Máří Magdaléna - Zákon Míru a Brány Země 78-84 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 30 Květen 2012 21:29
Přijala Michelle Manders v Johannesburgu v Jižní Africe 28. června 2010

Já jsem Máří Magdaléna a zdravím vás a vítám ve vaší božské přítomnosti světla a lásky. Vítejte.
Procházíte hlubokou vnitřní proměnou v důsledku energií, které jsme přivedli v nedávné chvíli. V této aktivaci jste představeni energii Zákona Míru a Draka Míru, která je součástí Ruské aktivace a aktivace třetího Posvátného Chrámu Ohně.

Posvátný Chrám Ohně
ztělesňuje prvotního ducha Matky / Otce Boha vedoucí vás do chrámů pravdy, kde objevíte Zlaté Dimenze pravé alchymie a magie. Tento proces aktivuje vaši Zlatou DNA a přináší mnoho uzdravení a mnoho nových zpráv Zlatému Dítěti Alchymie; tomu, které existuje uvnitř vás, stejně jako Šestnáctý Dimenzionální Zlatý Plamen.

Každý jednotlivý krok, který jste udělali až do tohoto bodu, vás podporoval v rozpadu mnoha minulých procesů, které vám zabraňovali vaší cestě do hlubších dimenzí světla, pravdy a lásky. A teď, když přijímáte posvátný Vesmírný Zákon Míru, jste požehnáni zcela novým zdrojem energie a lásky.

Nadechujte se zhluboka a když plně vydechujete, pokračujte v uvolňování svého těla i mysli a otevřete své čakry, abyste přijali energie tohoto Vesmírného Zákona.

Pokračujte v nadechování Vesmírného Světla Míru, rozšiřujte jej do každé z vašich čaker, když vydechujete. Prociťujte přítomnost Ducha v sobě. Otevřete každou úroveň vašeho těla, abyste přijímali toto světlo a přivítejte Trojjediného Boha a Bohyni do vaší přítomnosti.

Tyto energie vytváří nádhernou mřížku kolem vás. Tato mřížka je známá jako Mřížka Míru a my nyní vyrovnáváme všechny energetické kódy uvnitř vás s původní Mřížkou Míru, mřížkou, kterou stvořil Bůh Otec. Kousek jeho srdce, jenž byl dán jeho božskému ženskému protějšku - Bohyni Matce.

V uvědomění si, že život má své výzvy, a že tyto výzvy vám přináší moudrost a růst, zároveň připouští, že mnohokráte ve svém životě zakoušíte cykly míru a harmonie, které vám pomáhají integrovat toto světlo v mnohem více harmonickém způsobu.

Vaše energetická těla se slaďují s třetí úrovní božského (posvátného) manželství zároveň s tím, jak vás Trojjediný Bůh a Bohyně přicházejí přivítat ve světě míru a rozšířit pro vás Šestnáctý Dimenzionální Zlatý plamen.

Tato energie vám slouží k transformaci vašeho zraněného vnitřního dítěte do Zlatého Dítěte Alchymie, části vás, která zažila hluboké zranění během doby utváření. Toto dítě, tato vnitřní část vašeho vědomí, se může nyní povznést nad staré, může se povznést nad to, na co bylo naprogramováno a může přijímat svaté požehnání tohoto zlatého plamenu, aby proniklo do jeho síly jako nevinný, dokonalý a krásný aspekt Matky / Otce Boha, kterým opravdu je.

Nadechujte mír, který Bůh Otec ve vás rozšiřuje, prociťte tuto energii procházející skrze vaše tělo, omývá vás skrze vás, připomíná vám, že vy jste božský projev míru, tichá, klidná energie, plující na Posvátných Vodách Života, harmonicky unášen ve směru vašeho skutečného osudu.

Teď si představte klidnou řeku, která teče dovnitř vaší korunní čakry, omývá vás skrze všechny vaše čakry, uvolňuje vaše vnitřní dítě, aby rostlo s tímto tokem a vidělo, že život není pouze bojem, ale že jsou i velmi specifické momenty v čase a v životě, kde mír přichází vás podržet, podpořit vás a pomoci vám proměnit to, co vytvořilo nesoulad ve vašem životě.

Přivítejte Draka Míru do svého prostoru. Jeho mocné energie vás objímají, zabalují vás do jeho zlatého světla. Jak toto světlo pokračuje v zahalování, začíná aktivovat vlákno Zlaté DNA vaší energie a vaší Zlaté čakry, která přímo souvisí se Zlatou Dimenzí skutečné alchymie a magie.

Jak se tyto energie otevírají k přijímání světla z Vesmírného Zákonu Míru, Lord Kuthumi-Agrippa, Archanděl Michael a St Germain rozšiřují svou energii, lásku a mír k vám; rozšiřujíce tyto paprsky do vašeho těla, zklidňují vaše energie a otevírají vaše čakry, abyste mohli přijmout více zlatého světla ze Zlaté Dimenze.

Každá vaše část ví, že mír je součástí vašeho božského práva, a že mír je něco, co je třeba zažívat pravidelněji, než jakou máte v současné době zkušenost. Nicméně, každý musí vědět, že kvůli všem minulým výzvám, kterým lidstvo muselo čelit, to byl obtížný úkol přijmout, že mír a harmonie může být pravidelnější a stálá část vašeho života. Podvědomí je přesvědčeno, že bez bolesti není výher, že mír je prchavý, něco, co není určeno pro všechny, kdo jsou v zápasu na cestě k vnitřní a vnější svobodě. Nicméně, jak nyní stojíme při vás, Bůh Otec přichází vás omilostnit Svou přítomností a Svým božským slibem, že mír je vaše právo od narození, a že Mřížka Míru, která je aktivována uvnitř a kolem vás, je rozšířena do vašeho zraněného vnitřního dítěte.

Tato mřížka, která ztělesňuje světlo Jeho nejhlubší lásky k Bohyni Matce, také přináší léčení do vašeho zraněného vnitřního dítěte, odhalujíce této části vás, že pravá láska je esence, které léčí vše. Přijměte světlo této hluboké lásky od Trojjediného Boha a Bohyně i od Matky / Otce Boha.

Třetí úroveň božského manželství Trojjediného Boha a Bohyně je ztělesněním míru a vytvoření pokojných způsobů komunikace, pout, spojení i růstu. Pokračujíce ve vytváření života obsahující tvůrčí síly, které plynou skrze mírové paprsky Matky / Otce Boha a jejich lásky k vám a pro každého, stejně jako pro ně. Trojjediný Bůh a Bohyně také procházejí hlubokým a velmi silným znovuobjevením pochopení nejhlubší z nejhlubších přirozeností lásky. Je to jejich spojení, které tvoří toto vlákno dvojšroubovice zlatého světla, které rozšiřují ke každému z vás. Tím, že pokračují v propojování, spojování, léčení a splynutí se sebou navzájem, probíhá stejné léčení i u vás.

Toto božské manželství spojuje Mřížku Míru skrze Božské Mužství a Božské Ženství a je energií, která se stává základem třetího Posvátného Chrámu Ohně. Představte si, že tyto energie, které jste vstřebali do vašich čaker se rozšiřují do světa, požehnávají všem energiím, které pochází z Mřížky Míru, vyzdvihují příležitost pro každé zraněné vnitřní dítě na této planetě, aby obdrželo požehnání Zlatého Dítěte Alchymie, aby transformovalo rány z minulosti do zlatého vědomí v přítomnosti, tvoříce nádherný svět a energetickou síť do budoucna.

Drak Míru natahuje k vám nádhernou duhovou perlu naplněnou energií mnoha dimenzí a ztělesňuje Zlatou Dimenzi skutečné alchymie a magie. Tato perla slaďuje vaše energie se smyslnými energiemi Bohyně, čímž se stává silnou a celkově léčivou silou pro oba, muže a ženy, na vaší planetě. Tyto smyslné energie Bohyně plynou do sakrální čakry Božského Ženství, Trojjediné Bohyně a rozšiřuje se tok do sakrální čakry Božského Mužství a Trojjediného Boha.

Zaměřte se na výměnu těchto energií mezi mužskou a ženskou sakrální čakrou
, Trojjediného Boha a Bohyně, vytvářejíce nádherné spojení skrze Svatý Grál, skrze Posvátné Vody Života, spojujíce s podstatou pravé lásky a na tvůrčí síly, které přinášejí více klidné a harmonické energie do života.

Drak Míru stojí nad vaším tělem a jeho tělo se jemně začíná snižovat přes vaše.
Zaznamenáváte, že tento Drak je tekutý a vy jste vstřebáni do těla Draka Míru. Vaše čakry jsou sladěny s jeho a když začne vdechovat nový život a nové světlo do vašich čaker, jsou vaše energie v souladu s Posvátným Chrámem Ohně, který oživuje původní Mřížku Míru uvnitř každého atomu vašeho těla.

Tato Mřížka Míru ztělesňuje zvuk, nádherný zvuk léčení, nádherný zvuk, který ztělesňuje rozměry opravdové lásky, autentického světla a léčivé energie, které nám dovolují klidný přechod pro ženy, které milují a rozumí si, aby objali svou nově nalezenou schopnost milovat a chápat své muže. To platí i pro jednotlivce, kteří jsou ve vztazích stejného pohlaví, protože to přináší lepší pochopení mužských a ženských vlastností uvnitř každého.

Zaměřte se na svou ženskou energii a pokud jste žena, zaměřte se stejně tak na svou sílu jako žena tak, abyste poznaly a pochopily, že ženy jsou tvořící energií, ztělesněním Svatého Grálu. Protože ženy byly zneužívány během časů, mnoho jich uzavřelo svou smyslnost, své světlo, svou tvořivost a vytvořily hranice a zábrany kolem sebe, které bránily posvátnému mužství v proniknutí do vnitřní studnice moudrosti, aby tak získalo zdroj kreativity, ve kterém semena života vzklíčí.

Představte si svou sakrální čakru otevírající se k přijetí léčivé energie Božského Ženství tvořivé Bohyně a odevzdejte se.

Vězte, že jako žena je bezpečné milovat a pochopit sama sebe. Vězte, že je velmi důležité pro Vás milovat a pochopit samy sebe, abyste byly schopny plně přijmout nově nalezenou schopnost, která se blíží lásce a pochopení svého muže, milovat a pochopit muže (mn.č.), Božské Mužství, a aktivní aspekt vás, ta část vás, která vás pohání se posunout vpřed, jedná a aktivuje to, co potřebujete.

Žádáme muže, kteří se účastní, otevřete nepodmíněně své srdce, rozšiřujte energii lásky všem ženám na vaší planetě.

Všechny účastnící se ženy - otevřete své srdce, abyste přijaly tento paprsek upřímné bezpodmínečné lásky.

Pánové, nadále rozšiřujte tuto energii lásky k ženám a tentokrát ve jménu Posvátného Boha a Mužského Principu, žádejte Božské Ženství a Ženský Princip o odpuštění za všechno zneužívání, které bylo způsobené muži a mužským archetypem jako takovým.

Dámy, otevřete svá srdce k přijímání tohoto, bez očekávání, bez zranění, jen se odevzdejte tomuto velkolepému léčení, které zrovna probíhá. Pánové nadále rozšiřují tuto mocnou sílu bezpodmínečné lásky a provázky energií, které přináší odpuštění a představte si, že se rozšiřuje polibek života z vašeho srdce k ženě, která je nejblíže k vám ve vašem životě. Nyní prodlužte tento polibek života ke všem ženám na planetě, které hledají uznání, respekt, porozumění a péči.

Pro ty z vás, pánové, kteří máte životní partnerku, vězte, že žena, se kterou jste spojeni, je vzácný a cenný dar ve vašem životě. Ztělesňuje moudrost Matky Bohyně, ona je výrazem této velmi zranitelné, ještě stále hluboce mocné síly stvoření; ona je ztělesněním stvoření a láska, kterou k ní cítíte, je potvrzením síly Matky Bohyně, její lásky k vám.  Láska, kterou dostáváte od ženy, které jste zavázán, je rozšířením mocné síly stvoření pracující skrze vás, motivující vás povznést nad vaše zranění a otevřít vaše srdce, aby přijímala lásku, kterou vám ona dává.

Pokud jste ve vztahu stejného pohlaví a vy představujete mužskou energii, vězte, že ženská energie, která je ve formě vašeho partnera k vám přichází.

Zplnomocněná žena, která rozumí sama sobě, které se dotkla milost Bohyně, je jedním z nejmocnějších katalyzátorů transformace na této planetě, protože božská podstata Matky Bohyně může inspirovat všechny, aby tvořili pomocí energetických paprsků míru, neboť mřížka Míru byla vytvořena Bohem Otcem na podporu Matky Bohyně, aby se stala zdrojem energie,  ze kterého ona může čerpat lásku, světlo a cítit přítomnost a sílu muže, který ji miluje, sílu mužského aspektu, Boha, který je zde jako ochránce, opatrovník, a poskytovatel energií, jež přinesou to, co je drženo uvnitř jejího "lůna", aby se manifestovalo a jedná podle toho, co ona "rodí," čemu dává život. Pokračujte v udržování této energie, když Trojjediný Bůh nyní vstupuje do energetického pole Trojjediné Bohyně - vidíte ho otevírat své srdce, aby přijal nekonečně mocné vlny lásky, které k němu Trojjediná Bohyně rozšiřuje. Lásku tak hlubokou, tak čistou, bezpodmínečnou, a naplněnou mírem. Lásku, kterou on nyní přijímá.

Tyto energie jsou vloženy do těla mužů, ke kterým nyní hovoříme. Dovolte si tuto lásku - tu, které jste svědky, kterou Trojjediná Bohyně dává Trojjedinému Bohu. Představte si energii, která k vám přichází s tím, jak rozšiřujete svou lásku k Božskému Ženství, k ženě, kterou milujete, k partnerce, do které jste hluboce zamilován.

Tyto energie posilují vazby mezi skutečnými láskami světa, těmi spojeními, která vytvářejí pouta, která nebudou nikdy přerušena. To je síla této třetí úrovně božského manželství, za pomocí Mřížky Míru a to prostřednictvím paprsků bezpodmínečné lásky. Zlatá spojení jsou vytvořena v pevném a tekutém zlatě, spojení, která nebudou nikdy porušena, zničena nebo zraněna nižším egem jakékoliv vtělené nebo nevtělené bytosti v lidské dimenzi, nebo v jakékoliv jiné dimenzi. Toto pouto je vytvořeno v přítomnosti Boha Otce a Matky Bohyně.

Kombinace míru a lásky je mocnější, než jak jste si kdy dovedli představit. Jak Trojjediný Bůh stále vdechuje tuto lásku, jeho energie se rozšiřuje za jakoukoliv formu existence. To ho pohání v růstu jeho síly, aby se ujal své pozice jako strážce, ochránce a poskytovatel, a co je nejdůležitější, rovnocenně. Zároveň je ale opakem drahého člověka, který je odrazem jeho potenciálu a síly k lásce, růstu a tvoření.

Pánové poděkujte za toto rozšíření energie.  Matka / Otec Bůh nyní umísťuje přes srdeční čakry Trojjediného Boha a Bohyně posvátnou pečeť, která symbolizuje Mřížku Míru. Tento symbol hoří jasně, poháněný silnou láskou sdílenou mezi Trojjediným Bohem a Bohyní. Silná láska sdílená mezi Matkou / Otcem Bohem / Bohyní a potenciál silné lásky každého z Vás může být sdílená mezi vaším vnitřním mužským a ženským já.

Ti z vás, ve vztazích stejného pohlaví, vy jako mužská energie, poděkujte za všechno, co vám ženská část dala.


Ti z vás, kteří jsou bez partnera - tyto energie jsou požehnáním pro vás, aby přinesly léčení a otevřely vám cestu k tomu, abyste zažili potenciál, hloubku a sílu lásky Trojjediné Bohyně, která ji rozšiřuje do Trojjediného Boha, sílu a lásku, kterou Matka Bohyně rozšiřuje k Bohu Otci a sílu a lásku, kterou Matka Příroda rozšiřuje do všech království života.

Pokud jste si zvolili nebýt v romantickém vztahu, vaše požehnání - tato láska - k vám přijde prostřednictvím přátel, přírody a dětí. Uvidíte to prostřednictvím všech forem království života.

Zhluboka se nadechněte, zplna vydechněte. Dámy, otevřete svá srdce a rozšiřte silný paprsek bezpodmínečné čisté lásky ke všem mužům vašeho světa. Dovolte jednomu z těch velmi silných paprsků se rozšířit k muži, kterého milujete ve vašem životě.  Ti z vás, ve  vztazích stejného pohlaví, prosím proveďte totéž, rozšiřujte ten paprsek k partnerovi, který nese mužskou energii.

Dámy, dovolte svému srdci se otevřít a dovolte lásce prýštit z vás, omývajíce skrze zranění mužů světa, všechny muže, kteří byli nuceni nést hlavní nápor neslušného chování  svých předchůdců. Rozšiřte sílu svých léčivých schopností přinášejíce soucit a porozumění do svého  srdce a rozšiřte ji k nim.

Dávejte bez hodnocení, dávejte své odpuštění, dávejte svou lásku - bez ohledu na to, co jste zažily s muži nebo mužským archetypem. Jen je milujte pro to, kdo jsou. Dovolte vodám odpuštění bezpodmínečné lásky přinést mír do srdcí všech mužů na planetě Zemi, všech mužů, kteří se snaží milovat ženy celým svým srdcem, hledajíce způsob, jak vyjádřit svou vděčnost, respekt a uznání Božskému ženství.  Dovolte, aby proudily prostřednictvím toho, jak léčíte své tělo i svou mysl, přičemž osvobozujete ženy k tomu, aby milovaly a chápaly samy sebe, a také osvobozujete muže, aby milovali a chápali sami sebe.

Rozšiřte další paprsek bezpodmínečné lásky všem mužům na světě, včetně vašeho partnera, pokud nějakého máte a požádejte o odpuštění za všechen vztek promítaný  na muže v důsledku zneužívání mužů a žen v minulosti. Žádejte posvátné esence mužů, aby muži odpustili všem ženám, jejich vztek, zlost a energii, která vytlačila muže na stranu, hodila je do jednoho pytle, viděla je jako zrádce a delikventy,  zbytečné a bezcenné a oprosťte se od obrazů společenských dojmů a představ, že muži ničí ženy, že mužský element je zde, aby zničil ten ženský.

Dovolte, aby se tato bezpodmínečná láska rozšířila k mužským srdcím na vaší Zemi, k mužským formám, energiím nesoucím mužské charakteristické rysy. Dovolte, aby svým odpuštěním prolomili opevnění a bariéry, které jste si vybudovaly kolem sebe a umožněte také spadnout závojům z vašich očí, které vám bránily vidět skutečně dobré a krásné muže ve vašem světě, ty muže a ženy, kteří ztělesňují mužskou energii jako strážci, ochránci a poskytovatelé - vidět je jako nádherné pilíře síly, kteří vám přicházejí nabídnout výživu, bezpečí, lásku a ochranu.

Dámy, dovolte si přijmout toto požehnání, když muži vašeho světa rozšiřují své odpuštění, své pochopení, že kolektivní vztek žen není omezen na vtělené ženy na vaší planetě, v této době, ale rozšiřuje se přes celé časy tak, že muži, kteří byli ženami v minulosti, mohou získat stejné léčení, a ženy, které byly muži v minulosti, mohou přijímat uzdravení, které již bylo rozšířeno.

Přivítejte to ve svém těle a mysli, zároveň s tím, jak Trojjedinný Bůh otevírá své srdce a umožňuje, aby hloubka a síla jeho lásky k Trojjediné Bohyni ji objala, omyla její tělo a každou úroveň jejího energetického podpisu, aby ji osvobodila a vy se cítíte ve své zranitelnosti natolik bezpečně, abyste našly moc své síly v odpuštění a přijetí odpuštění. Jak se tyto energie spojí, Trojjedinný Bůh objímá Trojjedinou Bohyni, držíce ji blízko u sebe a nádherný zlatý plamen zažehne mocnou sílu lásky rozšiřující se do Šestnácté dimenze, otevírajíce nové úrovně důvěry, hlubší úrovně propojení a spojení tak, aby muži i ženy mohli milovat a pochopit sami sebe a přijmout možnost pokračovat v prožívání hlubší úrovně z nově nabyté schopnosti milovat a pochopit jeden druhého.

