Mistr Hilarion - Poselství pro týden 24.8. 2013 - 31.8. 2013 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 27 Srpen 2013 11:38
Milovaní,
jak se planeta přesouvá do vyšší dimenze a oktávy, život na ní se překotně mění. To důvěrně známé už nefunguje jako dřív a projevují se ty záležitosti, které dříve nefungovaly. Ti, kdo drželi ve svých srdcích vizi míru a dobré vůle, teď vidí, jak se tyto kvality odrážejí zpětně mnoha různými způsoby v jejich každodenních životech. Ti, kdo změnili svůj způsob bytí na tiché žehnání druhým, začínají sami na oplátku dostávat požehnání. Dobro a laskavost, které jsou neodmyslitelnou a vrozenou součástí lidských srdcí, začínají nacházet odezvu ve vzájemném působení a komunikaci s ostatními. Jak lidé stále více otvírají svá srdce a odhazují své staré vzorce chování, pomocí nichž svá srdce chránili před zraněními, září pravá krása každé duše jasněji. Každá duše odkrývá vyšší kvality své božské esence.

Díky tomu, že v lidstvu probíhají tyto změny, dostávají se ke slovu nové cesty vzájemné spolupráce a komunikace. Lidé celého světa jsou už unavení ze všech těch ochranných vrstev a krunýřů, které museli stavět mezi sebe a ostatní, aby sami sebe ochránili. Lidé celého světa chtějí prostě žít s druhými v míru a harmonii a s průzračnými úmysly. Každá duše touží po takovém spojení, jež přináší pouze to nejvyšší a největší dobro pro všechny. Každý si začíná přát, aby žil způsobem, který uznává božské aspekty jeho i lidí kolem, tak, aby každý jednotlivec mohl začít vyjadřovat/projevovat své dary, talenty a svůj potenciál v ovzduší přijetí a podpory. Snižuje se vliv nižších instinktů staré dimenze na každého z vás a tím sílí mnohem láskyplnější způsob chování, který bude mít dalekosáhlý vliv na následující generace.

Toto je práce, kterou jste dělali a ve které byste měli pokračovat – držíte vizi světa, o kterém jste vždycky věděli, že existuje a to bylo vše, co bylo třeba, abyste svou víru udrželi naživu. Vaše soustředěná vytrvalost a neochvějnost je velmi, velmi potřebná a vysoce oceňovaná. V tomto čase změny slouží vyrovnaný člověk, ukotvený v krystalickém jádru Země a propojený s kosmem skrze Slunce, jako potrubí, most, přinášející nebe na Zemi. Svými myšlenkami, slovy a činy vytváříte vzor pro lidi kolem vás. Zachovávejte klid a láskyplné přijetí nezávisle na tom, jaká dramata se kolem vás odehrávají, neboť právě tím vytváříte příklad sloužící ostatním k napodobování. Pomáhejte, tak, jak jste žádáni a jak je třeba, a pomozte ostatním zvyšovat jejich osobní sílu slovy vyjadřujícími láskyplnou podporu a povzbuzení. Objetí beze slov je někdy vše, co člověk potřebuje k odlehčení své zátěže.       

Zaměření každého srdce se posouvá směrem od neustálého sledování vlastních zájmů k pravdivé a upřímné službě pro dobro všech, neboť energie strachu se zmírní jen tehdy, když budou s láskou naplněny základní potřeby každého jednotlivce na této planetě. Pak se mohou lidé posunout dále, od pouhého přežití k mnohem altruističtějším snahám/úsilí. Pokud bude mít každý to, co potřebuje, jeho pozornost se obrátí k vytváření mírumilovnějšího a  krásou naplněného prostředí. Více pocitů radosti a štěstí přinese tímto způsobem mír a harmonii do veškeré vzájemné interakce s druhými. Porozumění tomu, že ve svých srdcích jsme všichni vzájemně propojeni v jednotě se všemi a přinášení radosti a štěstí lidem kolem přinese každému radost a štěstí do jeho života. S přijetím a pochopením konceptu jednoty se v rámci všeho lidstva stanou laskavé skutky a vlídné chování naprosto běžnými.

Tyto potenciály se nyní vynořují na úsvitu nového začátku pro všechny.
Jak se lidstvo dále zbavuje toho, co mu už neslouží a co vytvářelo velké trápení a neklid, a začíná věřit ve svou vlastní moudrost a vrozenou inteligenci, u sebe i svých lidských protějšků, začnou převládat okamžiky pohody a klidu v srdci každého člověka. Nastane souhra v úsilí o vymýcení nesmyslných hlučných rušivých vlivů prostředí tak, aby každý prožíval vyrovnanější a mírumilovnější denní život. Toto samotné vytvoří zdravější a méně stresové dopady na vše. Všem to poskytne příležitost znovu se propojit se Zemí a přírodními královstvími a elementy. Každý člověk bude usilovat o vytvoření a udržení harmonického prostředí ve své vlastní komunitě pro sebe i ostatní. Přírodní cykly a pohyby planet a roční období se stanou námětem k pozornosti a zachovávání obřadů a rituálů, kterých se mnozí chopí, přijmou je a budou se jich účastnit. V rámci těchto nových struktur nastane přirozené propojení lidstva se Zdrojem a toto propojení prožívané každou duší se stane impulsem pro ještě větší evoluci vaší planety.

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.