AA Michael - Vaše osobní Posvátná Geometrie Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 03 Září 2013 15:18
Poselství Archanděla Michaela  přijala Natalie Glasson, dne 07.08.2013

Pestrobarevná světelná duha z království Nanebevzatých mistrů se vlévá do vašeho bytí i vašeho okolí a vytváří tak zásobu radosti, blaženosti a požehnání i inspiraci k aktivování stejného ve vás. Andělé jsou na Zemi v tuto dobu silně přítomni a naše energie pomáhají a podporují i nově vznikající 'energetické továrny' a základy pro novou Zemi a lidstvo. Nejvíce pomáháme s nadšením lidského vědomí, které je ve vibracích pravdy naší duše. Pokud  jste schopni se vědomě propojit s našimi vibracemi pravdy a vysílat je do všeobecného vědomí lidstva, můžete pak zjistit že jste hluboce inspirováni vibrující informací a novou vzrušující vnitřní silou, která vám dovolí pozorně vnímat sama sebe a realitu, novýma očima.

Nikdy předtím se andělé tolik nedělili o svou moudrost tak otevřeně, aby se vlévala do lidského vědomí. Pouto mezi Zemí a osobními plány, lidstvem a světelnými bytostmi - sílí, stejně tak jako se rozpouští oddělenost a iluze. Mnozí z vás mají nyní možnost obdržet naši moudrost, pochopit pravdu a inspiraci o kterou se dělíme a být tak schopni přetransformovat vědomosti, které vám přicházejí do života na planetě Zemi. Tím, že se tak stává pravidelněji, oddělenost a iluze se přemění v pravdu. Inspirace a vysoce vibrující vědomí se vyrovnají Andělským energiím.

Během meditace, kdy jste obklopeni a vdechujete pestrobarevnou světelnou duhu do všech aspektů a částí vašeho bytí, se může stát, že se dostanete mimo sebe a budete kompletně vtaženi do prostoru Nanebevzatych mistrů. Pokud si představíte a nebo vytvoříte symbol svého vlastního vědomí, můžete vnímat že vaše vědomí je propojeno s vaší duší. Můžete si však i přát, procítit i mentální tělo, coby zprostředkovatele a trsnsformátora pro vaše vědomí. Představte si, vnímejte a všímejte si pestrobarevné světelné duhy proudící do duše vašeho vědomí, mentálního těla a mysli.

Pokud si představíte vědomí lidstva, můžete ho vidět jako vznášející se mrak nad veškerým lidstvem, proudící do jednotlivých bytostí. Tak jak hluboce dýcháte, tak si představujte pestro barevnou světelnou duhu, která proudí do lidského vědomí, kde se usazuje a vznáší v jejich celkovém bytí.

S každým takovýmto procesem se otvíráte andělským energiím. Vyslovte nahlas:Otvírám se abych přijal a nechal sebou projít božskou energii pestrobarevné světelné duhy Nanebevzatých mistrů. Propojuji se a přijímám absolutní pravdu, inspiraci a vysoké vibrace vědomí andělů. Podpořte mě a pomozte v mém procesu osvícení a v šíření moudrosti a porozumění tím nejlepším způsobem. Tak se staň.”

Čím více se propojíte s andělskými energiemi, tím více procítíte vlastní vibrace růstu, které se shodují s frekvenčními vibracemi andělského světa.

Naším záměrem je ukotvování světla do vašeho bytí a inspirovat vás, že lze existovat bez oddělenosti a iluze, odvážit se k hlubokému probuzení a aktivaci ve vašem bytí.
Vaše celé bytí se již trasformuje nesčetnými a krásnými způsoby, zvláště vlivem nových energií, ukotvujících se tím jak se vědomě posunujete do období lásky a vibrací Stvořitele. Vaše vibrace během roku 2013 stoupají, ale zároveň procházíte procesem usazování se ve vlastních energiích, což je příprava  na užasnou aktivaci vašeho bytí, kdy se budete transformovat v mnoha blastech až k nepoznání. Vaše tělo a energie se podobá nařízenému budíku. Ve chvíli kdy by váš budík měl zazvonit, dojde k hluboké aktivaci vašeho bytí. I kdyby ve vás proběhla tisíce velkých aktivací a energetických posunů, čekajících na průlom, bude to vaše tělo, energie a duše co se bude muset prizpůsobit tak, aby se rozzářilo Stvořitelovo Božství ve vás. Je  možné že i vaše fyzické tělo se pozmění, způsob jak budete jíst,  jeho význam ale i jeho vzhled se může znatelně změnit .

