AA Michael - * Cesta duše* Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 02 Říjen 2019 13:26

Poselství AA Michaela prostřednictvím Ronny  / Svatý písař

Milovaní mistři, říkali jsme vám, že Vy jste Nádech Stvořitele.“ Je doba, která tu ještě nebyla, kdy máte potenciál vyřešit všechny minulé karmické události, přesunout se do harmonie se svou rozsáhlejší Bytostia být součástí plánu našeho Boha Otce/Matky pro rozpuk tohoto Podvesmíru. Jste připraveni, jednou pro vždy, nechat odejít všechna stará omezení a druhy víry, které vás zadržují od toho, abyste se dostali ven z bahna bolesti, nedostatku a utrpení? Dovolíte své mysli a svému srdci se otevřít vyšší moudrosti Duše a Ducha? Étery, nebo-li vyšší vibrační pole vědomí, jsou pole s rozsáhlým potenciálem, která jen čekají na to, až budou vytvarována do velkých snů a tužeb.

Znovu zopakujeme některá naše učení z minulosti, abychom vám pomohli pochopit celekCesty Duše každé lidské Bytosti uprostřed Cesty, ať už se jedná o vstupní úroveň vědomé pozornosti nebo o pokročilého mistra. Přichází čas, kdy duše dosáhla nejvzdálenějšího bodu Své zkušenosti v oddělení od zdroje, rozdělení svého Já na zlomky a procesu spolutvoření v nižších hmotných říších. Entita Duše je pak připravena začít proces znovusjednocení a začlenění v současném vesmírném kole Tvoření. Duše-Já je postupně naplněna Andělskou nespokojeností, která se pomalu vkrádá do vědomí lidské mysli. Naštěstí je to v době, kdy se lidská entita začíná obracet dovnitř, aby vyladila osobnost ega a znovu se spojila s Duší, domácí NadDuší / Vyšším Já, a také s mnohačetnými Tvářemi a Stránkami Svého většího Já.

Lidstvo je uprostřed masového probouzení. Začala proměna v masovém měřítku a zahrnuje globální sjednocení, galaktické sjednocení a sjednocení Podvesmíru – začátek vzestupu do povýšeného stavu vědomí naplněného Tvůrcem / Duchem. Na vesmírné úrovni vysílá nyní Nejvyšší Stvořitel dolů záření sebe sama prostřednictvím Velkých Centrálních Sluncí, a to je filtrováno dolu na Zem ve velkých výbuších Vesmírného Bílého Ohně Života, skrz Jádro Svatého Srdce našeho Boha Otce/Matky, cestou Slunce této sluneční soustavy.

Vaše Vyšší Já NadDuše se dá popsat jako éterický Atom Paměťového semínka Bílého Ohně tvořený pulzující Energií Životní síly, který se skládá s mnoha menších Semínkových Atomů, které obsahují váš Andělský plán pro tento PodVesmír. Dávka vašeho Já Duše, kterou jste vstřebali (podle svého energetického podpisu) sídlí ve Svatém Srdci, společně s vaší Boží buňkou Diamantového Jádra, které má mnoho tváří.

Vaše Boží buňka Diamantového jádra obsahuje Dvanáct Paprsků Božího Vědomí pro tento Podvesmír:ctnosti, kvality, znaky-aspekty a talenty, které se snažíte znovu aktivovat, abyste se mohli stát sběhlejším spolutvůrcem, kterým podle plánu máte na hmotné úrovni vědomí být. Duše může být jen malou Jiskrou/Tváří Života v oblasti srdce těch, kteří jsou stále ještě lapeni v iluzi nižších Dimenzí. Nicméně, jak kvete a rozkvétá do své plné dynamiky moci, rozpíná se a stává se“Slunečním srdečním centrem“, které zahrnuje solární plexus, srdce a oblast štítné žlázy a krku. V minulosti se to nazývalo Trojplamen, a srdce bylo nazýváno Sídlem Duše.

