Solara - SURF REPORT NA ROK 2013 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 04 Únor 2013 23:04
EXPANDOVÁNÍ DO NOVÉ REALITY
     
SOUHRN ROKU 2012
 
Rok 2012 byl pozoruhodným rokem bezpříkladné transformace. Zažili jsme hluboké léčení spolu s tím, jak jsme odhazovali vrstvu po vrstvě prošlé a nepravdivé elementy, dokud jsme se konečně neocitli na konci roku jako zářící Skvosty.

Minulý rok došlo k několika hlavním událostem, které nám ohromným způsobem pomohly. Tím prvním byl Obřad „Mu´a“ na Rapa Nui (Východní Ostrov) 21. dubna. „Mu´a“ je slovo v jazyce Rapa Nui a znamená POSTOUPIT KUPŘEDU. A to je přesně to, co se stalo. Mnohá zaseknutá místa se najednou uvolnila. Kola, čepy a převody našeho osobního a planetárního vývoje se teď mohla otáčet volně a dovolit Kolu Osudu otáčet se zvýšenou rychlostí. Jakmile k tomu jednou došlo, všechno se začalo pohybovat směrem ke svému správnému nastavení.

Tou druhou hlavní událostí byla důležitá Aktivace Jedenácté Brány 22. listopadu.
To byla finální Aktivace 11:11 a vyznačení vrcholu našeho jednadvacetiletého putování skrze Průchod 11:11. Tehdy se zviditelnila rozšířená říše Diamantu Neviditelného a zavedla nás do naprosto Nové Krajiny na nekonečně rozlehlé škále k prozkoumání a případnému osídlení. Hluboce věřím, že to byla klíčová událost celého roku.

Aktivace Jedenácté Brány také zrodila Srdce AN energií na planetě. Umístila první Skvosty do Koruny. Tyto Skvosty v Koruně jsou základními kameny našeho Nového Světa. Po Aktivaci Jedenácté Brány přišla důkladná Posvátná Pauza. Měli jsme toho mnoho co integrovat a přelaďovat. Mnozí z nás potřebovali velké množství spánku s extrémně aktivní fází snění. Byli jsme vrženi do naprostého ticha, skoro jsme nebyli schopni komunikovat. Mnozí z nás cítili, jako bychom kráčeli skrze mrak Nicoty, který se začal rozplývat až na Nový rok.

Ačkoliv datum 12/12/12 byl dán v širokou známost, jeho důsledky byly jen malé. Potom přišlo 21. 12., „konec“ Mayského Kalendáře. Zatímco pro mnohé tento den navenek neměl zvýšené energie Aktivace Jedenácté Brány, tato událost hrála důležitou roli v uzavření Dveří Starého, takže teď můžeme plně otevřít Dveře Nového.

Všechny tyto zvláštní události roku 2012 nás přivedly ke vstupu do tohoto úžasného roku 2013. Roku, kdy je možné vše.

ZAVRŠENÍ NAŠICH STARÝCH PŘÍBĚHŮ
ZAČÁTEK NAŠICH NOVÝCH PŘÍBĚHŮ

    
KTERÝ PŘÍBĚH PÍŠETE?
Mnozí z nás se nacházejí ve fázi dokončení svých starých příběhů. To znamená, že mnohá již neplatná chování, omezená vnímání a dlouho potlačované emoční pozůstatky vystupují na povrch, aby mohly být uvolněny. Tak tomu bude, dokud si je v sobě poneseme.

Před tím než můžeme začít psát nové, musí být dokončeny naše staré příběhy. Mnozí z nás jsou odkázáni na dokončení starých příběhů, abychom mohli konečně začít žít Pravé Životy jako Praví Jedinci a vyrovnat se s naším novým Pravým posláním. Naštěstí většina z nás nejeví odpor vůči pálení mostů k naší minulosti uvolněním našich starých příběhů. Ale jsou někteří z nás, kteří se jich drží ze strachu nebo pocitu jakési zasloužené familiárnosti. A čas na to vyhrazený jednoduše ubíhá…

Někteří z nás již své staré příběhy dokončili a odložili je stranou. Čekáme, až začnou naše nové příběhy. Od doby Aktivace Jedenácté Brány jsme v hlubokém stavu Posvátné Pauzy, integrujeme se a vylaďujeme s naší široce rozšířenou Novou Krajinou Diamantu Neviditelného.

