Lady Portia - Dvanáct sjednocených paprsků zesiluje Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 23 Květen 2013 21:53

Poselství od Lady Portia přijala Natalie Glasson 09.05.2013

      Vysílám na vaši cestu lásky a míru posvátné a mocné vibrace dvanácti paprsků. Jsem vedena k tomu, abych se s vámi přišla podělit o techniky, které vám pomohou a podpoří vás v hlubším prožitku s dvanácti paprsky světla, aby podpořily vše, čeho chce vaše duše na Zemi dosáhnout. Já jsem čóhan (mistr) či dohližitel sedmého světelného paprsku fialové barvy, který je zaměřen na transformaci, magii, zázraky, svítání a prožívání nového věku. Fialový paprsek světla je také propojen s fialovým ohněm přeměny; obojí lze zažít v Ášramu sedmého paprsku na vnitřních rovinách.

      Jsem si vědoma toho, že mnozí z vás mají různý pohled či způsob chápání dvanácti paprsků světla, obzvláště pokud jde o jejich barvy, kvality a čóhany. V tuto chvíli bych se ráda zeptala - volíte si oddělenost či integraci, když se propojujete se Stvořitelem? Někdy je důležité podstoupit zkušenost a dojít k pochopení oddělenosti, abychom plněji objevili hodnoty energie, ale může to vést i ke zmatku, když duše zažívají energie různými způsoby. Například kdybych měla vyprávět nějaké skupině příběh a pak bych tyto lidi požádala, aby stejný příběh převyprávěli jiným lidem, je velmi pravděpodobné, že oba příběhy budou podobné, ale ne identické; je to díky vaší vlastní perspektivě a zaměření. Ve skutečnosti je důležité dosáhnout pochopení, že vnímáte, berete na vědomí, chápete a vidíte to, co si přejete. Může se vám ukázat realita, příběh faktů, ale vy z ní přijmete jen to, co je spojeno či potvrzuje vaše současné chápání a pohled na věc. Jste zkrátka tvůrci své vlastní reality, tvoříte a manifestujete rychlý sled situací a zkušeností, ale prožíváte a propojujete se jen s tím, co potvrzuje vaši současnou perspektivu. Můžete si vytvořit krásné zážitky, ale jestliže má vaše momentální perspektiva negativní vibrace, pak si nashromáždíte energie a zážitky, které budou základem a potvrzením této vaší perspektivy. To znamená, že i přesto, co vytvoříte, máte schopnost zvolit si způsob, jakým se chcete propojit s každou zkušeností, máte moc schválit, cokoli chcete nebo připustíte ve svém bytí. Proto vás žádáme, abyste zaměřili svou pozornost na Stvořitele, svou duši, léčení, ukotvování světla, sdílení jednoty, protože s tímto zaměřením si zvolíte totéž, aby se stalo vaším prožitkem a tvořením vaší reality, což vám umožní více si uvědomit Stvořitele v každém okamžiku.

      Když věříte v oddělenost, vnímáte a zažíváte ji, když se zaměříte na integraci, budete mít plnější prožitky Stvořitele a touto myšlenkou bych vás ráda povzbudila k propojení se se všemi dvanácti paprsky světla zároveň. Samozřejmě že je v pořádku pracovat s jednotlivými paprsky Stvořitelova vesmíru podle toho, jak jste vedeni, ale můžete zažít dvanáct integrovaných paprsků. Ve Stvořitelově vesmíru je více než dvanáct paprsků světla, ale těchto dvanáct vám nabízí jedinečný nástroj, jak se napojit a vykoupat se ve Stvořitelově světle i jeho kvalitách. Každý z paprsků má v sobě kvality, které vám mohou pomoci v dalším zkoumání Stvořitele, sebe sama a sebe jako StvořiteleKdyž dovolíte dvanácti paprskům světla, aby se vlily do vašeho bytí, umožníte,aby jeden ucelený aspekt Stvořitele splynul s vaším bytím a tím mohou být stejné kvality aktivovány ve vás. Věřím, že těchto integrovaných dvanáct paprsků vám přinese hluboké léčení v současné vibraci reality a zároveň vám poskytne jedinečný základ, bezpečí a podporu, když si vytváříte zesílený prožitek své síly.

      Vlévání dvanácti paprsků světla

      Ráda bych vás povzbudila k prožitku dvanácti paprsků světla.

      "Volám přítomnost Mistra El Moryi, Mistra Joshuy, Mistra Serapise Beye, Mistra Paola Veneziana, Mistra Hilariona, Mistra Lantó, Lady Portie, Lady Nady, Matky Marie, Lady Vessa Andromedy, Lady Kuan Jin a Pallas Athény, aby mě obklopili kruhem světla. Ve vašich energetických rukou podržte nyní energetický krystal, který je nabitý paprskem světla, na který dohlížíte. Dovoluji si s lehkostí dýchat energii, kterou ke mně vysíláte, což napomáhá další integraci. Žádám vás, abyste mi pomohli při očišťování celého mého bytí svým světlem, které hluboce vdechuji.

      (Dopřejte si čas a prožijte si to.)

      Nyní jsem připraven přijímat a žádám o stažení a přenos energie dvanácti sjednocených paprsků světla té nejvhodnější energetické vibrace do mého bytí a skrze něj, aby došlo k čistšímu vlití a aktivaci Stvořitelových kvalit v mém bytí. Podpořte mě při vtělování odpovídající sjednocené vibrace dvanácti paprsků světla, nechť vyléčí a udrží světlo, které je ve mně a posílí Stvořitelovy vibrace již přítomné. Tímto procesem vlévání si umožňuji obdržet vše, co mi Stvořitel poskytuje při navyšování kvocientu a síly mé vnitřní energie. Nechť toto vlévání k uskutečnění mého nejvyššího božského plánu nyní začne. Děkuji."