Duše s vámi komunikuje prostřednictvím vašeho emocionálního a mentálního těla; emoce prostřednictvím srdečního centra a mysl prostřednictvím šišinky, a tím zažehnou Balíčky Semínek Světla Moudrosti uložené v oblastech mozku o vyšších vibracích, které se nazývají Svatá Mysl“.Když je spojení hotové, fyzická loďka začíná sklízet odměnu cestou lepšího zdraví a vitality, stejně jako hlubšího spojení s Elemntálem Těla.

Soucitně vám říkáme, že se nemůžete stát ztracenou Duší nebo ztratit spojení se Stvořitelem.Můžete ztratit svou cestu a může se pro vás zmenšit Světlo Stvořitele, ale vaše Duše je nesmrtelná a nikdy nemůže být ztracená (zatracena) nebo zničena.Zachráníte se před bolestí, utrpením a iluzí odpojení od Stvořitele tím, že vstřebáte a začleníte svou Duši, mnohačetné Tváře/Stránky svého Vyššího Já a svůj osobní Boží Paprsek. Struktura víry kolektivního vědomí minulosti je pomalu nahrazována Světlejšími a lehčími, čistšími a osvobozujícími myšlenkovými formami nového Andělského Plánu. Je důležité, abyste chápali, že na spirále vzestupu je mnoho úrovní – Je nekonečná – tak jak Stvoření opadá, plyne a jak se vyvíjí.

Na vesmírné nebo Vševesmírné úrovni jste Duch, Tvář/Stránka nebo-li Atom Paměťového semínka Bílého ohně Andělské esence, vyslaný z jádra srdce Nejvyššího Stvořitele. Na té úrovni, jste si plně vědomí toho, kdo jste a svého spojení s Nejvyšším Stvořitelem; jste si vědomi své identity „JÁ JSEM“ a znáte ji.

Na Vesmírné úrovni a na úrovni Podvesmíru jste Andělským spolutvůrcem, ještě jednou vyslaným na velkém lomeném Paprsku Světla, aby zhmotnil, manifestoval světy bez konce ve jménu našeho Boha Otce/Matky. Jste si vědomi všeobecného Božího plánu pro tento Podvesmír a role, kterou v něm máte hrát; nicméně můžete a nemusíte si pamatovat svůj původ nebo identitu na vesmírné úrovni.

Jako Duch, kterého nazýváme vaším „Božím Paprskem“, jste velká Světelná Bytost, která také vysílá své Tváře/Stránky nebo-li podpaprsky sebe sama, a zanechává při tom NadDuše nebo-li části své Esence v různých dimenzích, galaxiích, hvězdných systémech a světech napříč tímto Podvesmírem. A naopak, každá z těchto velkých NadDuší také vysílá Jiskty nebo-li Zlomky Duše své Esence.

Současné vy, nyní inkarnované ve hmotném těle na planetě Zemi, je jedna z těchto Jisker Duše, která souhlasila s cestováním do neznámé prázdnoty, aby vytvářela nejrůznější světy, obydlela je, a pak zaživala to, co pomáhala vytvořit, aby vaše jedinečná zkušenost mohla být začleněna do vesmírného vědomí a nakonec do Vesmírné Mysli.

Když byla poprvé vytvořena vaše fyzická loďka, Éterické Tělo vyslalo miliardy malinkých Elementálových Jisker po celé vaší tělesné formě. Tyto Jiskry Elemntálů byly naprogramovány tak, aby přepravovaly Adamantinové částice Světla (dar života) ke všem částem těla, k orgánům, do proudu krve, do svalů, vazů a do struktury kostí (hodně jako když Elemental Přírody vysílá a přepravuje Adamantinové částice Slunečního Světla k celému Přírodnímu království a k jakékoli Tváři/Stránce Stvoření, která není obdařená duší Svatým Semínkovým Atomem Vědomí Stvořitele).

