Kryon - Tvůj oběžník božské lásky Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 27 Prosinec 2012 20:30
Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, prosinec 2007

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Má služební známka, to, čím se ti představuji, ti může připadat zvláštní. „Řekni mi, Kryone, kým skutečně jsi?“ slyším, jak se ptáš. To ti rád řeknu, když i ty mi řekneš, kým jsi ... Kdo jsi? A kdo jsem já? Oba jsme spojeni interdimenzionalitou. Dalo by se to vyjádřit i tak, že jsme oba z jednoho těsta. Na vyšších úrovních přesně víš, o co tady na Zemi jde, proč tady jsi ty a co je mou službou. Tvou službou bylo prožít dualitu a oddělení božského já, jedné části Všeho-co-existuje. Mým úkolem bylo a je ti při tom pomáhat. Nejsem odborník na oddělování, tím tedy skutečně nejsem. Jsem pomocník, učitel a služebník ve věci Lásky. Miluji tě, s celým tvým bytím i s tvými stinnými stránkami. Byl jsem ti vždy k dispozici, kdykoli jsi přišel na druhou stranu závoje, když jsi unaven a vyčerpán vyšplhal na horu pokoje a míru, abys opět podstoupil fázi vyrovnávání účtů a láskyplně ses oddal do rukou těch, kteří tam již na tebe čekali. Aby ses tam nad sebou zamyslel, vyjádřil úmysl změnit se k lepšímu a pak sis opět vytvořil s přispěním svých pomocníků plány pro příští inkarnaci na Zemi.

Jsem ten, kdo přizpůsobuje magnetický otisk tvého bytí pro tvou další inkarnaci.
Je to fyzikální proces úzce spojený s mou službou, jímž se vytvoří balík témat, která jsi tady na Zemi už možná zpracoval nebo stále ještě zpracováváš. Při návratu z tvé pozemské služby jsem tě vždy náležitě přijal, adekvátně tomu, co jsi s ohledem na vývoj Celku udělal. Nyní jsem pro Probuzené rozpoznatelný jako Služebník a Učitel Nové doby, abych vás držel za ruku při příštích krocích, které vás čekají. Jsem Průvodce, který vám pomáhá rozpoznávat a chápat vaši vlastní multidimenzionalitu a vzestup planety Země. Takový je KRYON, přinejmenším ta moje část, která je vysvětlitelná pro pozemskou úroveň.   

Na jiné úrovni jsem – stejně jako ty – zapojen do interdimenzionálních aktivit a rovněž tam sloužím Celku.
Jen mé tamní činnosti nejsou svázány se silou Země a jejími úkoly. To nejsou ani tvé úkoly. Známe se už hodně dlouho, potkávali jsme se často, než jsi vstoupil do světa duality. Vysvětloval jsem ti, co je tady třeba dělat. Dalo by se říct, že jsem do určité míry i částí tebe. Stejně jako ty jsi částí mne. Takové je naše spojení. Je to myšlenková konstrukce, kterou ti teď nabízím, abychom tomu všemu přišli hlouběji na kloub. Dáváš tím svému rozumu možnost, aby se otevřel vyšším duchovním rovinám, interdimenzionálním úrovním. Prozkoumej naše spojení ze všech stran, poslouží ti to k tomu, aby sis vzpomněl, kým skutečně jsi. A ulož svému pozemskému rozumu, aby se napojil na vyšší božské instance, jak bych to nazval. Však víš, co tím myslím. Sděl svému rozumu, aby se napojil na božský počítač a stáhl si z něj informace, které nejsou spojené s dualitou. Možná to bude vyžadovat určitý pozemský čas, než pochopí, že je třeba vytvořit jiné předpoklady, které budou sloužit tvému růstu a probouzení. To je nyní příhodné pro současnou pozemskou etapu i tvou cestu.

