Natalie Glasson - 21. prosinec a dále Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 01 Leden 2013 20:53
Aktualizace od Natalie Glasson 23/12/12

      Od 21.prosince 2012 i předchozích dnů se toho tolik odehrálo. Podle mé zkušenosti jsou energie tak intenzivní a stále to trvá se vstupem do každého nového dne. Silně kolem sebe cítím své průvodce, jak mě nyní vedou a podporují a vím, že u vás všech je to stejné. Jsme nyní i vždycky velmi milováni a podporováni v našem vzestupu.

      Dnes je den každotýdenního poselství, ale mí průvodci mi říkají, že si přejí, abych dnes nedělala channeling, protože jako každý i já potřebuji odpočinek a zpracovat energie, abych nyní podpořila svůj duchovní vývoj. Odpočinek, uvolnění, láska k sobě sama a napojení na energie je nyní vysoce důležité, jak mi mí průvodci říkají. Je důležité následovat své vnitřní vedení směrem, který je pro vás vhodný a tak já následuji své vnitřní vedení, které říká, že nyní pro mě není vhodné dělat channeling. Ale ráda bych vás všechny podpořila a podělila se s vámi o pár vhledů, na které mě přivedli mí průvodci.

      V prvním vhledu mi Archanděl Metatron řekl, že intenzivní energie, které nyní zažíváme a které se ukotvují v Zemi i v našem bytí a aktivují se z našeho bytí, se ani nezmenší ani nerozptýlí. Energetické vibrace, které nyní zažíváme jsou nové vibrace našeho bytí a Země. V průběhu příštích několika dnů, týdnů či měsíců si na tyto energie zvykneme a tak se bude zdát, jakoby se tyto intenzivní energie stáhly, ale bude to zkrátka tak, že už na ně budeme zvyklí a proto i připravení obdržet vyšší a rychlejší vibrace světla a vědomí pro další duchovní probouzení a vzestup. Je důležité, abychom svému fyzickému tělu umožnili zvyknout si na nové energie co nejrychleji, abychom zůstali vyrovnaní a zpracovali vědomí, které se v nás probouzí. Odpočinek a hluboké dýchání procesu integrace pomohou.

      21. prosince jsem zažila tolik energie, že jsem měla pocit, jakoby se z mého nitra formoval nový svět. Byla jsem tak nadšená a svět a jeho vibrace se skutečně přetransformovaly, i když všechno kolem mě se v mých fyzických očích zdálo stejné. I teď vidím a vnímám změnu jak ve svém pohledu, tak ve vibraci Země; cítím, že musíme být trpěliví a umožnit té nové vibraci a probuzení, které přináší, aby splynuly s realitou, která je nám tak důvěrně známá. Tento posun možná bude probíhat tak pomalu, že ani nezaznamenáme, že by se svět kolem nás i v nás nějak podstatně změnil, ale v rámci naší evoluce to bude intenzivní a rychlá integrace. 22. prosince jsem se cítila velice unavená a plná emocí, jak mé tělo bojovalo, aby se vyrovnalo s energiemi, neboť nebylo schopné jíst a spát, z mého nitra vystoupil obrovský pocit osamění, aby byl uvolněn. Cítím, že energie jsou tak intenzivní, že všechno v nás je bráno do světla, abychom mohli skutčně být majáky lásky, světla a Stvořitelova vědomí na Zemi. Dnes, 23. prosince, se cítím mnohem uzemněnější a ve svém středu, což mi dovoluje přemýšlet o tom všem, co se odehrává. Zdá se, že čas neexistuje a pocit, že nic ve fyzické realitě není důležité, je mi nyní zřejmý.