Váš pohled se může prizpůsobit vašemu vědomí a intelektu tak, jak se budete propojovat se všemi dimenzemi Stvořitelova vesmíru. Budete také schopni obdržet a přeměnit množství světla, které vám umožní existovat jako zdroj energie. V mnoha směrech jste známi jako lidský druh, který se vyvíjí do nového zemského druhu a který se významně shoduje se Stvořitelem. Díky přeměnám které jsou a budou se objevovat, zvláště pak na fyzické urovni, vám připomínáme, aby jste opouštěli lpění, zvláště  na vaší realitě, zevnějšku, názorech a touhách. Ve skutečnosti je to vaše duše, která vám nabídne procítit to co znáte, bezpečí, ochranu a bezpodmíněčnou lásku.

Všechny posuny a aktivace přijdou z vás a jak světlo bude sílit, občas až rozvlní vaše čakry. Díky přítomnosti pestrobarevné světelné duhy Andělů a božškému načasování, se objevuje krásná aktivace, která může být vyvolána i vámi samotnými. Osobní posvátná geometrie a její aktivování,  je tou posvátnou geometrií vaší duše, která se podobá učinným symbolům světla, která zažehnou přicházející probuzení rozpomenutí se a osvícení vašeho bytí.  Posvátná geometrie projde vašemi čakrami, obzláště pak srdeční. Čím více se dokážete soustředit na pročištění svých čaker, tím více se dokážete uzdravit a stát světlem a posvátná geomtrie snadněji projde vašimi čakrami. Může to být jen pár symbolů, které projdou, vejdou do vašeho vědomí Země a určitá čakra rozpustí a povzbudí jejich energie i záměr. Tak jak se každá duše bude vyvíjet jinak, tak se může odlišovat zkušenost každého člověka. Ať už jste si vědomi nebo ne, symboly posvátné geometrie vytvoří až vtisknou do vašich čaker aurické pole a to pomůže ve vývoji k naplnění vašeho božího plánu na Zemi. Tento proces je nesmírně účinný a dá se připodobnit mapě s novými cestami, které vás dovedou vpřed na vaší boží cestě. Zvýšením intenzity světla a vibrací, tyto symboly také nabídnou sílu, tam kde to bude potřeba a také probudí nové období ve vašem duchovním růstu, čímž je rozzáření vaší duše.

Není nutné, aby jste si byli vědomi tohoto aktivního procesu, který se ve vás děje,  ale  může to být zkušenost při které se tají dech, pokud si vyberete vědomou trpělivost,  vítat tyto učinné aspekty a nástroje vaší duše ke sjednocení vás s vaší podstatou a tvoření budoucího spojení vaší duše s veškerými projevy vás samých.  Vyvoláním tohoto procesu, můžete urychlit váš duchovní vzestup.

“Archanděli Michaeli a Nanebevzatí Mistři, volám vás aby jste mě obklopili a koupali ve vaši pestrobarevné duze světla.  Podpořte a ochraňte mě tak,  jak procházím tímto překrásným procesem a fází osvícení  mého procesu. Usnadni andělskému světlu, aby prošlo mými čakrami a vytvořilo proces čištění a uzdravení. Hluboce se propojuji se svou duší a vyzývám ji a božské načasování k umístění nejvhodnějších symbolů posvátné geometrie, a nebo vzorců do nejvhodnější čakry nebo čaker našeho bytí. Pomozte a podpořte nás, abychom si byli vědomi, tohoto hlubokého procesu probuzení v nás, tak abychom mohli vidět, vnímat a uvědomit si posvátnou geometrii naší  duše a pochopit její význam a záměr  pomoci  procesu vzestupu a mého poslání na Zemi v této době. Otvírám se procesu aktivování posvátné geometrie duše mého bytí. Tak se staň.“

Můžete zjistit, že jste schopni kreslit posvátnou geometrii vaší duše a  prohloubit tak proces vědomého povědomí vás a vaší duše. Je také pravděpodobné že některý ze symbolů, který se vytvoří, je symbolem obnoveného fyzického těla, transformace a boží změny, která bude pomáhat v tom o čem jsem hovořil v úvodu.

S láskou Nanebevzetí mistři
Archanděl Michael

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila  Renata H.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.