AA Michael - Nové paprsky individuálního vyjádření Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 06 Listopad 2019 16:19

Moudrá učení od Archanděla Michaela  prostřednictvím Ronny/Svatý písař - říjen 2019

Milovaní mistři, je čas uvolnit a nechat odejít, přeměnit nebo povýšit na vyšší úroveň mnoho starých omezujících myšlenkových forem, které jste přijali jako svou osobní realitu. Pokud strávíte nějaký čas meditací a kontemplací a znovu se podíváte na struktury, které jste vytvořili a vytváříte ve své realitě Třetí a Čtvrté dimenze, což zahrnuje struktury mentální, emocionální, fyzické a éterické, a také na některá duchovní omezení, rychle určíte, že je čas uvolnit a nechat odejít mnoho svazujících vazeb, provazů, které vás poutají, abyste se mohli rychle a ladně přesunout do rozpínajícího se světa vyšších úrovní vědomí, který dává moc.

Mnozí z vás se cítí, jako by byli v posledním úseku dlouhého těžkého závodu a jako by vaše energie a nadšení měly zpoždění. Jsou stále více rozčarovaní kouzlem své světské existence, věci, které je dříve nadchly vypadají nyní tak nějak zbavené lesku a nudné. Je to proto, že se přesouváte tam a zpátky mezi dvěma naprosto rozdílnými realitami nebo dimenzemi najednou, a vaše čtyři nižší tělesné systémy (fyzický, mentální, emocionální a éterický) se snaží se přizpůsobit a držet krok s Duchovním Já/Já Duše. To přenáší na vaši pozemskou loďku hodně stresu a zátěže.

Velká většina z vás se připravovala a připravuje na kvantový skok do vědomí Páté dimenze , kde váš starý svět – Stav Bytí – odpadává daleko rychleji než jste schopni vstřebat a začlenit zjemnělé energie/vibrace a koncepce své nové, vyšší frekvence bytí. Jak si začnete být vědomi toho, co se děje, nebudete již vystresovaní a zmatení. Prosím věřte nám, když říkáme, že úleva je nablízku, po ruce. Jedním z naších největších přání je, pomáhat vám v tomto procesu, abyste dosáhli svého přechodu snadno a ladně. Po mnoho posledních let byla většina informací, meditací a cvičení, které jsme vám nabídli, o přeměňování a zpracování starých negativních energetických vzorců. Tento proces je nezbytný, abyste vytvořili cestu pro to, abyste dostali do systému a vstřebali vzácné buňky Světla Stvořitele – vysokofrekvenční, mocné nové Paprsky Individualizovaného vyjádření od Nejvyššího Stvořitele.

Když půjdete do Světové Pyramidy Světla, která obsahuje holografickou kopii světa, nadechněte Světlo od Stvořitele a vydechněte Svatou bezpodmínečnou lásku. Tato nádherná energie je pak filtrována a ředěna, aby mohla být přijata všemi, kteří jsou připraveni a ochotni otevřít své srdeční centrum, a tím začít proces přeměny na Galaktickou Duchovní/lidskou Bytost.

Když půjdete do své Osobní Pyramidy nebo postavíte Pyramidu pro určitý projekt nebo úkol, otevřete cestu plné síle, různorodosti a plnému spektru Paprsků vyjádření, aby se vylily do vašeho chrámu Světla, což vám pomůže ve vašem úsilí. Otevíráte svou osobní bránu hojnosti, když tvoříte svatý prostor pro Adamantinové Částice Světla Stvořitele, aby se k vám v procesu spolutvoření připojily. Pamatujete, mnohokrát jsme vám řekli, že vy jste mistři spolutvoření – jen jste na to zapomněli. Také si pamatujte, že hojnost přichází v nesčetných formách.

Proces Nekonečného Dechu je další způsob, jak se dostat k novým energiím Tvoření. Když zažehnete Čakru Vzestupuumístěnou na vrcholu páteřního sloupu a v oblasti základny mozku, započnete proces otevírání Brány Galaktického vědomí.Tento hlavní bod zapálení je životně důležitou částí současného procesu vývoje lidstva.Celé lidstvo bylo naprogramováno na tuto událost a dříve nebo později, to proběhne v každé individuální Duši na Zemi. Když dýcháte Nekonečný Dech a vidíte, jak smyčka vstupuje dolů do Země a ven do éterů, pomáháte také vytvořit tento senzační dar přístupným pro První, Druhou, Třetí a Čtvrtou dimenzi, a také každou Tvář/Stránku Božího vědomí v nich.

