Marie Magdalena - Zlaté srdce Magdaleniny komnaty Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 01 Srpen 2013 22:03
Poselství od Marie Magdaleny přijala Natalie Glasson, dne 22.07.2013

      Na vlnách lásky přenáším své vědomí, aby se znovu spojilo s vaším vědomím a vibracemi. Buďme v pokojném stavu jednoty, aby vůle a boží láska Stvořitele mohly pulzovat celým naším bytím a rostly s každým posvátným aspektem a vibrací v našich bytích, se kterými rezonujeme. Má vibrace a smysl mé existence se soustředí na lásku Stvořitele a pramení z ní. Zní to jako obecné prohlášení a přesto je to pro mě ta nejkrásnější a pravdivá zkušenost. Vše, co prožívám, je láska a je i vším, co vám dávám. Je to vědomá láska, naplněná moudrým vědomím a všemi významy Stvořitelovy lásky, láska, se kterou se  setkáte ve svém fyzickém těle jen chvilkově, která přináší inspirovaný dech svobody, vědění a vnitřního tepla. Avšak tato čistá vibrace lásky je podobná mocné výživě starověké i nové moudrosti, složené jako krásná hudební symfonie. Umíte porozumět lásce, která vzbuzuje úctu, která vás zcela objímá, okamžitě vás léčí a vede vás k tomu, abyste současně vzali na vědomí veškerou moudrost Stvořitelova vesmíru i mimo něj? Tato podoba lásky, která je jako proud či přílivová vlna ze Stvořitelovy duše, je vám chvilkově přístupná v meditaci či ve spojení s průvodci, vašimi milovanými či v okamžicích inspirace. Jako extáze z vše-vědění, která vás naplní věděním Stvořitele. Máte schopnost přístupu k této podobě lásky častěji a vtělit ji do svého fyzického  i energetických těl. Já, Marie Magdalena, přicházím, abych vám pomáhala a sloužila vám při tomto poslání, sebeobjevování a hledání vašich nádherných vibrací lásky a příležitostí.

      Vibrace Magdaleny a učení lásky podporovaly vstup do přílivové vlny vědění a moudrosti Stvořitelovy lásky, kde každý mohl zakusit své skutečné já jako proudící vibraci lásky. Magdalenino učení bylo na Zemi a na vnitřních rovinách přítomno již před mou přítomností na Zemi a já jsem vstoupila do duchovního učení Magdaleny na vnitřních rovinách první, když jsem žila na Zemi a později jsem ukotvila tuto posvátnou moudrost skrze své bytí. Magdalenino učení je založeno na učení vibrací Bohyně a na zkoumání Bohyně uvnitř a přesto se zaměřuje i na vtažení mužské vibrace do jednoty s ženskou vibrací, aby byl podpořen velký rozkvět ženských vibrací a posvátné moudrosti ženského aspektu Stvořitele. Učení Magdaleny povzbuzuje mužské vibrace, aby podporovaly probuzení ženských vibrací a dovolily jim dávat mužským vibracím se silou a naprostou otevřeností. Každý aspekt je zplnomocňován postupně a odlišnými procesy a cvičeními dokud oba společně nedosáhnou ve vašem bytí stavu jednoty a tím i sjednocení se Stvořitelem. Mnoho lidí, obzvláště během a těsně před i po Ježíšově době, studovalo Magdalenino učení, které má odlišné úrovně stupňů a moudrosti, dokonce i studia duší v mužských tělech s energií Magdaleniných vibrací, které jsou podobné duši či zdroji světla na vnitřních úrovních zaměřených na probuzení lásky.

      Harmonie mezi mužskými a ženskými aspekty každého člověka na Zemi se napravuje, vyvažuje a sjednocuje, což způsobuje velké probouzení, zejména na úrovni srdce, jak jsou skrze centrum a bránu srdeční čakry vyjadřovány, zažívány a sjednocovány vibrace Stvořitele a i jeho mužské a ženské vibrace. Díky probouzení, ke kterému již nějakou dobu dochází, jsou Magdaleniny vibrace, jako zdroj podpory a probuzení, dále ukotvovány do Země a do srdečních center mnohých lidí. Přicházíme mnoha cestami, ne abychom vás učili ani vedli, ale abychom vás inspirovali a odráželi živoucí probouzení a vyvažování mužských a ženských vibrací ve vašem bytí, povzbuzovali vás a umožňovali vám připojit se ke stavu vševědoucí moudrosti lásky. Ti, kteří studovali a přijímali chanellingem Magdaleniny energie, postupují nyní do nové říše zkušeností a zkoumání božské lásky Stvořitele, ať už jsou na Zemi či na vnitřních rovinách; toto symbolizuje mocné probouzení lásky, která se usídlí ve vědomé komunitě, jež přetrvává jako propojení srdcí. Ať už jste v minulosti studovali Magdaleniny energie či nikoli, nyní máte možnost uspíšit své vlastní uvědomění lásky skrze probuzení, které my, jakožto sjednocené světlo a vědomí zažíváme a podporujeme a to se v tomto novém věku již začíná realizovat.

