, ale toto pomine, jakmile se vynoříte na „druhé straně“ Portálu. Představte si, že udržujete stabilitu kosmické lodi při průchodu hvězdnou bránou, a že je to těžká práce, ale milovaní, opravdu stojí za to!

Můžete zažívat různé podoby chaosu... např. chaotické sny... jak se Kolektivní vědomí snaží vypořádat s posunem do multi-dimenzionálního režimu. Můžete zažívat nespavost a znepokojení a dokonce lehkou depresi a smutek, když zacházíte s těmito energiemi, ale soustřeďte se na bytí v Křišťálovém chrámu Srdce, což je váš vlastní posvátný prostor, a všechno bude Dobré!

Ano, toto je Konec! Konec Staré Země nízkých frekvencí, která se pomalu rozkládá jako starý a obnošený sen. A je to Nový začátek Nové Země...Nový sen o Míru, Lásce a Hojnosti!


Takže, než se znovu potkáme na „druhé straně“... Přejeme vám Radostnou oslavu Portálu 2012 a vítejte v Multi-dimenzionální Nové Zemi!

AA Michael


© Celia Fenn,   http://www.starchildglobal.com.

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Ivana M. a Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.