Mistři učitelé minulosti často dělali vztah mezi Lidským Elementálem těla a Eterickým tělem nebo-li Ěterickou mřížkou.Hluboká esoterická učení minulosti byla často psána tak, aby jen pokročilí studenti na Cestě mohli rozšifrovat význam lekcí. Je čas, aby tato učení byla odhalena, posunuta na vyšší úroveň a zjednodušena, aby všechny duše na Cestě, které to myslí vážně, mohly rozumět, a pak je postupně vstřebat a začlenit, aby se rozšířila jejich vědomá pozornost. Dosažení pokročilého vědění, a pak začlenění moudrosti z vesmírných učení vyšších říší, jsou životně důležité součásti procesu vzestupu.

Dávná učení tvrdila, že vaše hmotné tělo bylo původně vytvořeno z éterické látky. Poprvé jste přišli na Zem ve své zářivé křišťálové formě, a postupně za mnoho věků jste vyvinuli své nádherné fyzické tělo z Božího plánu/vzoru Adama/Evy Kadmona pro tento Podvesmír. Pokrouceniny začaly, když jste klesli do hustoty nižší Čtvrté dimenze a do vyšších podúrovní Třetí dimenze. Tělo přání ega postupně převzalo kontrolu nad mentálním a emocionálním tělem, a pak se v každém životě vtělilo méně a méně vašeho vědomí NadDuše do vaší Boží Buňky Diamantového Jádra ve vašem Svatém Srdci. Tento proces se nyní obrátil.

Navíc ke čtyřem základním prvkům – ohni, vodě, zemi a vzduchu – je prý pátým prvkem éter a odtud termín „éterický“. Éterické tělo nebo-li Éterická mřížka/síť, které je z daleko jemnější látky než tělo pozemské, se vztahuje k běžně neviditelné součásti fyzického těla. Nese plán/vzor pro vaše tři nižší fyzická těla (fyzické, mentální a emocionální). Někdy se nazývá „paměťové tělo“(paměť těla), protože podpírá a oživuje hmotnou formu. Dá se ovlivnit vašimi myšlenkami a emocemi, jak pozitivně, tak negativně. Nemoci nebo nedostatek intelektuálních schopností se objevují nejdříve v Éterickém těle, a pak se postupně dostávají do fyzické loďky. Éterické tělo podporuje a vitalizuje/oživuje části fyzického těla a ovládá proces trávení a vstřebávání. Také opravuje poškození fyzického těla způsobené opotřebováním životem v hustotě Třetí/Čtvrté dimenze.

Do Éterického těla byl zakódován program, který vše zastaví, když jde něco špatně, aby, když jste klesli tak hluboko do hustoty a byli jste blízko bodu sebezničení, aby se Atomy Paměťových semínek Tělesného Elemntála dostaly do stavu poloovládání – v tomto stavu zůstaly tisíce let. Právě když se probouzíte ke své pravé přirozenosti a svému Andělskému stavu Bytí, tak také se probouzí vědomí vašeho Tělesného Elementála. Postupně začíná reagovat na vaše pozitivní afirmace a vstřebávají se vyšší frekvence Světla.

Je životně důležité, abyste chápali, že existují podatomické temné krystaly, které se nacházejí v celé tělesné formě kohokoli, kdo rezonuje s myšlenkovými formami nižších frekvencí. Tyto krystaly jsou zahaleny negativním materiálem vytvořeným a přetvořeným za mnoho životů, z nichž některé jsou vrozené negativní vzorce, které jste si přinesli do fyzické formy, abyste je vyléčili.

Podvědomá mysl vaše subjektivní mysl – je součástí vědomí Éterického těla, a nahrává a ukládá všechno, co zažijete, co vidíte, slyšíte, myslíte a cítíte emocionálně. Podvědomá mysl bere všechno doslova, a nezáleží na tom, jestli jste to zažili ve skutečnosti nebo jste si to jen živě představovali,. Podvědomá mysl to registruje jako fakt.Proto je tak důležité změnit negativní, ohlupující minulé vzpomínky na pozitivní vzpomínky. Vaše myšlenky a záměry rezonují se zvláštními frekvencemi, a změněním frekvenčních vzorců, které projektujete, tím, že použijete moc vůle a vědomé úsilí, budete postupně tvořit život, fyzické zdraví a okolnosti, které si přejete.