      Možná už jste ve své realitě zaznamenali mou přítomnost a energie častěji, když mnohé bytosti známé jako Magdaleny vstupují na Zemi v energetické formě, aby probudily a sjednotily božské a ženské vibrace Stvořitele ve všech, kdo jsou připraveni a ochotní posunout se na novou úroveň vzestupu a vědomí jednoty. Ve své meditaci můžete zavolat Magdaleniny energie, na které dohlíží vibrace a vědomí mě, Marie Magdaleny, a pozvěte nás, abychom vás zcela obklopily naší vibrací lásky. Můžete nás požádat, abychom pracovaly s vaším energetickým bytím, fyzickým tělem a duší a přivést vám Magdaleniny vibrace lásky, abyste je zakusili. Když si dovolíte vykoupat se ve vědomých vlnách lásky, zaměřte se na propojení a prožití nové vibrace lásky, která vám přináší hluboké vědomí lásky jako pronikavou osvícenou moudrost. Dovolte si setrvat v klidu a přijímání této vibrace, která vás posune do hlubšího stavu pravdy, až se vaše energie stane zrcadlem lásky ve vašem bytí. Nechte naše energie s vámi pracovat, aby se ukázaly aspekty, které mají nedostatek lásky a aby se pročistila či navýšila láska, kterou jste ve svém bytí již rozpoznali.

      Také bychom vás rádi pozvali do Zlatého srdce Magdaleniny komnaty v Ášramu Bohyně na vnitřních rovinách na kosmické úrovni. Tato komnata vyzařuje nejčistší Magdaleniny vibrace a je zcela zaplněna zlatým světlem, které se intenzivně třpytí. Zlaté světlo vibruje na extrémně vysoké frekvenci a aktivuje ve vás čistou vibraci lásky. S touto aktivací navyšuje zlaté světlo vaše energie, poté je odráží zpět do vašeho bytí, abyste mohli pozorovat a zažívat sebe sama, svou čistou vibraci lásky.

      Pak je tu také pro vás příležitost požádat o aktivaci nejčistší vibrace ženského aspektu vaší duše; představujte si, jak tento aspekt vyzařuje do zlaté komnaty, kde bude navýšen a odražen zpět k vám, abyste jej mohli zažívat a pozorovat. To samé lze zažít, když požádáte, aby byla promítnuta i vaše mužská vibrace, opět z vaší duše do zlaté komnaty, kde bude navýšena a odražena zpět k vám.

      Můžete přistoupit i k dalšímu procesu, kterým je sjednocení mužských a ženských vibrací vaší duše, aby se promítaly z vašeho bytí do zlaté komnaty, kde budou navýšeny a odraženy zpět do vašeho bytí. Ve chvíli, kdy je do vašeho bytí vlévána zpět mocná a čistá energie integrace mužských a ženských vibrací, můžete využít příležitosti a prožít vtělení těchto energií a také hlubší integraci a pochopení těchto aspektů vašeho bytí. Umožníte zlaté komnatě, aby promítla zpět k vám sjednocené a uzdravené aspekty vašeho bytí, které můžete dále pozorovat a vyjadřovat své skutečné vibrace lásky. Toto je velmi krásná a posvátná příležitost nejenom k propojení a prožití Magdaleniných energií, ale také k porozumění, prožití a integraci hlubších aspektů vašeho bytí a tím k zažití hlubší jednoty se Stvořitelem.

      Shrnutí

      Jednoduše požádejte energie mě, Marie Magdaleny, aby k vám přistoupily, když vstupujete do stavu klidu a meditace. Požádejte mě, abych vás přenesla do Zlatého srdce Magdaleniny komnaty v Ášramu bohyně na vnitřních rovinách na kosmické úrovni. Nejprve prociťte navýšení a vysokou frekvenci zlaté energie a potom božskou a mocnou přítomnost Magdaleniných vibrací, které vás obklopují.

      Požádejte, aby se aktivovala vaše nejčistší vibrace lásky, aby se promítla, byla navýšena a odražena zpět do vašich energií, abyste vše mohli prožít a pozorovat. (Dopřejte si čas vše prožít a prodýchat.)

      Požádejte, aby se nejčistší vibrace vašeho ženského aspektu aktivovala, promítla, navýšila a byla odražena zpět do vašich energií, abyste vše mohli prožít a pozorovat. (Dopřejte si čas vše prožít a prodýchat.)

      Požádejte, aby se nejčistší vibrace vašeho mužského aspektu aktivovala, promítla, navýšila a byla odražena zpět do vašich energií, abyste vše mohli prožít a pozorovat. (Dopřejte si čas vše prožít a prodýchat.)

      Požádejte, aby se aktivovala nejčistší vibrace vašich integrovaných a sjednocených mužských a ženských aspektů, aby se promítla, byla navýšena a odražena zpět do vašich energií, abyste vše mohli prožít a pozorovat. (Dopřejte si čas vše prožít a prodýchat.)

      Podržte si záměr prožít hlubší jednotu lásky se Stvořitelem.

      Až se budete chtít vrátit do své reality, jednoduše dýchejte veškerou energii do svých chodidel a do Země.

      Povšimnete si, že naše přítomnost a energie ve vaší realitě se zintenzivňuje, protože s vámi sdílíme posvátné učení a vědomí, které je nyní ukotvováno v Zemi a probouzí se z nitra vašeho bytí.

      Marie Magdalena   

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.