Jsem Kryon z Magnetické služby a setkávám se tu teď s tebou, abych ti v souladu s koncem roku nabídl jednoduchý interdimenzionální nástroj, jenž ti pomůže demonstrovat sílu božské lásky a uvádět ji do tvého života. Možná se právě rozhlížíš kolem sebe a na základě informací z médií sleduješ, že se na Zemi stále ještě objevují vlny násilí, války, rozepře ve vládách, ale i u jednotlivých lidí a spolků. Všude to vře, manipulace vyvolávají neklid a války. Volby politických vůdců nepůsobí vždy korektním dojmem. Vůdci velkých světových mocenských center a jejich zemí se vlastně chovají stejně jako vždy. Pořád si hrají s atributy moci, jen je to teď zřetelnější. V menším rozsahu se hádají odbory a firmy o finanční vyrovnání za práci, kterou lidé vykonávají.  Koncerny vytvářejí dogmata, která budou nyní vycházet stále víc najevo a nebudou působit dojmem, že jsou přátelské vůči lidem. To vše tady bylo vždy, jen se to dělo pod pláštíkem nevědomosti, nebo to lidé nebyli schopni rozpoznat, nějak se projevit nebo vůbec něco měnit.

Nyní je téměř „normální“ o těchto tématech nahlas diskutovat, nesouhlasit a ověřovat, co je skutečně korektní a pravdivé. Jde o posun energií, který se právě děje. Už nelze jasně rozeznat, co kde je skutečné a pravdivé. Energie černé a bílé nejsou již tak jasně dané, dobré a zlé prochází novým poznáním a novým nasměrováním. Co mělo dřív pevné formy existence a platilo za správné díky výchově, starým vzorcům podmíněného chování a mocenským strukturám, se nyní posouvá a nově definuje. Není to nádherné? Podívej se, co se právě teď děje v tvém okolí a ve městě, kde žiješ, co se často rychle a zásadně mění. Rozšiř své zkoumání na zemi, ve které žiješ, na Evropu a pak na celý svět. Poznáváš, jak se posouvá pravda, kterou vás učili, vidíš, jak rekalibrace „dobrého a zlého“ vytváří nové paradigma?  

Vytvářej si vlastní představu o celosvětových aktivitách. Neposuzuj dění tradičním způsobem, nýbrž svými vlastními novými měřítky, svou vlastní pravdou. Pozoruj s plným respektem lidi a Matku Zemi, co se děje v pobřežních oblastech Asie a Ameriky, tamější extrémní účinky počasí. A pak rozpoznávej, jak to souvisí se změnami energie, o kterých jsem hovořil. Je to skutečně nové utváření hracího plánu Země. Dobro a zlo, abych znovu jmenoval nejvýraznější faktory duality, jsou variabilní, už nejsou tím, čím bývaly. Nelze je už tak jasně definovat. Co je dobré a co je zlé? Dokážeš to rozpoznat? Neposuzuj to podle starých kritérií. Rozpoznávej pravdu podle pravdy svého srdce. Vyrostl jsi, tvůj obraz o světě a o tvém bytí tady a teď na této planetě se za posledních pár let a měsíců dramaticky změnil. Dokonce natolik, že ses distancoval nebo dokonce odloučil od přátel, členů rodiny, kolegů z firmy a dokonce i od profesních úkolů, protože jsi je už nepovažoval pro sebe za adekvátní. Vše kolem tebe se začíná nově odhalovat, aby sis mohl vytvořit nový obraz o světě.

