Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další energie Poselství a energie bytosti Uluru ze dne 19. 12. 2008
Poselství a energie bytosti Uluru ze dne 19. 12. 2008 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Neděle, 04 Leden 2009 14:24

Koncem roku 2008 v předvánočním čase předala naše milá průvodkyně Eva Puklová energie Uluru skupině našich bratrů a sester a současně přijala od bytosti Uluru krásné, inspirující a odhodlání přinášející poselství pro nás všechny.

 

Eva P.: "Úvodem pro vás, kteří to ještě nevíte. Uluru není jen hora, je to zhmotnělá milost Boží. Je to malá planeta milosti Boží, která byla seslána na Zemi tímto způsobem. Je to na zemském povrchu absolutně výjimečná záležitost.

 

Propojuji se na tebe s velkou láskou sestřičko Uluru, dovol, ať skrze mé srdce a ruce protéká k mým bratrům a sestrám zde Tvá láska."

 

Bytost Uluru: "Přicházím k vám a zdravím vás, já - sestra Uluru. Přicházím k vám a vtékám do vašich srdcí, do vašich dlaní a čaker, mí milovaní. Má energie patří mezi živící energie této planety. Přijměte prosím tuto energii, která pročistí vaše uzlové body vašich živných energií. Dovolte, ať se toto stane. Je potřeba, abyste si však každý řekli "dovoluji". Má energie protéká do uzlíků a uzlů a do zauzlených energií, jejichž rozvázání by jinak trvalo delší dobu. Milost boží je nekonečná, protéká cévami lásky této planety a cévami lásky všech jejich bytostí. Děkuji, že jste mi dovolili s vámi splývat, mí drazí. Teď jen prosím vnímejte ve svých srdcích a rukách, jak se vámi rozléhá klid, mír, ale i síla, aktivní síla."

 

Eva P.: Teď se dívá na tebe, Andrejko, a říká: "Až přijmete tyto energie, tak ti pak, sestřičko, něco povím, ale nyní se nechej a nechejte touto energií napájet a nechejte ji vstřebávat." 

 

Bytost Uluru: "Budu vám zatím něco povídat. Mé poslání je spjato s 3. dimenzí této planety. Čas fyzického lidství se pozvolně blíží ke konci. Planeta Země bude planetou světelného lidství, lásky, síly a moudrosti. V mých útrobách je všechno pro to, co je potřeba. Všechny energie, které potřebujete i všechny prostupy tam, kam je ze sektoru Země třeba projít. Vše se vám bude postupně odkrývat a budou přicházet průvodci, kteří vás budou provázet a budou to někteří z vás. Přijde váš čas.

 

Teď k tobě, Andrejko. S příchodem bytostí Abordžinců na tuto planetu, byla jsi nádhernou bytostí této entity Abordžinců a vedla jsi je - své lidi, byla jsi vůdčím duchem a dala jsi slib, že poneseš toto světlo dál, dokud bude třeba. Šel vývoj a entita Abordžinců procházela svým vývojem a ty jsi procházela svým individuálním vývojem. Nyní jsi zde a tví bratři a sestry se k tobě hlásí, je to přirozené. Poděkuj jim za jejich lásku a zabal je do nádherné energie záře, kterou v sobě máš od doby, kdy jsi je vedla. Jen řekni - balím vás do své záře, abordžinské záře. A tato záře k nim začne proudit. Oni ji potřebují a proto k tobě přicházejí. Je to vaše vzájemné propojení. Vy všichni jste slíbili Matce Zemi pomoc. Jste ochránci Země. Abordžinci, jako inteligence - entita, naplnila svůj úkol a předala tuto štafetu dalším lidem na této planetě. Aby se i oni probudili a uvědomili si, že planeta Země je jejich domov, jenž je třeba chránit a milovat. Tvůj úkol, má milá, je právě v tom, aby jsi v globálu pomáhala Matce Zemi, už nejenom za entitu Abordžinců, ale v globálu, aby ses stala nádhernou Bohyní Lásky, kterými zde na Zemi ženy jste a muži jsou Rytíři a ochránci Země a Světla. Tak, abyste Bohyně Lásky a Rytíři Země/Světla propojili a chránili Zemi - svůj domov. Protože Bohyně Lásky - vy ženy, máte obrovskou sílu lásky ve svém srdci. Vy - Rytíři Země - ochránci Země máte obrovskou sílu moudrosti a odhodlání. Když vy - muži a ženy Země, když se za účelem pomoci této planetě Zemi propojíte v lásce, stane se zázrak. Protože v té chvíli se propojí prazákladní energie jinu a jangu. V prazákladě, v největší čistotě a hloubce se propojí princip ženský a mužský. Naplní se zázrak harmonie. A tato harmonie je to, co zázraky dělá. Takže vy - Bohyně Lásky a Rytíři Země - uvědomte si svou sílu Lásky. Až se propojíte s bytostmi, jež opravdu milujete, například s partnery, poznáte, co znamená kosmický orgasmus. Je to propojení lásky v čakrách. Tak, jak tryská neskutečně nádherný gejzír fontány, tak vytryskne vaše láska do vesmíru a nastane to, čemu se říká zázrak harmonie.

