Kryon - Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červen - srpen 2019 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 09 Září 2019 07:16

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červen 2019

03. 06. 2019

SPOLUTVOŘENÍ

Spolutvoření neprobíhá v komůrce. Zahrnuje pohyb životem, vyjádření záměru a energetickou styčnou plochu s každým, koho se dotknete – s každým, s kým přijdete do kontaktu – s těmi, na které svítíte svým světlem. Jaký druh plánování si myslíte, že to vyžaduje? Je na takové úrovni, že nemá žádný čas a zároveň má veškerý čas. Existuje vaše plánovací část a také stejná část každé další lidské bytosti na Zemi, na druhé straně závoje. Možná jste měli představu, že plánovací setkání probíhalo, než jste se sem dostali. Ne. Jaký z toho máte pocit, lidské bytosti – andělé – vy božští? Na druhé straně závoje existuje vaše část, která spolu s dalšími koordinuje synchronicitu, spolutvoření a váš záměr.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

10. 06. 2019

SVĚTOVÁ POLITIKA

Vlády, poslouchejte. Pokud svým lidem nedáte volbu, nebudete existovat dlouho. Nové vědomí všech občanů všech zemí se už začalo měnit s ohledem na to, co očekávají od vedení. Toto není prohlášení k žádné konkrétní vládě, které by říkalo, že přijde o moc. Je to pozvání pro vlády, aby se změnily a uspokojily něco, co se chystá v populaci a co vyžaduje volbu. Požehnaná je vláda této planety, která má integritu vůči každému občanu, kterého řídí, protože je to vláda, která bude zářit vysoko nad ostatními. Požehnaná je vláda na planetě, která chápe, že u jejích občanů probíhá duchovní probuzení, a brání regulaci tohoto atributu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku -

19. 06. 2019

KVANTOVÝ STAV

Před určitým časem jsme vám akademickým způsobem vysvětlili 12 vrstev DNA. Byli jsme pečliví, ale neřekli jsme vám, co která vrstva dělala po celou dobu. Pouze jsme vám popsali účel a jejich energii či jejich paměťové atributy. Uvidíte to za chvíli. Ale při vzájemné spolupráci se všechny postupně mění; to znamená, že se mění v závislosti na tom, co dělají ostatní. Můžete tedy říci, že máte motor, ve kterém se všechny součástky pravidelně mění a přesouvají v závislosti na tom, co motor potřebuje. Je to komplexní. Je to kvantové.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Dvanáct – Dvanáct vrstev DNA –

24. 06. 2019

RODINA

Když přicházíme na místo jako je toto, říkáme vám: Bůh vás zná, každého z vás. Vaše andělská jména na mne křičí ve světle na tomto místě. Když přicházíte a odcházíte zpoza závoje na tuto planetu zvanou Země, v takzvané lidské formě, toto světelné jméno je nám známo. Ten fakt před Bohem nikdy nemůžete skrýt. Ať už si myslíte, že jste kdokoli, a ať se domníváte, že se nacházíte v kterékoli dimenzi. Taková je rodina.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje –

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červenec 2019

08. 07. 2019

Toto NENÍ test

Nejste tu kvůli testu vaší duše. Nepřišli jste na Zemi, abyste trpěli! Vaše duše je věčná. Náleží Bohu a vždy mu náležet bude – vždy! Láska je zdrojem – jediným zdrojem – a na ní je založené vše. Ve svém životě budete muset přepsat definici toho, co to je Bůh, a konečně uvidět, že se k vám natahuje ruka – v metafoře, která vás zve, abyste spatřili Boha uvnitř.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Čtrnáct – Nový člověk -

15. 07. 2019

NA VAŠÍ PŘÍTOMNOSTI ZÁLEŽÍ

Mnozí z vás si všímají, že v této nové energii (roku 2013 a dál) je mnoho důkazů o temnotě na planetě. Kryon říká, že je to konečná bitva mezi světlem a tmou, a není překvapením, že i Gaia je do té bitvy zapojena. Kryon nás nabádá, abychom zůstali beze strachu. Strach a temnota nemohou existovat tam, kde je světlo. Proto, drahé staré duše, záleží na vaší přítomnosti na planetě. Jste mnohem větší, než myslíte. Vše, co děláte, žehná Gaie, a Gaia na oplátku žehná vám!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy od Moniky Muranyi – Lidská duše odhalena -