Ať už v současnosti žijeme v našem starém příběhu nebo žijeme ten nový, je hlavním faktorem, který podmiňuje, co budeme zažívat v tomto roce. Budeme mít naprosto odlišné nastavení zkušeností, jestliže ještě stále píšeme své staré příběhy, než jestliže jsme začali úplně nový příběh. Proto je velkou prioritou dokončit své staré příběhy pokud možno co nejdříve.

Rok 2013 je plný Zelených Světel, šťavnatých Melounů a Zlatých Příležitostí k uvědomění si našich Divokých Snů a dokonce i příležitostí projevit prvky, které jsou Za našimi Nejdivočejšími Sny. Jsou to sny, které jsou příliš rozsáhlé, než aby je bylo vidět z naší současné perspektivy. Jsou to sny, které jsme si netroufali snít jednoduše proto, že jsou tím, co nejvíce chceme a nejvíce potřebujeme.

Mnozí z nás se vzdali svých Nejdivočejších Snů a přijali, že se v tomto životě nesplní. Stali jsme se odborníky na zacházení s každým drobečkem, který nám byl dán, jako kdyby to byl fantastický zákusek. Rozmělňování našich snů jakoby je dělalo dosažitelnějšími. A přece se nacházíme na pokraji naplnění našich Nejdivočejších Snů. Splní se v letošním roce. Přicházejí k nám, daleko za hranicemi toho, co si dokážeme v současné době představit. Všechno, co musíme udělat je, dopsat své staré příběhy, odložit je stranou a chopit se pera a začít psát na naprosto čistý nový list.

V roce 2013 musíme náš vklad do hry dramaticky navýšit. V tomto roce můžeme udělat vše, co říkáme, myslíme, děláme a cítíme, skutečným a autentickým. Už nemusíme dělat kompromisy nebo skrývat jakékoliv aspekty toho KDO SKUTEČNĚ JSME. Musíme být v každém okamžiku Pravým Jedincem. Jakmile to uděláme, naše nové příběhy mohou být napsány a naše nejdivočejší Sny se projeví s překvapující snadností.

DVĚ REALITY
     
Protože se Brána 11:11 poprvé otevřela v roce 1992, žijeme ve dvou simultánních systémech reality. Existoval starý svět duality a nový svět Jednoty. Po mnoho let jsme se pokoušeli sedět na dvou židlích těchto dvou realit, občas jsme mezi nimi přeskakovali. Ale spolu s tím, jak zesiloval rozdíl mezi nimi, museli jsme si vybrat, ve které realitě se usadíme.

Protože ozvěna Ultra Velké Reality Vzoru Jednoty ještě více zesílila, Vzorec Duality zeslabil a začal svůj dlouhý pád. Podle kruté, ale přesné analogie, to bylo jako useknout hlavu kuřeti. Kuře započne svůj dlouhý tanec smrti, chrlí kolem sebe krev a násilí. To je přesně to, co jsme zažívali v uplynulých několika letech. Během této doby začala dualita bojovat o přežití. Může se zdát, že se věci vyvíjejí ve vnějším světě k horšímu, ale dny duality jsou spočteny. Nedokáže už dlouho přežít. Už od nás nedostává potravu, protože už není naší převládající realitou.

V roce 2013 bude svět duality pokračovat ve svém zhroucení se do sebe sama, až vybuchne ošklivostí. Současně bude nadále sílit Ultra Velká Realita. A nejen to, dochází mezi nimi i k nezvratnému rozkolu.  Svět duality nezmizí, ale ty dvě reality budou stále více jedna pro druhou neviditelné.

Během této doby dojde k jasnému rozdělení mezi starým a Novým. Dojde k rozdělení mezi lidmi, kteří jsou Praví a těmi, kteří jsou motivováni sobeckou nezávislostí. Rozdíl mezi bohatými a chudými bude stále viditelnější. Ale protože mnoho lidí ztratí svou finanční oporu, změní se jejich pohled na život.