Milovaní, nabízíme vám ještě jednu cestu, jak se dostat k plnému Andělskému potenciálu pro toto kolo evolucevstřebání všech vašich zbývajících ZLOMKŮ DUŠE v mnohačetných úrovních Čtvrté dimenze – ty Tváře/Stránky vás samých, které po eony let čekají na to, aby se s vámi spojily. Můžeme vám ukázat způsob, ale vy musíte udělat kroky a projít procesem. Slibujeme vám, že úsilí se vyplatí. Roztahujeme přátelsky své ruce, když mícháme naši Esenci s vaší. Posíláme vám Paprsky míru a radosti, ale hlavně vám posíláme lásku.

JÁ JSEM Archanděl Michael

** MEDITACE**

DOVOLTE NÁM ZAČÍT S FYZICKOU LOĎKOU:

Jděte to své osobní Pyramidy Světla a lehněte si na křišťálový stůl. Můžete požádat o Paprsek zdraví a vitality, aby vyzařoval do vaší fyzické loďky, nebo o Paprsky krásy, mládí, koordinace, síly, moci, elegance, jasného vidění, jasného slyšení, flexibility a jakékoli jiných znaků, které vám přijdou na mysl, které budou zlepšovat vaši fyzickou podobu. Vyvolejte a aktivujte vždy jen energii jednoho nebo dvou Paprsků najednou.

Vězte, že vaše Andělská/Božská Přítomnost JÁ JSEM a vaše NadDuše/Vyšší Já budou proces hlídat a můžete si být jistí, že vstřebáte a začleníte do sebe jen vhodné množství těchto mocných energií a ne více. Vaše přání by nemělo být jen pro zrychlenou přeměnu, ale vždy by se lo také použít pravidlo snadnosti a ladnosti. Máte si proces užívat, milovaní. Doba bolestivých lekcí, traumat, stresu a proher může skončit, pokud dovolíte, aby proces pracoval pro vás, tím že se přesunete ven z říše příčiny a následku, nebo-li karmy, do říší vyšších frekvencí, kde se používáZákon Milosrdenství.

NYNÍ SE ZAMĚŘTE NA EMOCIONÁLNÍ TĚLO

Když stojíte u hlavy svého křišťálového stolu, vizte své Emocionální tělo, jak se manifestuje a přijímá na stole formu. Jak se vám vaše Emocionální tělo jeví? Chvíli ho studujte a pozorujte různé stíny, barvy a formy, které tvoří vaše emocionální tělo. Možná budete překvapeni tím, co vidíte. Cokoli budete vnímat, bude platné, a pokud to budete procvičovat, vaše vnitřní smysly se vytříbí, budou v zaměření ostřejší. Můžete začít tím, že budete požadovat , aby se na vás vylily frekvence Paprsku čisté lásky Stvořitele a vrchovatě vás naplnily, až k přelití, vymyly všechny pocity nedostatku, neschopnosti, nedostatečnosti, viny, studu a pochyb. Nyní naopak zavolejte a vyvolejte Paprsek soucitu, Paprsek milosti a odpuštění, Paprsky vnímavosti, vášně-zápalu pro věc, míru, harmonie, shovívavosti, pročištěné a zjemnělé intuice, odvahy, atd. Pak vizte svou bytost emocionálního těla, naplněnou každou z těchto zvláštních energií, a přitom vstřebávejte a začleňujte do sebe co největší množství, která jsou pro vás v příslušnou dobu vhodná.

NYNÍ SE ZAMĚŘTE NA MENTÁLNÍ TĚLO

Znovu, postavte se k hlavě svého křišťálového stolu a vizte své mentální tělo, jak se na stole projevuje a přijímá formu. Jak se vám vaše mentální tělo jeví? Je silné a dobře definované nebo je utlumené zmatenými a pokřivenými barvami? Požádejte o Paprsky pravdy, vůle, statečnosti, moudrosti, inteligence, zaměření, tvořivosti, Andělského myšlení, jazyka/vzorců Světla, svaté geometrie, disciplíny, organizace, vědeckých informací. Přikažte Paprsku přijímání, Paprsku dávání/sdílení, popořadě každému z nich, aby plynuly dolů, přes velký krystal generátor, který visí nad středem stolu, do vaší osobní Pyramidy Světla.