Začnete si být vědomi svého vědomí fyzického těla, když se takzvaně probudí váš Tělesný Elementál a začne pracovat v harmonii s vámi, aby postupně opravil všechny mylné výtvory, které jste ve své tělesné formě vytvořili kvůli chybným myšlenkám. Časem budete postupně citlivější k signálům svého Tělesného Elementála. Všechny vaše tělesné buňky jsou do toho nebo onoho stupně vědomé. Některé jsou disharmonické a vytvářejí zmatek a nepohodlí uvnitř, zatímco jiné rezonují harmonicky, čímž vibrují na vyšších frekvencích a dodávají pocit rovnováhy a pocit, že se daří dobře. Metabolizování Světla, je důležitý, složitý proces, který je nezbytný pro pocit pohody, pocit, že je člověku dobře. Můžete říct, že jste hladověli po polovině spektra Božího Světla. Trilióny vašich tělesných buněk se musí znovu naučit, jak poznat a využít Světlo jako životní energii zdroje.

Realita smyslů nebo-li fyzického vědomí těla: Když jste v plynutí Ducha, budete existovat velmi lehce ve svém těle, obvykle bez bolesti nebo nepohodlí. Možná zažijete nějaké zmenšené tělesné pocity, kromě těch v Centru Sluneční moci a zvláště v hluboké oblasti Svatého srdce, kde postupně začnete cítit milující blaho a radost, jak planou od našeho Boha Matky/Otce. Stále častěji budete zažívat velký pocit pohody, harmonie a míru.

Statečná srdce, žádáme vás, abyste studovala to, co jsme vám za celé ty roky odhalili, a abyste se snažili získat vesmírné schéma, které jsme vytvořili a pevně ustanovili ve vaší mysli, abyste byli schopni chápat a vstřebat další fázi nádherných vesmírných událostí, které se před námi odhalují.

* VAŠÍM CÍLEM JE ZAČLENIT VYŠŠÍ MENTÁLNÍ TĚLO, COŽ JE VAŠE O-SVĚTLO/SVÍCE-NÉ VYŠŠÍ JÁ PRO TOTO KOLO EVOLUCE.

*ABYSTE TOHO DOSÁHLI, MUSÍTE SVÉ TĚLO PŘÁNÍ EGA SLADIT S PŘÁNÍMI VAŠÍ DUŠE.

*MŮŽETE POUŽÍT SÍLU A VZDOROVAT NEBO MŮŽETE VSTOUPIT DO TRANSFORMUJÍCÍ MOCI LÁSKY A ČERPAT Z NÍ.

* SNAŽTE SE VSTOUPIT DO MOCI VŮLE SVÉHO MISTROVSTVÍ, ČERPAT Z NÍ, COŽ JE KOMBINACE MOUDROSTI VAŠEHO SVATÉHO SRDCE, SVATÉ MYSLI A VAŠÍ NADDUŠE/VYŠŠÍHO JÁ.

* DUCH BEZ HMOTY JE BEZ POHYBU. HMOTA BEZ DUCHA JE BEZ ŽIVOTA.

* PŘECHÁZÍTE Z LINEÁRNÍHO SVĚTA ZAMĚŘENÉHO NA ČAS DO BEZČASOVÉ TEKUTÉ REALITY.

Mí odvážní, my víme, že může vzniknout hodně bolesti, nepohodlí a strachu, když procházíte těmito zrychlenými procesy, které způsobují dramatické změny, které nyní probíhají po celém vašem světě. Vězte, že společně překonáme veškerou nepřízeň osudu. Naším posláním je otevřít cestu pro jakoukoli drahou Duši, která vyjádří přání vrátit se do harmonie. Vězte, že každý z vás způsobí rozdíl.Když pochybujete, potřebujete inspiraci nebo sílu, jděte do své osobní pyramidy Světla v Páté dimenzi, a my vám dodáme kuráže, pozvedneme vás a inspirujeme vás. Když se cítíte osamocení a nemilovaní, přesuňte se do svého centra Svatého Srdce, a my tam budeme čekat, abychom vás naplnili zářivou láskou našeho Boha Otce/Matky.

JÁ JSEM Archanděl Michael

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy