Marie Magdalena - Rozšíření vaší vnitřní reality Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 10 Říjen 2012 20:05
Poselství Marie Magdaleny přijala Natalia Glasson 29/09/2012

      Přicházím k vám s láskou a pravdou, jsem esence a světlo Marie Magdaleny. Jsem tu, abych vám pomáhala a osvěcovala vaši cestu vpřed, jsem tu, abych vám pomáhala zvládnout vaše emoce a také mysl a fyzické tělo. Vaše emoce, mysl a fyzické tělo jsou božští učitelé, kteří ve vás probouzejí božství. Někdy se zdá, že vás emoce, mysl a fyzické tělo odvádějí od pravdy ve vašem bytí, ale tím, že vás upozorňují na iluze, kterých se držíte a vytvářejí reakce, aby upoutaly vaši pozornost, otevírají hojnost pravdy ve vašem bytí, aby mohla být jasně spatřena. Vidím sebe sama jako křišťálově jasnou kouli světla, mohu zaznamenat všechny výzvy, skvrny či hlubší probuzení, které nastává, ale také se všem ukazuji jako dokonalá pravda a umožňuji vidět jasnost mé energie a záměrů. Věřím, že i pro vás bude cenné vidět sebe sama jako křišťálovou kouli světla, která pro vás bude symbolizovat to, že jste již božští a ryzí a vaše energie jsou křišťálově čisté včetně vašich záměrů. Pak, když ucítíte, že se odkláníte od své cesty, můžete poznat, že je to jen skvrna, která čeká, až si ji uvědomíte a odstraníte ji, což povede k větší jasnosti a pravdě ve vašem bytí. Už není třeba ani není na místě, abyste se považovali za někoho, kdo má mnoho problémů a vnitřních sporů, které musí překonat; mnohem větší cenu v tomto stádiu vzestupu má uvědomit si pravdu svého bytí, uznat jasnost svého bytí, která je jeho základem.

      Když uznáte sebe sama jako čistou křišťálově jasnou energii, nepodporujete tím své ego, ale dodáváte tím energii skutečné realitě, která existuje ve vašem bytí. Ve vašem bytí je realita, která je tak čistá, božská a posvátná, že máte někdy potíž ji rozpoznat jako reálný aspekt svého bytí. Tato realita je podobná křišťálové kouli světla, zevnitř této koule můžete manifestovat cokoli a můžete v ní vidět celý Stvořitelův vesmír a to proto, že vše, čím je Stvořitel, v této křišťálové kouli světla existuje.

      Žádám vás, abyste si vyhradili chvíli, kdy si v klidu sednete, dovolíte pozornosti své mysli, aby pozorovala realitu, která se kolem vás vytvořila a uvědomte si, zda se vám tato realita zdá skutečná. Pak bych ráda, abyste pozorovali energii ve své srdeční čakře - esenci vašeho bytí a Stvořitele, která je věčně přítomná. Dovolte si pozorovat svou podstatu a pravdu a rozjímejte, zda je realita ve vašem bytí vaší skutečnou realitou.

      Je velmi pravděpodobné, že si uvědomíte, že energie ve vašem bytí jsou vaší pravdou, jsou základní skutečností, ale vaše mysl vám bude potvrzovat, že vaše vnější realita se zdá pocitově reálnější, pevná a rozpoznatelná. Vaše mysl byla po mnoho let trénována, aby rozeznala to, co si projektujete do svých vnějších energií a co denně zažíváte je pravda a skutečná realita, ale kdybychom měli mysl přeškolit, aby věřila, že energie, které zažíváte, vyzařují z vašeho bytí a vaší skutečné reality, vaše realita by se posunula. Posunula by se natolik, že za čas byste už nerozpoznali vnější realitu, ale důvěřovali byste jen realitě uvnitř svého bytí. Přesně toto se nyní děje na Zemi v této době vzestupu mnoha lidem, mnozí přeškolují svou mysl, aby uznali s křišťálově čistou jasností a vírou, že jejich skutečná realita a realita, kterou přišli na Zemi zažít, je a vždy byla uvnitř jejich bytí. Mnozí z vás důvěřují v existenci vnější reality Země a chápou, že to je to, co je vám určeno zakoušet; kdybych řekla, že ta realita, kterou zažíváte právě teď, je jen vedlejší produkt toho, co vytváří vaše mysl, jak byste se cítili? Skutečná realita, kterou jste přišli na Zemi zažívat, se rodí ze srdeční čakry a je mnohem širší, milující a inspirativní, více než si vůbec umíte představit. Je důležité poznat, že je to skutečná realita a ne jen energie či pocit.

