8. KŘIŠŤÁLOVÝ PAPRSEK Tisk
Uveřejnil(a) Lenka   
Pondělí, 27 Červen 2011 10:32

Přijato na DŠ Harmonie pod vedením Evičky Puklové dne 6. 2. 2011 v Hrazanech

Představuje tyto kvality:
- propojení se svým lidským a božím srdcem

- otevřenost v lásce, harmonii, klidu, naplnění, vnitřní moudrosti, čistoty a upřímnosti
- cesta odpuštění, přijetí a nastolení rovnováhy, nastolení vnitřního klidu a míru
- cesta propojení se sebou samým, cesta poznání
- cesta k prapodstatě
- cesty sama k sobě, k životnímu poslání, schopnostem, dovednostem, informacím
- silná očistná energie neláskyplných bloků vůči sobě samé, vůči svému bytostnému já
- vnitřní poznání přenesené do každodenní realizace konkrétní činnosti, na kterou je zaměřena
  pozornost
- pomáhá ke změně, nový pohled, odhalí se prapříčina
- nalezení jasné myšlenky, čisté pravdy při práci na sobě
- léčení zvířat (zmírní jejich stres a napětí),  květin, snazší spojení  s matičkou zemí, posílat
  minerálům
- zvýšené zrychlení toho, na co je upřena pozornost = snazší čištění a realizace v práci na sobě,
   ve vnitřním i vnějším světě bez vlastního zásahu  člověka
- čistota a upřímnost (síla paprsku = energie, myšlenka, čin)
- jasnější pohled na určité situace, dokonalý přehled