 

Těch zázraků máte vy - bytosti lidí - v sobě neuvěřitelně mnoho. Podmínka těchto zázraků je jen jedna. Jednat v čisté lásce a čisté poctivosti v hloubi svého srdce. Žádná jiná podmínka není. A zázraky mohou být téměř na vašem každodenním pořádku. Jednat v největší čistotě, v hloubi svého srdce, hluboké pokoře, lásce, odevzdání. To je vše, moji drazí. Jestliže toto dokážete ve svém životě prosadit v různých variantách a vztazích, s vírou, váš život se začne absolutně měnit. Začnou se neuvěřitelně zvyšovat vaše osobní frekvence. Přišla doba kvantového skoku a vy, kteří budete na něj připraveni, zažijete tyto zázraky. Planeta Země na vás čeká, je vaše Matka, váš domov. Vy, kteří jste přišli sem na Zemi, jste byli rozhodnuti zde vybudovat svůj čistý a nádherný domov, jste ochránci svého domova, ochránci Země. Bylo by dobré si toto začít uvědomovat. Toto je na vás - lidech. Teď je to vaše doba.

 

Abordžinci splnili svůj úkol, jim náleží úcta, láska, požehnání a díky. Těmto našim milovaným bratrům a sestrám. Mnoho civilizací prošlo touto planetou. Každá civilizace potřebuje naplnit své poslání. Když jej naplní, odchází, aby se pak, pokud je to dáno, inkarnovala do dalších civilizací anebo pomáhala ve sféře Světla.

 

Teď je ochrana Země na Bohyních Lásky a Rytířích Země. Je ve vašich dlaních. V dlaních pozemských žen a mužů leží láska a život této planety. A zasáhnout je tak snadné a ovlivnit tento život je tak snadné pro vás, kteří toto víte. Jak jsem vám říkala. S pokorou, čistotou srdce, hlubokou láskou, souzněním, porozuměním, soucítěním - tedy tím, čemu říkáte čisté hluboké lidství. Čistotou, upřímností a láskou. Jste schopni těch největších zázraků, které tuto nádhernou modrou planetu mohou zvednout z fyzična do světla.

 

Žijete v době, která je úchvatná pro vaši lásku a čistotu, pro zázrak stvoření, pro zázrak života. Žijete v této nádherné době nejvyšší možné žité lásky. V ještě fyzickém lidství. Protože tato láska žitá ve světelném lidství je o něčem jiném. Vychutnejte si ji už v lidství fyzickém. Je to největší, nehlubší a nejčistší zážitek fyzického člověka, který vás dostane do největších výšin vlastního bytí.

 

Mi drazí, myslím, že jste pochopili, co jsem vám chtěla říci, já - vaše vesmírná sestra, sestra vaší duše. Nechejte prosím ještě svýma rukama dotéci mou energii, která vám dodá sílu, odhodlání a naplní vaše srdce i vašeho ducha potřebnou energií, která bude nyní kolovat ve vašich sférách fyzických i energetických.

 

Nezapomínejte, prosím, na tuto nádhernou skvostnou bytost Matku Zemi - nezapomínejte."

 

 

 

Přijala: Eva Puklová, 19. 12. 2008

Z nahrávky přepsala: Sylva Petrová

 

Vyhledávání