Ve které realitě si vybereme tento rok zakotvit, bude mít dalekosáhlé důsledky
– více než kdy dříve. Nebudeme teď schopni mísit energie, které nepatří k sobě. Pokud se o to budeme snažit, bude to tak nepříjemné, že si jednoduše budeme muset vybrat a žít to, co cítíme jako Pravé. Budeme donuceni díky okolnostem nebo vlastním tlakem z nitra učinit rozhodnutí pro svůj život, které ladí s našimi Znalostmi Pravého Srdce.

Rozdíl v rezonanci mezi těmito dvěma realitami vytvoří dva rozdílné světy, které, zatímco žijeme po určitou dobu na stejné planetě, budou mít snižující se vliv jeden na druhého. Nový Svět se zrodí přímo ve středu toho starého, který umírá všude kolem nás.

ROZPÍNÁNÍ SE DO NOVÉ REALITY
     
Během Aktivace Jedenácté Brány, 22. listopadu 2012, se zviditelnila rozšířená říše Diamantu Neviditelného. Je to nepředstavitelně rozlehlý, multi-multi-dimenzionální svět, který na planetě nikdy dříve neexistoval. Od té doby jsme nastavili své bytí na tuto velice rozlehlou říši. To vyžaduje důkladné překalibrování na všech úrovních. Proto byla tato mocná Aktivace následována obdobím hluboké Posvátné Pauzy.

Od doby, co jsme vstoupili do tak široce se rozkládající nové reality, se nám často zdá, jako bychom byli vozidly s osmi válcovými motory, které jedou jen na dva válce. A přesto nám nepřipadá, že by naše vozidlo bylo rozbité nebo že je něco špatně. Necítíme potřebu cokoliv opravovat. Je to pouze naprosto odlišné od toho, co bylo dříve.

Důvodem, proč si myslíme, že jedeme na dva válce místo na našich obvyklých osm je, že jsme se dostali do tak naprosto Nové Krajiny. Naše auto jede stále na plný plyn osmi válců v našich Starých Známých Světech. Ale naše Známé Světy se teď zdají být mnohem menší než dříve. Proto se teď osm válců ve Známém Světě jeví jako dva válce v naší Nové Krajině.

Stejně tak ani Režim Plného Zoomu ve starých Známých Světech není jako Plný Zoom nebo dokonce obyčejný Zoom v Nové Krajině. Často to vypadá, že se sotva pohybujeme, dokonce i když Plný Zoom je stále skutečnosti v našich starých Známých Světech.

I ve vzduchu, který dýcháme, jsou obsaženy nové složky. Už nedýcháme pouze Pozemský vzduch založený na dualitě. Obsahuje nové, vysoce rafinované esence ČISTÉ PRAVÉ LÁSKY, které dýcháme. To nám dává obnovenou vitalitu. Jsme osvěžení a naplnění novým nadšením spolu s tím jak ČISTÁ PRAVÁ LÁSKA prostupuje naše buňky.

Tento masivní posun vah ve směru expandované Nové Krajiny od nás vyžaduje velké přizpůsobení. Toto přizpůsobení se nespočívá ani tak v tom, co děláme, jako v našem přijímání toho, co se děje nebo neděje. Můžeme vidět věci určitým způsobem, protože to je to, co nám svět říká, že se děje a potom najednou dokážeme vidět věci jasněji, než jaké doopravdy jsou. Tehdy říkáme, „Počkat, to není to, co se doopravdy děje a já se nemusím opírat o nic, co je založeno na zkresleném vnímání.“

Spolu s tím, jak prozkoumáváme naši Novou Krajinu, následujeme bez jakéhokoliv očekávání náš Pravý Směr. Tato Nová Krajina nám připadá tak uklizená a čistá. Nejsou zde žádné známé hraniční kameny ani průvodci, aby nás jí provedli. Je plná možností, každá z nich je jako poklad, který leží za vším, co známe. Zůstaňte otevření, poslouchejte a než začnete jednat tak se pořádně rozhlédněte. Jestliže jednáme automaticky, nebo tak jak jsme byli zvyklí, budeme stále opakovat staré vzorce, které jsou umístěny v našich fyzických tělech,  a které jsou pomalu nahrazovány. Během prvního měsíce roku je lepší zůstat v klidu a tichu, poslouchat a pozorně sledovat celým svým bytím. Nehýbejte se, dokud neuslyšíte silný a jasný hlas vašeho Srdce. Jinak vzejde vše, co uděláte, ze staré energie. Zbytečné pohyby ruší jemné vyladění s Novým, nutí nás bezcílně bloudit v kruhu místo velmi zřetelného a přesného Dělání Toho Co je Potřeba Když Je To Třeba Udělat v TADY a TEĎ.

