Mistr Hilarion - Poselství pro týden 1.9. 2013 - 7.9. 2013 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 03 Září 2013 16:27
Milovaní,
mnozí z vás zažíváte akceleraci a zvýšení rychlosti času. Zdá se, že každý den rychle uběhne a proklouzne, aniž byste toho mnoho stihli dokončit a plány, které jste si udělali na jeden den, musí být odloženy na ten další. Když se vám toto stane, pozorujte, v jakém stavu bytí jste a uvidíte, že v tyto dny bylo vaše vědomí zaměřeno na všechny pravděpodobnosti a fungovalo vícedimenzionálně. Vaše vědomí zřejmě prochází rekalibračním a vyrovnávacím procesem a dostává se vám pomoci, abyste zvýšili svou frekvenci na úroveň vzestupu, což je vaším přáním. Vaše frekvence se obvykle navýší jen o takový přírůstek, aby ho byla vaše čtyři nižší těla schopna přijmout a integrovat.     

Pro všechny na planetě je stále více zřejmé, že se staré systémy a schémata vlivu rozpadají, protože ti, kdo chtějí vést válku a destrukci a udržovat tak obyvatele světa ve strachu, už nejsou svými občany podporováni
. Pro obyvatele světa je válka hrůzným aktem a výrazem nejvyšší neúcty k posvátné zkušenosti lidského života na planetě. Jsou zde tací, kteří se nestarají o uctívání veškerého života a kdo usilují o uspokojení své neovladatelné touhy po moci a privilegiích bez ohledu na cenu lidského života a lidského utrpení. Lidé na planetě začínají chápat, kteří to jsou a pozvedají hlas proti těmto aktům násilí a agrese. Lidé už prohlédli jejich důvody, kterými ospravedlňují svou agresi a výpady do jiných zemí.

Hlasy těchto občanů se začaly zvedat ke spontánnímu odmítnutí starých způsobů udržování moci a kontroly na úkor těch, kdo se tak ocitají v přímé palební linii. Když se tito vůdci rozhlédnou, zjišťují, že lidé, kteří je zvolili a kterým přísahali sloužit, nejsou s jejich rozhodováním spokojeni a jsou ochotni v milionových zástupech stát na ulicích, dokud tito vůdci nemají jinou možnost než rezignovat a najít jiné, mírumilovnější řešení konfliktů. Slova staré písně, zpívané před mnoha lety, „Co kdyby byla válka a nikdo by nepřišel?“ začínají dávat smysl. Ti u moci nemohou bez lidí dělat nic, pokud se lidé rozhodnou, že je nebudou následovat.  

Je potřeba, aby se obyvatelé Země spojili a v harmonické spolupráci čelili změnám, které se dějí na planetě. K výzvám, které jsou na planetě obecně rozšířené, je potřeba přistupovat v duchu pokory a služby všem. Rozhodování o věcech, které se dotýkají každého na Světě, už není záležitostí těch pár lidí, kteří jsou u politické moci. Tato doba vyžaduje opravdové vůdcovství od lidí, kteří jsou schopni vidět za hranice své země a vidí Svět jako jeden Svět, který se má navždy změnit, způsobem, který si ještě nedovedeme představit. Miliardy duší na planetě chtějí spojit své síly tak, aby všichni byli podporováni a vyživováni. Chtějí vidět manifestaci svých nejhlubších snů a svých srdečných modliteb za mír na Zemi. Chtějí, aby jejich rodiny rostly, prospívaly a vzkvétaly. Tato touha žije v každém lidském srdci.

Přišel čas, kdy síla bude v rukou zástupů, a v dalších měsících to bude stále zjevnější.
Tichá revoluce, o které jsme již dříve mluvili, nabírá na obrátkách. Staré způsoby už nefungují, protože nejsou v souladu s novým přílivem energií zvěstujících nový úsvit, nový začátek.
Tyto energie přinášejí řešení velmi starých problémů způsoby, které se zdají být zázračné. Před každou duší stojí v tomto přítomném okamžiku křižovatka a každá duše už se rozhodla. Okamžik probuzení je teď.  

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.