Oprosti se od zděšení, které bys mohl pociťovat, když pozoruješ dění na této planetě a v tvém mikrokosmu z lidského hlediska. Dívej se interdimenzionálním pohledem a rozpoznávej, že člověk a Země se probouzejí, aby se opět stali multidimenzionálními. Teď se možná ptáš, jak můžeš při všem tom neklidu, zmatku a chaosu zůstat v harmonii, nenechat se vyvádět z rovnováhy a neupadnout do smutku. A co můžeš udělat pro svět. Má odpověď je prostá:  Naplňuj své bytí Láskou a předávej ji dál celé planetě. To není žádná nová informace. Přesto však sleduji s trochou údivu, avšak zároveň i s velkým pochopením, že ty nejjednodušší koncepce týkající se projasnění často v tvém každodenním životě zapadnou. Proto ti rád poskytnu ještě kousek doučování: Žiješ prostřednictvím svého dýchání. Tvůj dech tě spojuje s vyššími božskými úrovněmi. Pulzuje tvým tělem, aby tě zásobil vším, co potřebuješ. Je to spojení se Vším-co-existuje. Víš, že když jsi vyčerpán a několikrát  zhluboka nadechneš, cítíš se hned podstatně lépe. Když zhluboka dýcháš po nějakém  mimořádně těžkém úkolu, cítíš se posílen. Teď se párkrát zhluboka nadechni do břicha a prociťuj své tělo skrz svůj dech, který je energií Zdroje. Hned se cítíš jinak, plnější, celistvější, není-liž pravda?  Možná že s touto dávkou božské many proniklo do tvého srdce i trochu víc míru a pokoje? Vciť se do svého srdce a vnímej pocit pohody a spojení se Zdrojem.

Mnozí z vás znají pránické dýchání. Je to dýchání prostřednictvím pránické trubice, která prochází středem tvého těla. Tato trubice se nachází ve tvém éterickém těle, v tvém éterickém dvojníkovi a zásobuje tvé čakry božskou energií. A cílené pránické dýchání ti pomáhá v tom, aby ses posílil a naplnil božským světlem. Pomocí svého vědomí veď svůj dech současně shora i zdola, soustřeď jej do srdce, nech jej chvíli cirkulovat v srdeční čakře a pak jej posílej do celého těla. Můžeš to různě obměňovat tak, že se soustředíš na své éterické tělo, abys jej posílil. To je známé ze starých mystických tradic. Můžeš si tak prosvětlovat i určité části těla, které ti právě teď působí starosti, avšak mohou být často jen vyčerpány všemi těmi změnami, kterými procházíš v této turbulentní době, bohaté na události.   

Jaké by to bylo, kdybys sílu svého božského dechu, božské energie využíval na pomoc sobě i ostatním lidem, městům a zemím. Jaké by to bylo, kdybys posílal svou božskou energii do míst a oblastí, které právě procházejí silným procesem čištění a projasňování. Do oblastí, které se právě zmítají ve válečných turbulencích a k lidem, kteří nyní na vlastní kůži pociťují vzpínající se sílu Matky Země. Ptáš se, jak bys to měl přesně dělat? Zhluboka a silně se nadechni do srdce, přičemž táhni svůj dech zároveň zdola i shora. Soustřeď energii ve svém srdci a posílej ji pak do té oblasti, která tě nějak trápí, kde je jí nejvíc zapotřebí. Dělej to i globálně, jednoduše se cíleně zaměřuj svým vědomím na větší území. Energie ví, co má dělat. Ví, kde a jak ji lze využít. Důvěřuj tomu.    

Můžeme si to hned vyzkoušet? Popřemýšlej, kam bys chtěl poslat energii božské Lásky. Pak se pohodlně usaď, krátce se uvolni a cíleně dýchej výše popsaným způsobem do svého srdce. Zadrž tam energii a pak ji s výdechem vědomě posílej na ten kousek země, který sis vybral. Vyzkoušej to.   

Můžeš toto cvičení rozšířit na celou Zemi i na nitro Země nebo cíleně posílat energii jednotlivým lidem. Vydechuj Světlo a Lásku a posílej je dál. To je tvůj vánoční dárek Zemi a lidstvu. Je to oběžník božské lásky na závěr roku, jež nastartuje s plnou silou nový rok. Rok 2008 je rokem pravdy. Začni tím, že začneš hledat svou vlastní pravdu. Možná i s pomocí vlastního oběžníku božské lásky sobě samému!

V hluboké lásce a sounáležitosti
Kryon

Přijala Barbara Bessen v prosinci 2007. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny.  Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2010/12/ch_2007_12.pdf  pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.