Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Symboly Symboly Symbol jednoty
Symbol jednoty PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Pondělí, 05 Září 2005 22:58

Symbol jednoty a poselství k němu od bytostí Áriů.

 

 

Ondra:

Ágato – Zdravím vás, bytosti světla a lásky, které jdete světelnou cestou pomoci zde na Zemi. Byli jste předurčeni k tomuto poslání zde na Zemi. Zažili jste spoustu různých zkušeností v různých inkarnacích zde na Zemi i mimo ni. Převážná většina vašich zkušeností pramení z poznávání lidského života, jak ze zemského pohledu, tak z pohledu vesmírného či mimozemského. Předsevzali jste si úkol dovést Zemi do přechodu do 5. dimenze a vše, co je na ní.

O pozdější rozdělení toho, jak proběhne přechod, se zatím nestarejte, ještě není správný čas k řešení této otázky. Teď je potřeba řešit otázku vaší jednoty zde na Zemi. Pochopení a vstřebání jednoty zemské i mimozemské jako celku. Byl vám dán pokyn z Rady moudrých, abyste se sladili na všech úrovních a jako JEDNOTA začali vytvářet a tvořit vše, co je potřebné k zajištění přechodu do 5. dimenze.

Byl vám dán světelný meč obnovy vaší energetické síly a moudrosti, který podpoří a urychlí vaši světelnou transformaci ve vás. Přišel čas a další krok ku vaší pomoci od nás. Je už možné vám předat další symbol, který vás ochrání při transformaci vašeho celku. Tento symbol byl stvořen pro ochranu nás i Země ve 3. dimenzi. Je úplně přirozené, že se budete muset vypořádat s otázkou negativních energií, které na vás reagují a jak už bylo řečeno, snaží se zvrátit průběh transformace. Kdysi byla sepsána dohoda o tom, že ze Země nikdo neprojde do 5. dimenze. A že se o to síly temna JEDNOTNĚ postarají. Teď nastává čas, abyste se sjednotili se sebou a všemi silami světla a lásky. Pro síly temna je velice těžké a bolestivé se dívat na to, jak obratně a s velkou sílou lásky se jim vymaňujete. Ztrácí s vámi veškeré spojení, kterým vás ovládali a skrze vás tak celou Zemi. Vaše sjednocení se silami světla probíhá postupně, abyste vydrželi tuto vibraci čistého světla a byli schopni s čistým světlem očisťovat Zemi a vše, co je na ní a s ní spojeno. Symbol JEDNOTY SVĚTLA a zároveň všech světelných bytostí způsobuje vaše propojení a součinnost se všemi. Tímto zjevením symbolu jednoty nastala fáze úplného návratu ke Stvořiteli. Budete se stále více propojovat s různými bytostmi světla, které jsou plně připravené na tuto dobu a čas, jenž nadchází. Budou vám pomáhat s energetickými proměnami (různé dary – pochopení, očištění, atd.)

Tento symbol vložte do svých těl a nechte zažehnout světlo spojení se všemi silami světla.

Už nikdo nemůže zvrátit tento děj.

Pracujte na sobě a ve své víře najdete své světlo a toto světlo pomůže i ostatním.

Ágato: „Ať světlo vaši cestu prozáří, ať vaše duše se rozzáří“

 

Pozn.:

Program na zapomínání + neslyšení pomoci (dobrého)

Program, co vytvořím, nefunguje.

 

Monika:

Je to krásné spojení, a to kdekoliv zde na Zemi.

Čím blíže jste svému pochopení bytí na Zemi, tím blíže jste středu v souznění.

A to ducha, duše a těla v žití na Zemi, ale i na jiné galaxii.

Symbol ku pomoci přichází, a v každém světlo rozzáří.

Jak světlo v jasu Měsíce, kde emoce vaše šíří se.

Leč není třeba více emocí či nemocí, když symbol se ve vás roztočí.

Též ku pomoci jemných těl přichází.

Jak spirála se ve vás roztočí, vám z toho radostí srdce poskočí a najdete klid v tichu souznění.

Užívejte ho též k čištění mnohých energií na Zemi.

Po vyčištění světelným mečem Michaelovým, se v místě rozhostí klid s harmonií v pochopení.

Čím více se ke svému středu jednoty blížíte, tím snáze vše chápete a přijímáte.

Proto radujte se z bytí na Zemi, neb jak s hrou poznání jste sem přišli.

Radujte se, zpívejte, pak s úsměvem nová poznání přijmete.

Jsme stále s vámi, Vaši Áriové.

 

Zapsali Ondra a Monika, září 2005

 

Vyhledávání