Při dalším rozšiřování našeho bytí do našich prohloubených vnitřních a vnějších Nových Krajin, zjistíme, že si postupně zvykáme používat čtyři válce a potom osm, a nakonec jedenáct a dvacet dva! To je to, co se bude dít po celý rok spolu s tím, jak se sami vyrovnáváme s tím KÝM JSME SE NYNÍ STALI  a KDE TEĎ JSME. Až to uděláme, začneme cítit a prožívat PLNÝ ZOOM, který nás požene kupředu, takže budeme moci prožít své Nejdivočejší Sny a Žít Pravé Životy s našimi Pravými Lidmi v našich Pravých Domovech a spolu s tím naplňovat naše Pravé Poslání.

JE 11:11 OPRAVDU ZA NÁMI?
     

Za uplynulých dvacet jedna let jsme prošli Bránou 11:11. Tato důležitá, závěrečná Aktivace Jedenácté Brány 11:11 proběhla 22. listopadu 2012. Zvláštní je, že po aktivaci Jedenácté Brány 11:11 se Průchod neuzavřel. Je stále doširoka rozevřený pro všechny, aby mohli projít.

Co máme teď udělat? Není třeba pátrat po něčem novém, co by se mělo dělat nebo se snažit vymýšlet „další velkou duchovní událost.“ Všechno, co potřebujeme je již zde. Máme ve svých rukou nástroje pro naše Pravé Životy. Jsme podporováni v uskutečňování naší Lásky a Pravosti jako nikdy dříve.

Ačkoliv nepřijde žádná další Aktivace 11:11, naše skutečná zkušenost 11:11 teprve začíná. Naše cesta skrze Průchod 11:11 nás úspěšně přivedla k našemu pravému cíli – fyzickému uskutečnění AN na planetě Zemi.

AN je vzorec, který se rozšíří po světě a znovuobnoví Pravost na všech úrovních. Je to připomínka Jednoty, ze které jsme my všichni vzešli. AN je rozkvětem věčného Nikdy-Nekončícího Příběhu toho, KDO OPRAVDU JSME. Je to Koruna, ve které je umístěn Skvost našeho bytí. Tento Skvost v Koruně je základem našeho Nového Světa.

Je to naše Cesta 11:11, která nás změnila ve Skvost naším vývojem jako Praví Jedinci. Je to naše Cesta 11:11, která přinesla Korunu AN. Umístěním našich Skvostů do Koruny vytváříme základ našeho Nového Světa. A teď začíná opravdový rozkvět 11:11.

Po dvacet jedna let byl připravován obrovský, skvělý banket. A teď je konečně připraven ke snědení. Posadíme se a dáme se do něj s nadšením nebo odejdeme od stolu a začneme hledat něco jiného k snědku?

Je na čase, abychom plně zapojili 11:11 do našeho bytí. Je načase žít 11:11 tím, že se staneme Pravými Jedinci Žijícími Pravé Životy. V každém okamžiku začlenili ČISTOU PRAVOU LÁSKU. Byli čestní a skuteční ve všech co děláme. Je na čase vstoupit do naší úžasné Nové Reality.

A je na čase abychom promítli Srdce AN do všeho materiálního…

Fyzické umístění Srdce AN je v Posvátném Údolí v Peru, kde vytvoříme centrum čisté, pravé essence AN, které budou moci všichni navštívit. Představíme Srdce AN v letošním roce. Abychom to mohli udělat, potřebujeme jako nikdy před tím podporu našeho Jediného Bytí. Až bude Srdce AN plně zakotveno, energie AN se rozprostře přes planetu a posílí harmonii Pravosti a zrození Nového Světa.

Zde je webová stránka Srdce AN: : The AN•visible
Pro další informace o Skvostu v Koruně prosím čtěte Surf Report za rok 2012, SOLARA --  SURF REPORT pro rok 2012

CELKOVÝ PŘEHLED ROKU 2013

    
Vstoupili jsme do roku 2013 transformovaní mimo veškeré předchozí hranice. Mnoho lidí zažilo příliv LÁSKY v množství, jaké nikdy nezažili. Někteří zažili hluboký posun v paradigmatu z na dualitě založené iluze, že „někdo“ nebo „něco“ přijde a „zachrání nás“ k pochopení, že JSME JEDINEČNÍ! Tato cesta od „vnějšího očekávání“ k „vnitřnímu poznání“ trvala pouhou nanosekundu, ale převrátila všechno vzhůru nohama.

A teď, navenek žijeme ty stejné životy jako před tím, ale všechno se dramaticky změnilo. Byli jsme vrženi do obrovsky rozlehlé Nové Krajiny. Naše představivost se tak rozšířila, že mnohé z toho, co dokázalo upoutat naši pozornost v minulosti, se nám teď jeví jako nepatrné. Rok 2013 je rokem ohromné změny, protože se stáváme Pravými Jedinci, a vedeme naprosto obyčejné životy zakotvení v Ultra Velké Realitě, která nám byla vždy předurčena.

Rok 2013 je čínským rokem Hada, ale může být mnohem přesněji popsán jako Rok Hada Svlékajícího svou Kůži. Je to proto, že všechno, co není čestné a autentické bude od nás na všech myslitelných úrovních odděleno. Toto se stane s překvapivou lehkostí; jednoduše se to rozplyne. Odkrýváme neuvěřitelné množství dlouhou dobu ukryté veteše, která vyžaduje naši pozornost. Pokud se ji snažíme uklidit zpět do našich skrytých koutů a předstíráme, že tam není, mohou se objevit zdravotní problémy. Jakékoliv vazby, které máme k dualitě, se budou neustále zvětšovat, dokud se neuvolní.  Jestliže jsme stále chyceni v našich starých příbězích a pokračujeme v opakování starých, na dualitě založených vzorcích, tento rok by mohl být por nás hrbolatou jízdou, dokud se nenaučíme odložit je stranou.

Vše se velice podstatně změnilo od událostí posledního měsíce roku 2012, proto musíme znovu objevit, kým teď jsme a co doopravdy chceme. Jakmile budeme mít jasno v tom, co chceme, a neomezujeme se na naše staré sny, všechno zapadne na své místo. Mějte jasno ohledně tužeb svého srdce, protože jsou jako zářící světlo Skvostu, které sypeme za sebou jako drobky chleba, abychom si zapamatovali cestu. Naslouchejme Poznání svého Srdce. Znovu a znovu se potřebujeme ptát sami sebe, „Co opravdu chci?“, „Kým se stávám?“, „Co vytvářím ve svém životě?“ a „Co mi dělá největší radost?“

Musíme se připravit na Neočekávané. Očekávejte Neočekávané po celý rok. Může se stát cokoliv napříč spektrem zkušenosti. Může to být úžasné, hrozné, nádherné, velmi smutné, dojímavé nebo i za hranicemi našich Nejdivočejších Snů. Je důležité, abychom neomezovali neodhalené možnosti žádnými z našich přesvědčení nebo porozumění, jsou mimo všechno, co si dokážeme představit. Buďme otevřeni, aniž bychom byli připoutáni k jakýmkoliv prozatímním krokům, výsledkům a očekáváním, protože nikdo ještě nevidí celý obraz. Rok 2013 bude obsahovat mnoho neočekávaných zádrhelů a obratů, a proto bude nutné být po celou dobu naprosto flexibilní. Hlavní je Svěžest. Musíme být v jakékoliv chvíli připraveni na změnu našeho kurzu, protože se vyskytnou nové informace. Jestliže Očekáváme Neočekávatelné, klouzání na vlnách změn bude zábavné. To platí i pro ta nejnebezpečnější tsunami, protože nám umožní předvést naše nové mistrovství.

Začali jsme tento rok v základním stavu, s pocitem, že většina naší uměle vytvořené, povrchní osobnosti je pryč. Zjistili jsme, že nám neschází a už ji více nepotřebujeme. Stále integrujeme hluboké změny, které se udály v listopadu a prosinci loňského roku. Všechno je třeba důkladně překalibrovat. Všechno musí být rozšířeno, aby se to mohlo přesunout do rozlehlé říše Diamantu Neviditelného.

Jestliže dokončíme naše staré příběhy, vstoupíme do roku 2013 s čistým plátnem před sebou. Prázdné plátno nám bylo ukázáno již dříve, ale tentokrát si můžeme dovolit použít ty nejtlustší tahy štětcem, nejdivočejší barvy a nejhlubší tužby z našich Nejdivočejších Snů. Už nejsme omezeni našimi starými představami toho, „co je možné“ nebo „co jsme si mysleli, že chceme“.

Hluboké Ticho a klid Posvátné Pauzy pocítíme až do konce ledna a možná i déle. Během této doby vyčistíme mnoho vrstev nepravdivosti. Přijde k nám mnoho nových začátků, vhledů a příležitostí a budeme se připravovat na měsíce, které přijdou. A navíc je důležité, abychom se nesnažili věci urychlit, ale dovolili jim odhalit se v jejich pravý čas.

Kolem začátku ÚNORA začnou opět přicházet velké vlny kvantového příboje. Dokud budeme pravdiví, čistí a otevření – nevychýlí nás z rovnováhy. Jestliže stále lpíme na svých starých příbězích – přijdou, aby setřásly všechen balast.

Legrační je, že naše staré příběhy nejsou pouze příběhy, které jsme psali po celý život. Je to zároveň náš včerejšek. Co bylo pravda včera, už nemusí platit; je-li tomu tak, zmizí to, aby se udělalo místo pro ještě větší Pravdivost. Je důležité nebýt připoutaný k nástrojům, které jsme používali a krokům, které jsme podnikali, abychom se stali Skvosty, které před tím skvěle fungovaly a dobře nám sloužily, věci, které nás přivedly tam, kde jsme teď. Nemusí být součástí našeho Nového Příběhu.

BŘEZEN je měsíc, kdy začne tsunami. Projevuje se Plný Zoom a mnohé elementy se začínají přesouvat na svá správná místa. DUBEN je měsíc „A Mu“, ve kterém všechno ještě více akceleruje. Poté je vše Za hranicí našich Nejdivočejších Snů po zbytek roku, pro ty, kdo dokončili své staré příběhy.

V této nové, expandované říši Diamantu Neviditelného, mnoho věcí by si mohlo stále udržovat svou obvyklou formu, ale uvidíme, jak se bude sama odhalovat jejich pravá podstata a zviditelní se, abychom je mohli použít naprosto novým způsobem. To dodává našim životům větší barevnost, více jiskření a úplně nové dimenze možností. Má to co dělat se skrytými poklady a Viděním Neviditelného. Všechno, co odhaluje svou pravou podstatu, je jako skrytý poklad, který se před námi sám odkrývá. Uvidíme a budeme se vzájemně ovlivňovat přímo se základní podstatou všeho, co nám dává nové vnímání a možnost tvořit nové, hlubší, pravé způsoby života.

V loňském roce opustilo tuto planetu mnoho milovaných lidí a ještě vice jich bude letos. Co je na tom překvapující je to, že jsou teď vytahování někteří lidé Druhé Vlny. To je pro nás obrovským impulsem, abychom vždy kráčeli PRAVOU STEZKOU. Musíme se každý den chovat, jako kdyby byl náš první a zároveň poslední. Vážit si vzácnosti našich vztahů. Řekněte těm, kteří jsou pro vás výjimeční, že je máte rádi. Vyjádřete jim svou vděčnost. Pamatujte, že vše je posvátné a každý okamžik je životní šancí.

Někteří přátelé a rodina také opouštějí naše životy, ne kvůli tomu, že zemřou, ale jednoduše proto, že ve vztahu neexistuje pevný základ čestnosti a transparentnosti. Už nemůžeme déle setrvávat v nečestných vztazích, protože se teď cítí velice nepohodlně. Je zapotřebí čestnosti, otevřenosti a vzájemné podpory. Když se tyto vztahy najednou zhroutí, můžeme se od nich překvapivě osvobodit a nechat je odejít.

V průběhu tohoto roku dojde k dramatickému obratu směrem k Jednotě.  Dualita nastupuje do posledního kola a vytváří velké drama, aby přitáhla lidskou pozornost. Ale Pravý Jedinec to ví. Matka Země se čistí, připravuje, a stejně tak i my. Jsou potřební Praví Jedinci, více než kdy dříve, aby vedli a pomáhali těm, kteří se teprve probouzejí.

Po celý rok mnoho chybějících kousků Kosmického Puzzle zapadne na své místo. Brzy se Velký Obraz stane mnohem jasnější pro všechny, nejen pro ty, kteří již jsou odborníky ve spojování teček.  Když většina lidstva spatří ten Velký Obraz, lidé budou aktivní jako celek a budou vědět, co mají dělat, protože budou spontánně vědět, kým doopravdy jsou.

Byly nám dány všechny zkušenosti nezbytné pro to, abychom se plně projevili jako zářící Skvost, abychom mohli žít Pravý Život v Nové Realitě. Rok 2013 nám přinese mnoho Kvantových Skoků, průlomů a nových objevů. Konečně zasvítí zelená těm tvůrčím projektům, které čekaly, až se staneme Skvostem v Koruně. Existuje určitý smysl v tom, že můžeme být a dělat všechno, aniž bychom věděli jak, ale s vědomím, že to dokážeme.

Mnoho času v tomto roce strávíme tím, že budeme prozkoumávat naši Novou Krajinu. Při tom budeme muset rozšířit své vědomí. Budeme jako děti, které objevují své prsty na rukou i na nohou, učí se chodit a hledají svůj výraz na tomto neznámém, ale úžasném novém místě. Objevujeme nové cesty jak jednat s naším já, spolu navzájem a nové cesty jednání se Zemí. Mnozí z nás pocítí, že v sobě mají zvláštní energii připravenou pro tento Nový rok. Letos se projeví mnoho přírodních jevů, jako jsou vedlejší slunce a měsíční duhy na obloze jako potvrzení toho, že se nalézáme v naprosto Nové Krajině.

Bude mnoho příležitostí k tvorbě a aktivitě. To pomůže umést naši cestu do tohoto transformačního návratu k životu v ne-dualitě. Bezprostřední projev je obvyklý teď i do budoucna. Naše energie je překypující a nad očekávání mocná. Můžeme transformovat cokoliv. Dojde ke zničení jevů spjatých se starým světem, protože se už nehodí do dnešní doby. Síla se bude projevovat jemnějším, hlubším a pravějším způsobem – uložená v Pravém Srdci Lásky a Jednoty. Mnoho toho bude spláchnuto, odváto, spáleno, setřeseno a skrze tyto silné posuny poneseme ozvěnu Pravosti v samém nitru svého bytí k užitku VŠECH.

Stále vice si uvědomujeme, že náš nový Pravý Účel je kolektivní, ne individuální
. Abychom se spojili s naším Pravým Účelem, musíme se nejprve setkat s našimi Pravými Lidmi a Pravými Místy. K tomu dojde v průběhu tohoto roku.  To bude tehdy, až skočíme do JEDNOHO BYTÍ V ČINNOSTI a všechno se stane možným.

Rok 2013 nám přinese naprosto NOVÝ ZAČÁTEK. Jsme připraveni-skutečnější, čestnější, posílenější, transparentnější a více milující než kdykoliv před tím. Je nám dána veškerá podpora, jedna úroveň za druhou, abychom posunuli své životy na tu nejpravdivější možnou trajektorii. Nová MUA přistála. Naše Nové Pravé Životy začínají.

VÍTEJTE V ROCE 2013!
Kéž se sladíme s našimi Pravými Lidmi, Pravými Domovy a Pravým Účelem.
Žijte Pravé Životy jako Praví Jedinci.


     
S ĆISTOU PRAVOU LÁSKOU

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila  Iva M. (www.transformace.info ). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.