Poselství od Ariů pro skupinu Modrého klíče 3/2006 Tisk
Uveřejnil(a) Lenka   
Středa, 01 Březen 2006 21:29

 

1. Meditace 29. 3. v Aura Somě. Poselství od bytosti ÁRIŮ - od Eleonory /jinové energie/.

 

 

 

Ptali jsme se na náplň našich meditací, poselství, jak pokračovat, postupovat, osobní úkoly.

 

Eleonora:

Cílem vašich meditací je posouvání transformace k dalšímu kroku v její etapě. Vždy vám budou dány „klíče“ ke vstupu do dalších energií, které budou více a více prostupovat Matku Zemi a vědomí lidstva. Nyní již chápeš, proč skupina modrého klíče.

Marcela:

Eleonoro, ale mám obavy, abychom nedělali něco, co by bylo jen naším lidským chtěním věci měnit.

Eleonora:

Není třeba se obávat, že byste dělali něco, co by vycházelo z vašeho přání, vždy budete vedeni tak, aby vše bylo v souladu s vůlí Stvořitele. Propojíte se s 1D – 9D. Vnímejte a začleňte se do tohoto proudu, kde i my jsme v propojení. S tímto způsobem propojení získáte nejrychleji informace a postupy o vaší meditaci i úkolech. Při vašich meditacích doma se také napojujte na celou skupinu a vždy vycházejte z energie její jednoty, jak již děláte.

Marcela:

Eleonoro, pověz mi prosím, čemu se máme věnovat v příští meditaci?

Eleonora:

Čekají vás další 3 brány, procítění proudu 1D – 9D, dojde k zasvěcení přijetím tohoto celého proudu do vašeho energetického toku. Tuto zkušenost pošlete do planetárního obalu. Svůj 1. klíč vložíte do Matky Země v místě vyčištění brány a odemknete tak další energii, která byla uvězněna díky oddělení Atlantidy. Takhle postupně odemknete 12ti klíči veškeré uspané a znecitlivělé energie, které vyzařovaly z Planety ještě před oddělením Atlantidy……Všechny kroky budete vnímat přímo při meditaci. Povedeme vás.

 

Zapsala Marcela Vujčičová