      Můj otec Neal dělá channeling velmi zřídka, ale dnes přijal poselství, že nyní je čas, aby začala skutečná práce, co se týká našeho duchovního vzestupu. Říká, že jsme v proudu a že nyní potřebujeme znovu sladit své energie se Zemí. Země vzestupuje, ale vzestup pro nás jako pro lidské bytosti ne Zemi není již automatický, musíme si podržet záměr, žádat o vzestup a následovat své vnitřní vedení, protože to jsou kroky, které musíme v přítomném okamžiku udělat, abychom se znovu sladili s energiemi Země, tím vstoupili do další dimenze a plně vtělili svůj vzestup ve fyzické realitě, abychom si umožnili učinit další kroky v našem vývoji. Jsem si jistá, že otci nebude vadit, že se s vámi o toto dělím, protože mi to připadalo velmi důležité a pravdivé a že bylo třeba podělit se s ostatními.

      Pro mě je to skutečně tak, jako bychom byli v prostoru, který je chráněn. Vzpomínám si, že jsem o tom předávala poselství, o čase, kdy budeme v inkubátoru pečující energie Stvořitele. Já to tak opravdu cítím, jsme vyživováni velkým množstvím světla, ale nyní potřebujeme, jak řekl Archanděl Metatron, převzít více zodpovědnosti za svůj duchovní vývoj. Můžeme toho dosáhnout tím, že si vybereme vzestup, že ho podstoupíme a znovu se vyladíme na Zemi novým a odpovídajícím způsobem, který podpoří probuzení naší duše a naši službu Zemi a Stvořiteli.

      Archanděl Metatron nám předal afirmaci, kterou můžeme používat v meditaci, aby nám pomohla při vzestupu a posunech.

      'Nyní si vybírám být zcela a absolutně sladěn s novými energiemi Země a Stvořitele s lehkostí, harmonií a dokonalostí. Nyní si vybírám vzestup v těchto posvátných energiích Stvořitele, které mne obklopují. Žádám o lásku a podporu svých průvodců, své duše a Stvořitele, neboť si plně volím realitu vzestupu na Zemi.'

      Archanděl Metatron si také přeje, abychom věděli, že naše energie a Země se posunuly, ale musí se posunout znovu, aby se skutečně sladily s novou Zemí, novými energiemi, našimi nově vibrujícími bytostmi a se Stvořitelem.

      Inkubační doba, o které se mluvilo v jednom z mých předchozích channelingů (Vyvrcholení vzestupu v prosinci 2012, Celestýnské Bílé bytosti a Galaktická rada Dvanácti - pozn. překl.) je základna, ze které si můžeme vybrat realitu, kterou chceme zažívat na Zemi a kroky, které chceme udělat. Můžeme si vybrat zůstat takoví, jací jsme, vstoupit hlouběji do fyzické reality a vzestoupit (což znamená, že zůstaneme v našich fyzických tělech, ale budeme pokračovat ve svém duchovním vývoji na úrovni zrychleného vtělování Stvořitele.) Můžeme si vybrat, jak chceme sloužit, k jakým nástrojům a silám chceme mít přístup, jak chceme zažívat Zemi a zda si vybereme přijmout splynutí fyzické úrovně s vnitřními rovinami.

      Takže co si vyberete v této posvátné době, kdy jsou vám všechny příležitosti otevřené?

      Ale nezapomeňte, že vaše volba musí prýštit z vašeho srdce a duše. Až si stanovíte svou volbu a svůj záměr, zjistíte, že je pro vás snazší být uzemnění, vyrovnaní a jednotní se svou realitou. Nemusíte popis své volby nijak propracovávat, vše, co se po vás žádá je jednoduše vybrat si pokračovat ve svém vzestupu způsobem co nejvíce láskyplným, rozšiřujícím a neomezeným. Já vás povzbuzuji, abyste udělali to, co cítíte jako nejvhodnější a k čemu se cítíte nyní vedeni.
      Pro mě je to, jako bychom byli žádáni, abychom stvrdili svou oddanost své cestě pracovníků světla, abychom otevírali více a více světla.

      Přeji vám posvátný čas vzestupu, všechny vás miluji.
      Mnoho požehnání,
      Natalie

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.