Vaše Boží Jiskra – Přítomnost JÁ JSEM – bude filtrovat Esenci každého Paprsku vyjádření v jeho nejčistší formě do vaší Éterické Repliky/kopie. Vizte, jak se vaše Pyramida Světla naplňuje Esencí a mocí každého z těchto Paprsků a jak tyto Paprsky pronikají všechno uvnitř. Vězte, že si s sebou vezmete zpátky dary každého Paprsku (v množství pro vás vhodném) sloupem Světla, ve kterém v současné době přebýváte.

MŮŽETE SE TAKÉ ZAMĚŘIT NA SVÉ ÉTERICKÉ TĚLO

Vaše Éterické tělo obsahuje plán pro vaše Světelné tělo. Éterické tělo obklopuje fyzickou loďku a pokřivení a nedokonalosti se uložily sem, dřív než se projevily ve fyzické loďce. Teď je proces opačný. V Éterickém těle se ukládá Esence zdokonaleného Tvoření fyzické formy a vy musíte tuto část své Bytosti znovu naplnit harmonickým Světlem, aby se vašemu fyzickému tělu zpřístupnila.

Jak vaše Éterické tělo vypadá?Vidíte nebo si umíte představit tmavé sítě pokřivených myšlenkových forem? Jsou tam místa, která jsou hustší a tmavší než jiná? Kde jsou? Nakonec se tato schopnost stane přirozenou součástí vaší pročištěné a zjemněné vědomé pozornosti. Vaše éterické vědomí tělesného elementála vám začne říkat, kde vaše tělo není v rovnováze a kde je největší stres a kde to vypadá, že zažijete příští zdravotní krizi nebo nemoc.

Navíc si ve Světelném ALFA stavu můžete přát se soustředit na své fyzické tělo, týden nebo dva, když připravujete své tělo na přijetí a projevení těchto mocných energií. Když se jakkoli začnete cítit dezorientovaní, že ztrácíte uzemnění nebo budete cítit jinou nepohodu, zastavte na den dva proces, a pak teprve pokračujte. Nechte Ducha ať vede vaše tělo a nepoměřujte svůj pokrok nebo přeměnu podle nikoho jiného. Vy vstupujete do své Andělské inteligence a vy aktivujete svého vlastního tvořivého génia.

Kdykoli si přejete, můžete určit, identifikovat, barvy Paprsků, které jsou k vám promítány a zaměřit se na ně, nicméně nejdřív se prosím zaměřte na pocitové kvality každého Paprsku. Vaše aurické pole se změní pokaždé, když vstřebáte jiný Paprsek vyjádření. Od nynějška, jak vyzařujete Lásku/Světlo Stvořitele, bude tato přebírat zvětšené kvality každého Paprsku, který jste vstřebali. Když tak budete činit, začnete promítat svůj vlastní jedinečný Paprsek Božího Světla-svou PÍSEŇ DUŠE-svůj dar lidstvu.

* ÉTERICKÉ TĚLO * PROSTŘEDEK VITÁLNÍHO ŽIVOTA-ENERGIE SÍLY.

* ASTRÁLNÍ TĚLO * ENERGIE CÍTĚNÍ A EMOCÍ.

* MENTÁLNÍ TĚLO * INTELIGENTNÍ ENERGIE / MOUDROST / SÍLA VŮLE.

AURICKÉ POLE JE ZLOMEK VAŠÍ OSVĚCUJÍCÍ ESENCE DUŠE, COŽ JE VAŠE SPOJENÍ S MNOHA TVÁŘEMI/STRÁNKAMI VAŠÍ NADDUŠE A VAŠEHO ATOMU BOHA-SEMÍNKA.

VAŠE AURICKÉ POLE SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČTYŽ ODLIŠNÝCH PRVKŮ:

FYZICKÉ AURY * STAV ZDRAVÍ A VITALITY FYZICKÉ LOĎKY.

