Mistr Hilarion - Poselství pro týden 12.5. 2013 - 19.5. 2013 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 13 Květen 2013 19:17
Milovaní,
procházíte obdobím vytrvalosti a objevování různých aspektů svých mnoha tváří. Udělejte si čas posedět v tichosti a klidu, otevřít svá srdce a připravit se na přijetí nových postřehů, které mohou právě přicházet. Buďte ochotni jít za hranice svého bývalého způsobu vnímání sebe sama, vkročit do neznáma s odvahou a vytrvalostí. Přeneste se přes to, jak zdánlivě vypadá váš okolní svět, a pohlédněte do světa, který je uvnitř vás. Jsou tam poklady, které čekají na objevení, vyjádření a přijetí; jsou to duchovní poklady.

Pohleďte na velkolepost vašeho pravého Bytí a vyzkoušejte si ho. Vyhřívejte se v záři svého zářícího ducha. Nyní začínáte chápat možnosti svého neomezeného Bytí a tu obrovskou sílu dobra, kterou ovládáte, abyste vědomě změnili svět kolem sebe. Ať je vaše úloha zde jakákoli, nyní je čas pustit se svou novou cestou po neprobádaných územích. Až pojedete na své vlně změny, zůstaňte v pevném spojení se svou vyšší přítomností. Díky tomu se otevírají mnohá srdce. Vy sami si dosud zažíváte napětí obou polarit svého nitra, což je v této době pro mnohé duše společnou zkušeností. Pamatujte, že to, co vás drží v těchto konfliktních energiích, je to, čemu se stále bráníte.

Pokud se to stane, zastavte se, několikrát se zhluboka nadechněte, abyste se uklidnili a zharmonizovali a opět propojili se svým vyšším já na své božské úrovni. Pamatujte, kdo jste - odvážné a dobrodružné duše, které přišly na tento svět uskutečňovat změny jen tím, že tu jste, což všichni perfektně plníte. Mnozí z vás zpracovávají a prožívají tyto dualistické energie energetického pole lidstva, které je všude kolem vás, a tímto vyvažováním pomáháte mnohým dalším prožít své čištění a rekalibraci příjemnějším způsobem.

Období, které vás čeká, vyžaduje přijetí osobní odpovědnosti za vše, co svými myšlenkami, slovy a činy tvoříte. Za ideální se považuje to, abyste všichni pracovali společně, neočekává se, že se budete transformovat okamžitě, takže nemusíte být tvrdí na sebe, ani na ostatní ve sféře vašeho vlivu. Jde o dlouhodobý proces, který probíhá krok po kroku, aby se váš operační systém stačil pozvolna přizpůsobovat. Čím bude více těch, kteří umožní integraci své vyšší božské podstaty se svým vědomím a svou buněčnou strukturou, tím silnější bude Světelné pole v atmosféře Země.

Současně s tímto procesem začnete pociťovat větší lehkost a v určitém bodě, který je pro každého z vás individuální, dojde k výraznému rozptylu hustých energií, což se projeví jako odlehčení vašeho ducha. Doporučujeme každý den pracovat s Fialovým plamenem, který pomáhá bezpečným a harmonizujícím způsobem urychlovat čištění, a tím vám pomůže povznést se do vyšších frekvencí. Často si přivolávejte St. Germaina, neboť jeho pomoc urychlí váš postup do nového Věku Světla. Udržujte si svou osobní integritu ve všem, co děláte, a vše bude i nadále v pořádku.

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.