To způsobuje kouzelnou, nádherně zlatou pokojnou změnu pro mužský a ženský princip, aby se mohli jeden druhému odevzdat, uzavřít mír a spojit se spolu novým způsobem; aby začali vidět kvality toho druhého jako světlo odrážející světlo - ne válku pohlaví, ne vztah láska/nenávist, ale klidné obnovení síly, která existuje v rámci mírumilovné lásky. Bezpodmínečná láska přináší mír, přijměte toto pro sebe a sobě navzájem.

Když Matka / Otec Bůh nyní uzavírá třetí úroveň božského manželství Trojjediného  Boha a Bohyně ve středu Mřížky Míru, zlaté plameny Šestnácté Dimenze se rozšiřují za ně, aby vás objaly, podněcujíce stejně mocnou vášeň. Tento zlatý plamen se zažehává ve středu třetího Posvátného Chrámu Ohně v Rusku, zasazujíce původní mřížku Míru v srdci Matičky Rusi. "Ona" otevírá své srdce, aby poděkovala a přivítala mocné světlo tohoto nově nalezeného míru, odpuštění a uvolnění, takže Zlaté Dítě Alchymie může vzestoupit. Toto dítě se zvedne ze srdce Moskvy přinášející sebou obrození v chápání toho, co je mír. Toto Zlaté dítě ztělesňuje vlákno, které rozšiřuje po celém světě, aktivujíce spící zlaté děti alchymie, aby i ony mohly vzestoupit, rozšiřujíce Mřížku Míru na každý aspekt Božského Mužství a Ženství v lidské podobě.

Zatímco se to děje, Dvanáctá Dimenzionální energie světla prochází sedmi čakrami Dvanácti Velkých Mistrů a jejich ženské protějšky nyní uvolňují čtvrtou úroveň 857 vláken jejich Dvanáctého Dimenzionálního světla, které vás sprchují a přidávají vás do svého léčebného procesu, připravujíce tělo pro integraci silných Hvězdných Čaker, které mají přijít a integraci 99 Posvátných Destiček Matky Země, Otce Nebe a světy mezi nimi.

Jednoduše odpočívejte a odevzdejte se, dovolte těmto energiím, aby vás vyzvedly do světla vaší síly. Tyto energie vás vtáhnou do otevírajícího se průchodu, jenž vás přivede do Andromédské brány 16:16, která iniciuje uvolnění uvězněných duší, poutaných zneužíváním - vztekem žen, jež jsou rozzuřené a muže, kteří jsou zase rozzuření v důsledku zneužití ženami, v důsledku jejich vzteku.

Prociťte tuto energii skrze průchod, který se rozšiřuje
k vašim předkům přinášející jim léčení. Tato zlatá dimenzionální energie alchymie a magie rozšiřující se do budoucnosti, čistící cestu přicházejících rodových linií, a dokonce i když nejsou k dispozici žádné budoucí generace, které by přišly od vás fyzicky i geneticky, bude se stále rozšiřovat do energetických těl všech těch, se kterými jste geneticky spojeni. Takže může být každý aspekt vaší rodové linie požehnán tímto silným světlem, díky tomuto mocnému léčení a pochopení, jak důležitý mír je.

Drak Míru vás ještě stále drží uvnitř svého těla, tekuté energie míru a moudrosti pronikají subatomárními částicemi každého aspektu sebe sama, omývá vás skrze vás. Toto vzácné léčení je jedním z nejsilnějších léčení, které s vámi provádíme, jako se skupinou v této době. Proto je božské manželství opravdovým poutem, připojení míru, který bude nakonec vládnout na Zemi, ale každý z vás je volán, aby dovolil míru ovládnout váš svět, váš osobní individuální svět. Ti z vás, kteří jsou ve vztahu s božským protějškem, s mužem nebo ženou, nebo osobou, kterou milujete, dovolte této Mřížce Míru vás spojit  způsoby, které by jste nikdy předtím nedovolili.

Vzdejte se svého přilnutí k ranám z minulosti, ať už jste si toho vědomi, nebo ne. Nechte kolektivní vztek žen, který vy jako žena držíte a má být uvolněn; nechte kolektivní vztek vůči ženám, který vy jako muž ztělesňujete a má být propuštěn. Nezáleží na tom, jestli jste si toho vědomi nebo ne, jen to nechte jít a uvolněte pohled na ženy jako ďábelské svůdkyně, které byly vytvořeny, aby stáhly boha dolů, aby zničily bojovníka - nechte to jít a podívejte se, že existují nádherné silné a skvělé krásné ženy na vaší planetě a i žena, kterou milujete, je jednou z nich.

A dámy udělají to samé, nechte odejít vaše ulpění na názoru, že muži jsou špatní, že vás budou podvádět, že vám ublíží - nechte to odejít a otevřete svá srdce, aby jste přijaly, že existují nádherní, věrní, důvěryhodní, silní muži na vaší planetě, kteří se snaží spojit s jejich stejnou nebo opačnou částí. A jak se díváte do očí muže, kterého  milujete,  vězte, on je ten pravý. Pokud cítíte tu čistou lásku, pak ho přijměte takového jaký je. A pánové přijmou vaši bohyni takovou, jaká je.

Ti z vás, ve vztazích stejného pohlaví, přijměte jeden druhého. Ti z vás, kteří nejsou v romantickém vztahu, přijměte, že tato láska existuje a viďte tuto lásku v každém aspektu života, sdílejte ji s těmi, které milujete nejhlouběji, s vašimi dětmi, vašimi rodiči, vašimi přáteli, vaší prací, a nejdůležitější je, hlavně sám se sebou.

Dovolte této energii nastavit trend, ve kterém mají být vztahy vytvořeny novým způsobem, – prostřednictvím míru a harmonie, bezpodmínečné lásky a přijetí. A to dokonce i když máte své rozdílnosti, může to být stále pokojně transformováno Zlatým plamenem, který vám bude pomáhat ve vašich vztazích, transformujíce vaše zraněné vnitřní dítě do Zlatého dítěte Alchymie, kde budete i nadále posilovat sami sebe jako pár; posilovat sami sebe prostřednictvím života, který jste si vybrali žít. Nastavíte tak standard pro pokojný přechod, který se bude konat mezi muži a ženami tak, že skutečná láska a mír bude moci existovat mezi pohlavími, přinášející nádherné uzdravení pro celou společnost, osvobozením Bohyně, aby byla sama sebou, osvobozením Boha, aby byl sám sebou, vytvořením svobody novým způsobem a přes tuto Zlatou dimenzi pravé alchymie a magie může vetkat své kouzlo do vašich srdcí, vašich činů, vašeho spojení a silné propojení zaujme své místo s touto třetí úrovní božského manželství.

Zhluboka se nadechněte, vydechujte zároveň s tím, jak se čtvrté  uvolnění 857 vláken usazuje ve vašem těle.

Odevzdejte se, nechte vše odejít a důvěřujte, že Vesmírný Zákon Míru vám přišel požehnat novým způsobem, a že Mřížka Míru, kterou vám Otec Bůh požehnal v tomto čase, se bude rozšiřovat do každé oblasti vašeho života skrze vaše odevzdání se tomuto procesu. Dovolte sami sobě ukázat světu vaše pravé já, mužskému i ženskému, aby šli příkladem, a aby nastavili trend tak, že vidí jeden druhého v pravdě, lásce, spolu navzájem ve způsobu, jako nikdy předtím. Rozšiřte tuto lásku, komunikujte s ní, ctěte a respektujte ji, ať kreativně roste prostřednictvím tohoto nádherného požehnání, které vám bylo dnes uděleno.

Zhluboka se nadechněte, úplně vydechněte, třetí Posvátný Chrám Ohně získává  konečnou podobu základů, které byly dnes vytvořeny.

Poděkujte všem, kteří byli přítomni. Děkujte za všechny energie, které jste získali.

Drak Míru zůstane s vámi a bude Vás takto udržovat po dobu příštích šestnácti dnů, podporujíce vás v plném sladěním každého aspektu vašeho já s Mřížkou Míru, kterou jste obdrželi. Šestnáctý Dimenzionální Zlatý Plamen pálí ve vás závoje iluze, které oslepily vaše zraněné vnitřní dítě, aby uvidělo skutečnou podstatu pravé lásky (romantické a jiné).

Nadechněte se zhluboka, vydechněte v plném rozsahu. Odevzdejte se, důvěřujte a věřte, že tato léčivá energie změní váš život a již se to odehrává.

Přeneste své vědomí zpět do svého fyzického těla, ujistěte se, že jste řádně uzemněni ve svém fyzickém těle, přesto stále jste ještě napojeni na energie, které jsme vám dnes odhalili.

Nadechněte se zhluboka, zcela vydechněte a poděkujte sami sobě za volbu, kterou jste dnes učinili, abyste přijali Zákon Míru, spojili se s Bránami Země a stali se svědky ukotvení třetí úrovně božského manželství a aktivace třetího Posvátného Chrámu Ohně v Rusku, jehož prostřednictvím budou podpisy, zákony a jazyk míru předány. Prociťte naši lásku k vám a připusťte, že mír je vaše božské právo, tedy, jděte v klidu, drazí, a buďte svobodní.


Já jsem Máří Magdaléna, au revoir.

Aktivity / dotazy:
  • Jako žena / muž, cítíte se bezpečně, aby jste mohli milovat? Pokud ne, proč ne? Prosím napište si své odpovědi.
  • Máte vztek na muže / ženy? Pokud ano, co způsobilo tento vztek?
  • Cítíte se připraveni odevzdat vztek a staré rány z minulosti? Pokud ne, co vás drží zpátky? Co jejich odevzdání pro vás znamená? Jak to změní váš život?
  • Jste schopni se odevzdat a přijmout lásku od mužů a žen? Pokud ne, proč ne? Stává se vám to pouze v romantickém vztahu, nebo se obáváte lásky od kohokoliv (rodina,přátelé atd.). Proč si myslíte, že se nemůžete odevzdat a přijmout lásku odosoby? Čeho se bojíte a co si myslíte, že se s vámi stane?
  •  „Zplnomocněná žena, která rozumí sama sobě, které se dotkla milost Bohyně, je jedním z nejmocnějších katalyzátorů transformace na této planetě, proto božská podstata Matky Bohyně může inspirovat všechny, aby vytvářeli pomocí energetických paprsků míru. Mřížka Míru byla vytvořena Bohem Otcem na podporu Matky Bohyně, aby se stali zdrojem energie,  ze kterého se může čerpat láska, světlo, a cítit přítomnost a síla muže, který ji miluje, mužský, Bůh, který je zde jako ochránce,opatrovník, a poskytovatel energií, které přinesou to, co je drženo uvnitř jejího "lůna"aby se manifestovalo, a jedná podle toho, co ona "dodává," čemu „dává život.““
  • Jak vnímáte výše uvedené tvrzení? Jste schopni přijmout a odevzdat se těmto archetypům muže a ženy, Boha a Bohyně? Jaké obavy a přesvědčení, pokud vůbec nějaké máte, vám toto tvrzení přináší?
  • Jste schopni svobodně dát svou lásku a odpuštění? Pokud ne, zjistěte, co vás drží zpátky a dovolte Draku Míru, aby vám pomohl v uvolnění těchto vysilujících aspektů.

Všechna práva vyhrazena a copyright Michelle Manders - www.palaceofpeace.net

Poznámka ke kopírování:
Tento přepis MP3 záznamu channelingu Marie Magdaleny byl zdarma otištěn majitelkou  intelektuálního vlastnictví Michelle Manders a Palace of Peace na podporu lidí, kteří hledají čistotu, léčbu a mír. Proto oceňujeme, že je uznáván Zákon integrity a žádáme, aby žádná osoba, skupina nebo organizace za žádných okolností neměnili jakoukoliv část tohoto dokumentu ani nepublikovali jeho část nebo celek pro osobní obohacení. Jste zváni, abyste publikovali výňatek s odkazem na plný přepis na www. palaceofpeace.net, který lze stáhnout.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Štěpánka Š. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.