ASTRÁLNÍ AURY * EMOCIONÁLNÍ POLE, KTERÉ JE U NEPROBUZENÉHO ČLOVĚKA DOMINANTNÍ AURICKOU SILOU. EMOCIONÁLNÍ POVAHA ASTRÁLNÍCH ROVIN SE SKLÁDÁ ZE ZÁJMŮ TĚLA PŘÁNÍ EGA A ZE ZAMĚŘENÍ NA „JÁ, MOJE“, SJEDNOCUJÍCÍ MOC LÁSKY POSTUPNĚ POVÝŠÍ VĚDOMÍ, TAKŽE AURICKÉ POLE ZAČNE BÝT VYROVNANÉ, NAVRÁTÍ SE HARMONIE A FREKVENČNÍ VZORCE ZAČNOU BÝT VÍC PROČIŠTĚNÉ A ZJEMNĚNÉ.

AURICKÉHO POLE JÁ DUŠE, KTERÉ DÁVÁ OSVÍCENÍ, OSVĚCUJE, OBSAHUJE ANDĚLSKÝ PLÁN PRO VAŠE SVĚTELNÉ TĚLO PŮVODNÍHO ADAMA / EVU KADMONA.

AURICKÉHO POLE EMOCIONÁLNÍHO TĚLA: SJEDNOCUJÍCÍ MOC LÁSKY POSTUPNĚ POVÝŠÍ VĚDOMÍ, TAKŽE AURICKÉ POLE EMOCIONÁLNÍHO TĚLA SE ZAČNE SKLÁDAT Z FREKVENCÍ SOUCITU A BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. CÍLEM ASPIRANTA NA CESTĚ JE VYROVNAT A HARMONIZOVAT SEDM HLAVNÍCH ČAKER, ABY JEHO/JEJÍ AURA VYZAŘOVALA, PROSTŘEDNICTVÍM CENTRA SOLÁRNÍ MOCI, ZŘEJMÉHO SILOVÉHO POLE ČISTÉ LÁSKY/SVĚTLA, A TÍM DOVOLIT SVĚTLU DUŠE ZÁŘIT VEN.

*** Zasvěcené procvičování meditace vede ke stavu, kdy si zvyknete na rozvahu a kontemplaci. Vaším prvním cílem je bdělé vědomí, vědomí které dbá, abyste získali přístup ke svému Já Duše,ke Svaté Mysli a Svatému Srdci. Nejdřív si musíte začít být vědomi zvláštních změn, které musejí být udělány, abyste se vrátili do rovnováhy a harmonie, jak uvnitř tak vně.

*** Pobízíme vás, abyste chvíli seděli, poté co si přečtete nějakou novou koncepci, kterou vám předáváme. Bude chvíli trvat, než se informace otevřou, neboť informace jsou bohaté, a než odkryjí moudrost vyšších vesmírných pravd, které jsme vyjádřili.

*** Ti, kteří stále ještě fungují v rámci říší kolektivního vědomí zatím zcela nevstřebali celý svůj Atom Semínko Duše pro tento život. Antakarana je most z látky mentálního Světla, který spojuje fyzickou osobnost se Svatou Triádou Páté dimenze, a nakonec s Atomem Božího Semínka, s vaší Přítomností JÁ JSEM ve zkušenosti tohoto PodVesmíru.

*** Zlomky Duše obsahují myšlenkové formy a jednotky energie minulých životů, které musejí být vstřebány, pokud jsou z kompatibilních frekvencí, nebo přeměněny a vráceny do rovnováhy a harmonie, pokud jsou složeny z nižších frekvencí, aby mohly být jednoduše vstřebány do fyzické loďky. Tento proces přeměny, transmutace, končí, kdy jsou vstřebány a začleněny všechny Zlomky Duše ve Třetí/Čtvrté dimenzi, aby se Duše a fyzická osobnost mohly sloučit v Jednotu.

*** Vesmírný Svatý Jazyk, Svatá geometrie, čísla, Světlo, zvuk a barva jsou všechno součástmi, Stránkami pokročilých moudrých učení.

Mí drazí společníci Duše, posílám vám svou věčnou lásku, andělská požehnání a velké objetí. Ronna

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy