Mistr Hilarion - Poselství pro týden 5.5. 2013 - 12.5. 2013 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 06 Květen 2013 21:50
Milovaní,
ve vesmíru dochází k úpravám, které byly tisíce let očekávány. Ty otevírají lepší přístup k vědomostem uloženým v každé duši, neboť po mnoho věků, jež přicházejí a odcházejí, v sobě každý z vás nosí  obrovskou databanku vědomostí. Teď, kdy je váš svět opět propojen s okolním vesmírem, je čas být v klidu a ve stavu vnímání svého nitra - je to událost, která ohlašuje, že lidstvo není osamoceno v nekonečném moři jiných hvězd, planet a světů. Znamená to, že Země vstupuje do nové pozice na nebesích a že je to nový začátek pro všechny.

V souvislosti se svým novým místem na nebi se Země rozpíná a posouvá, což přináší některé změny i pro její obyvatele. Lidská srdce se šířeji otevírají a změny probíhají jak zvenčí, tak i uvnitř, takže ti, kteří jsou nyní zde, ucítí pocit jednoty a uvidí, že Země a lidstvo jsou jednotná a zásadní součást mnohem většího společenství života, než si dokázali kdy předtím představit. Jak bude toto vědomí dozrávat, bude vyvolávat stále větší vzrušení. Je třeba, aby se lidstvo kolem sebe rozhlíželo a začalo být pozornější.

Tyto přicházející energie otevírají cestu k obrovskému množství prastarých vědomostí o vaší planetě, což přispěje k masivnímu probouzení lidstva. Je čas pohlédnout bystrým okem na oblohu, sledovat znamení, která jsou všude kolem vás a jsou předzvěstí hroutících se starých světových systémů, ti, kteří drželi kontrolu, se nyní zoufale snaží udržet světovou populaci ve stavu strachu, beznaděje a apatie. Každá taková snaha se setkává s rostoucím povědomím lidí Země o tom, že vše, co bylo skryto, nebude mít již trvání. Jak jsme již mnohokrát říkali, tyto aktivity již nikdy nebudou podporovány novými dimenzionálními vibracemi.

Vy jste ti nejodvážnější, kteří drží svou vizi vyšší reality, kde jsou si všichni rovni ve svých možnostech růstu a rozvoje, a díky tomu si uvědomujeme mnohá zázračná znamení a předzvěsti. Vy teď držíte a ukotvujete své Světlo a vaše láskyplná služba Božskému Plánu je zaznamenávána. Mnozí z vás jste byli do vesmírné a galaktické služby zasvěceni, což vaše vědomí lépe pochopí až s přicházejícími týdny a měsíci. Váš cit pro lineární čas se mění, cyklický čas na vás může působit matoucím způsobem. Během rekalibrace vašeho lidského operačního systému přizpůsobujícího se vyšším frekvencím došlo k mnoha úpravám.

Pobývejte co nejvíc svého času venku, pijte spoustu čisté vody, abyste hydratovali svá fyzická těla a usnadnili tak jejich vnitřní rekalibraci. Jezte co nejvíc čerstvého ovoce a zeleniny, neboť obsahují velkou životní sílu, která vám pomůže udržet svá fyzická těla v co nejlepším naladění na vyšší frekvence, které stále proudí vaší atmosférou. Buďte klidní, Drazí, a vězte, že jste nadevše milováni.

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.