      Žádám vás, abyste si nyní představili, že vše ve vás, vaše světlo, láska a moudrost je vaše skutečná realita a vše vně vás je iluze. Jaké by to bylo? Domnívám se, že byste dlouho pluli hlouběji do své vnitřní reality, abyste ji prozkoumali a zažili. Můžete se dokonce cítit jako celistvější bytí a energie, protože zde není žádné vnější rozptýlení, pouze vnitřní plynoucí cesta, která vás vede k prozkoumání pravdy ve vašem bytí. Nechci, abyste přehlíželi svou vnější realitu, je na místě ji ctít, respektovat a užívat si ji, protože je to vaše projekce, ale je třeba více se zaměřit na probádání toho velkého zdroje světla ve vašem bytí. Nezapomeňte, co jsem řekla o křišťálové kouli světla žijící ve vašem bytí; ta symbolizuje, že tu máte k probádání celý vesmír, ale co je důležitější, že je pro vás snadné nahlédnout realitu Stvořitele velice jednoduše a jasně. Prosím, nepochybujte už, ani nevzdorujte skutečné realitě, která žije ve vašem bytí a uznáte-li ji, začnete tu krásnou vnitřní realitu rozpoznávat a promítat si ji, takže můžete zažít obrovský posun a transformaci vnímání a prožívání své současné čili vnější reality.

      Jasnost je v tomto okamžiku vzestupu velmi důležitá; je nutné klást důraz na vaše záměry, které potřebují být křišťálově jasné. Abyste dosáhli jasných záměrů, musí se tyto záměry zrodit z podstaty vašeho bytí nebo je třeba, abyste uznali, že vaše skutečná realita je v nitru vašeho bytí. Když toto pochopíte, vaše záměry nabudou velké síly, budou se manifestovat a jakožto křišťálově čistá energie budou symbolem hlubšího probuzení pravdy ve vás a též důvěry v to, co vám zatím připadá neznámé. Je důležité projevit spolu s vašimi záměry větší jasnost ve všech aspektech vašeho bytí a reality. Toto může být zkušenost vědění, ujištění či víry, kterou vytvoříte a zažijete tak jasnost svého bytí, duše a Stvořitele ve své realitě. Když dokážete čerpat a vyzařovat energii jasnosti z hloubi svého bytí, zjistíte, že vaše víra se posiluje a proto objevíte svou pravdu. Čeká na vás k probádání skutečná identita, různé děje, realita a celý svět, dveřmi je vaše srdeční čakra, pokud si dovolíte vstoupit s trpělivostí a vykoupat se v míru. 

      V tomto stádiu procesu vzestupu na Zemi je lidstvo žádáno, aby změnilo způsob nazírání; už není uspokojivé sledovat jen svou vnější realitu, ve skutečnosti je to jakoby se váš vnitřní zrak otáčel, aby se podíval dovnitř, což bude chvíli trvat a vyžádá si to mnoho klidu k uvažování. Až váš vnitřní zrak vstřebá všechnu Stvořitelovu hojnost, jež je ve vašem bytí, začne zrcadlit tyto nové poznatky do všech směrů a tím posilovat vše, čím je Stvořitel. Vzestup je jen hlubší uvědomění a vyzařování reality z vašeho bytí; podobá se to spatření vaší skutečné reality poté, co jste dlouho pozorovali realitu falešnou. Mnozí z vás možná už zažili svou skutečnou realitu skrze pocity a projevy vaší intuice a tím může dojít k vytvoření osobní existence oddělené od té, kterou žijete dennodenně. Energie na Zemi se mění a každá bytost začíná promítat Stvořitelův vesmír ze svého bytí do prostoru kolem sebe. Ve skutečnosti je vaše vnější realita jednoduše prostorem podobným plátnu, krása Stvořitele se začíná projevovat ve vašem vnějším prostoru, což způsobuje mnoho přesunů na všech úrovních vašeho bytí. Je mým opravdovým přáním, abyste do své vnitřní reality vložili více důvěry, skládá se z vašich průvodců, duše, vnitřních rovin, mnoha bytostí světla a toho, co může být vnímáno jako vesmír světla. Se změnou vaší perspektivy se začnete oddělovat od reality, na kterou jste zvyklí a tím dělat jemné změny ve své realitě, které umožní pravdě, aby se rozvinula. I když se lidstvo přesouvá z jedné dimenze do druhé, jednoduše rozeznává pravdu a skutečnou realitu ve svém bytí, která se rodí trvalou manifestací do vnějšího prostoru k budoucímu  prožívání. Když toto pochopíte, zjistíte, že jste skutečně neomezení, můžete ze své skutečné reality stvořit cokoli, co je dobré a vnést to do své vnější reality či vnějšího prostoru, kvůli ucelené zkušenosti a dalšímu pochopení.

      Byla bych ráda, kdybyste v následujícím týdnu pozorovali svá přesvědčení a kolik důvěry vkládáte do své vnější reality v porovnání s důvěrou, kterou vkládáte do sebe, do svého tvoření a své vnitřní reality. Cítím, že toto otevře hlubší pravdu, perspektivu a vědomí z hloubi vašeho bytí. Je vás ve kompletní realita světla, která čeká na své probádání.

      V pravdě
      Marie Magdalena
 
Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.