      Je důležité si představit, vnímat či vzít na vědomí mnohobarevné světlo dvanácti paprsků, jak proudí přes a skrze vaše bytí. Dovolte si vnímat, jak proudí, je to jedna barva za druhou nebo proudí do vašeho bytí jako jeden proud? Dovolte si rezonovat s energií hojnosti, úplnosti a celistvosti, kterou vám těchto dvanáct paprsků přináší.

      Možná byste se rádi sami sebe zeptali, jaké kvality by těchto dvanáct paprsků chtělo ve vašem bytí navýšit či vám je poskytnout?

      Rozpouštění nedostatku a vytváření hojnosti

      Dvanáct paprsků, které mohou pomoci rozpuštění nedostatku ve vašem bytí, vědomí a náhledu, aktivují ve vašem bytí větší rezonanci s hojností Stvořitele.

      Než začnete, možná byste rádi zjistili, jestli cítíte rezonanci a blízkost s vibrací hojnosti Stvořitele? Jestliže necítíte, proč? Máte božské právo zažívat rezonanci s hojností Stvořitele; ve skutečnosti je přirozeným aspektem vašeho bytí, který byl vždy součástí podstaty vaší energie.

      "Volám dvanáct sjednocených paprsků světla, aby proudily přes a skrze mé bytí, s mocnými vibracemi a kvalitami Stvořitele, které obsahují. Prosím, vymažte či vyneste na povrch k jejich uvolnění vibrace a vědomí nedostatku, zejména ty spojené s nedostatkem přítomnosti Stvořitele. Nyní jsem osvobozen od vědomí nedostatku a uvědomuji si, že hojnost vždy byla mocnou vibrací ve mně a já ji mohu věčně používat jako palivo pro tvoření.

      (Dopřejte si čas, abyste si prožili, jak se vědomí nedostatku odplavuje.)

      Se silou sjednocených mnohobarevných dvanácti paprsků mi nyní dovolte zažít hojnost Stvořitele. Podpořte hojnost Stvořitele, kterou jsem, ukotvěte tuto hojnost, která je mi dostupná a pomozte mi energeticky prožít hojnost pulzující v mém bytí nyní a navždy Děkuji."

      Podpora vašeho imunitního systému, nervového systému a obnova buněk

      Dvanáct sjednocených paprsků světla obsahuje mocné vibrace, které mohou působit jako podpora vašeho světelného těla. Jak je vyzařování vašeho světelného těla zvýšeno, tak se přirozeně včleňuje do vašeho fyzického těla, posílá do něj vlny vysokovibrační energie, což obzvláště podporuje funkční vzorce vašeho imunitního systému, nervového systému a obnovu buněk. Světlo ovlivňuje celé vaše bytí, ale zejména imunitní a nervový systém a obnovu buněk a proto může splynutí s dvanácti paprsky působit jako zdroj omlazení celého vašeho bytí.

      "Nechť dvanáct sjednocených mnohobarevných paprsků světla proudí celým mým bytím za účelem zesílení intenzity, záře, jasnosti, čistoty a vědomí mého světelného těla. Vyživte mé světelné tělo nejvhodnější vibrací dvanácti sjednocených paprsků.

      (Nechte si čas k prožití.)

      Žádám, aby mé světelné tělo napomohlo tomuto procesu tím, že bude vyzařovat vlny klíčových vibrací a světla do mého fyzického těla, aby celkově zvýšilo vitalitu celého mého fyzického těla se zaměřením na imunitní a nervový systém a obnovu buněk. Mé tělo je chrám světla, které je domovem mé posvátné duše; toto je má božská zkušenost na Zemi. Děkuji."

      (Nechte si čas k prožití.)

      Dobití a harmonizace srdeční čakry

      Protože všechny duše na Zemi pracují s novými vibracemi této fáze vzestupu, zejména se zaměřením na tvoření a prožívání lásky, jejich srdeční čakra může prožívat mnohé přesuny, probuzení, uvědomění a léčení. Po takové mamutí práci, kterou srdeční čakra vykonává, je třeba ji pravidelně dobíjet a harmonizovat, aby mohla pokračovat a provádět nezbytné přesuny a zároveň zůstat ve stavu harmonie.

      "Nechť je má srdeční čakra požehnána a nasycena světlem dvanácti sjednocených paprsků. Otevírám svou srdeční čakru a dávám souhlas těmto paprskům a jejich čóhanům, aby ji dobili a zharmonizovali a podpořili vše, co je v mém srdci láskou. Povzbuďte mě, abych si uvědomil své srdce v jeho božském a posvátném projevu a formě. Děkuji"

      Představte si dvanáct mnohobarevných paprsků světla jako jedinou vibraci proudící do vaší srdeční čakry, vířící a spirálovité světlo, které v samé hloubi vaší srdeční čakry léčí dobíjením a harmonizací.

      Doufám, že mé povzbuzení k propojení a prožití sjednocené energie dvanácti paprsků světla vám nejen umožní objevit sebe sama a Stvořitele hlouběji, ale dovolí vám i hlubší léčení a probuzení vašeho bytí.
 
      Jsem s vámi,
      Já jsem Lady Portia

 

 © Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.