22. 07. 2019

POHLÉDNĚTE DOVNITŘ

Mnoho duchovních lidí si přeje nečinně přihlížet a nechat Zemi a Boha, aby pro ně „něco dělali“. Přejí si to sledovat s pocitem, že oni jsou koneckonců jen lidé. Tentokrát ne. Ty časy jsou pryč. Chcete sledovat dílo Boží? Budete se muset podívat dovnitř sebe, kde Bůh žije.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání –

29. 07. 2019

VAŠE CELISTVOST UZDRAVUJE

Neexistuje žádný vnější zdroj, který by přišel a navštívil vás, když se uzdravujete nebo když se vám dějí zázraky – věděli jste to? Žádný vnější zdroj. Místo toho je zde odhalení skrze rovnováhu a uvědomění – skutečná celistvost, která vás zázračně uzdraví. Veškeré léčení a zázraky přicházejí přímo z vašeho středu!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Sedm – Dopisy z domova –

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – srpen 2019

06. 08. 2019

NEMOC SE DOVNITŘ NEDOSTANE

Nemoci dneška nebudou nemocemi zítřka. Tento potenciál jsme vám dali už dříve a důvody jsou velmi odlišné od toho, co čekáte. Uvědomujete si, co se stane, když buněčné struktury začnou vibrovat výše díky vědomí jednotlivce? Odpověď zní, že nemoci staré energie se nemohou přichytit k výše vibrující tělesné struktuře. Proto některé z nemocí, které vás nyní ničí, zítra nebudou vůbec existovat. To protože se nebudou moci dostat dovnitř. To jsou dobré zprávy.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonova živého channelingu – Santa Fe -

13. 08. 2019

VELKÝ FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL

Velký farmaceutický průmysl [výrobci léků v Americe] se bude muset buď změnit, nebo padne. Průmysl, který udržuje lidi nemocné pro finanční profit, nedokáže přežít v novém vědomí. Peníze, které jsou zahrnuty v tomto uzavřeném kruhu, jsou obrovské a nedostatek integrity bude pomalu odhalen. Budou spočítány životy „ztracené kvůli zisku“ a vy uvidíte mnoho zahanbených tváří a i několik sebevražd. Zjištění, že průmysl, který má lidi léčit, ale místo toho je udržuje nemocné, bude velká rána. Povede však k uvědomění si toho, co je správné a humánní.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy od Moniky Muranyi a Dr. Amber Wolf – Ženy Lemurie -

19. 08. 2019

USPOŘÁDANÍ MOUDROSTI

Na planetě se začíná objevovat uspořádání moudrosti. Všichni ti, kteří budou pochybovat sami o sobě nebo o tom, co se tu dnes stalo [Kryonův seminář], nebo přemýšlet, jestli náhodou nebyli zmanipulováni vědomostmi či energií, měli by se podívat do sebe a cítit tu prostou, čistou energii lásky Boha. Pravou a nefiltrovanou lásku. A vnímat ji takovou, jaká je. Ukáže se vhodnost všech věcí – včetně vašeho místa na Zemi a vašeho žití způsobem, jakým žijete s ostatními, se vším, co jste se naučili. Vaše moudrost vám odpoví, že všechno je správné a vhodné a že jste neudělali žádnou chybu. Jste moudřejší, než si myslíte.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Třináct – Rekalibrace lidstva –

26. 08. 2019

JSEM TADY S NĚKÝM JINÝM

Možná si říkáte: „Ach, nevnímám se jako pracovníka světla. Jsem tady s někým jiným.“ Někteří z vás sem přišli s těmi, které ctí a milují, a o tyto duchovní věci se nezajímají. Ale i tak to může být otevření dveří k probuzení na základě volby. Říkáme tím toto: na životě je toho víc než si možná myslíte. Vážíme si vaší přítomnosti zde, ať už věříte, že je toto skutečné, nebo ne. Rozpoznáváme vás bez ohledu na váš postoj či chování. Vážíme si vašeho života stejnou měrou jako života člověka vedle vás. Pracovník světla? Možná si to nemyslíte, ale může přijít den, kdy toto všechno bude dávat mnohem větší smysl než teď, kdy předstíráte, že vás to nezajímá!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE