Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Zvědomění #1 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Administrator   
Pondělí, 01 Červenec 2019 15:04

Zvědomění

Podstata Zvědomění

Musíme se obrátit ke svým vlastním energiím a jejich zvědomení si – aby si uvědomili, že jsou Čistá láska a Čisté světlo a to, čím si prošly bylo na základě poznání a že se znovu vracíme do Čisté lásky a Čistého světla.

Naše vlastní energie se zvědomují jako Čistá láska a Čisté světlo a všude, kde nejsou tou Čistou láskou a Čistým světlem tak mají v sobě sílu, aby to dokázaly ze sebe shodit nebo spálit a tím pádem se staly Čistou láskou a Čistým světlem.

Uvědomujeme se jako Prvotní energie - Čistá láska a Čisté světlo.


Zákon stejnorodosti

Veškeré své energie a části oslovuji podle zákona stejnorodosti a jste Čistá láska a Čisté světlo, procházely jste tímto poznáním, ale zpět se vracíte do Čisté lásky a Čistého světla. Plně vás zvědomuji, zvědomuji, zvědomuji… Tady a teď!

Jsem Čistá láska a Čisté světlo, uvědomuji si sílu, kterou v sobě mám, Sílu svého poznání. Touto silou vše, co mně brání, abych se mohla vrátit do svých prvotních energií Čisté lásky a Čistého světla, rozpusťte! A uvědomte se jako celistvá Bytost Čisté lásky a Čistého světla a vraťte se domů, do Srdce.

Zvědomuji se, jsem Čistá láska a Čisté světlo a všechny mé energie jsou Čistá láska a Čisté světlo.

Uceluji se ve všech svých částech a zvědomuji se, jsem Čistá láska a Čisté světlo.

Vědomě se napojuji na své energie, ať už jsou kdekoli. Jste Čistá láska a Čisté světlo. Vraťte se ke mě, jsme jedna Ucelená a Zvědoměná Bytost.

Energií Zvědomění otevírám Prostor Nové reality na planetě Zemi, realitu žití lásky. Tady a teď!

Vědomě v sobě otevírám Prostor Čistého Života. Tady a teď! Plně se mu otevírám.

Jsme ve svém srdci, které je propojeno s naší Identitou, do níž v našem srdci vyúsťuje Stříbrná a Zlatá šňůra života. Je to nezdeformovaný, naprosto čistý stříbrný Jin a zlatý Jang. To jsou naše prvotní energie, které nyní máme obohacené o obrovskou sílu našeho Poznání. Toto je naše Zvědomění, naše Nejvyšší síla.

 

Způsoby očisty:

Uvědomuji se. Jsem Čistá láska a Čisté světlo a zvědomuji se ve svých energiích nevíry (strachu, žárlivosti, zlosti, sebelítosti, agrese...) Já se na vás napojuji a prostupuji vás svým uvědoměním se. Jste Čistá láska a Čisté světlo, uvědomte si tuto svoji sílu a vše, co s touto čistou silou lásky a světla nesouzní, tak spalujte a transformujte Tady a teď!

Přes přílepek se zvědomuji v energiích mého spánku. Zvědomte se, energie mého spánku a svým zvědomením, že jste energie Čistá láska a Čisté světlo transformujte neláskyplné bytosti spojené s přílepkem našeho spánku.

- Prostupuji svou Vědomostí energie...
- Očišťuji Vědomostí...
- Uvědoměním si sebe sama, všech svých energií a součástí jako prvotní Čistá láska a Čisté světlo rozpouštím, transformuji, spaluji...
- Vědomě zaciluji svoji Vědomost do všech deformit, manipulací, pokřivení... v celém mém Bytí, Paměti, DNA, Innate, Uzamčeném Vědomí... a tímto Zvědoměním je plně spaluji. Má Vědomost plně rozpouští vše v deformitách..., spaluje samotné deformity, všechny její úrovně včetně všech Návratových a Obnovovacích systémů. Tady a teď!

 

Když si nejsem jistá, že se chci něčeho vzdát:

Vytvářím si v sobě volný Prostor pro vše, kde si nejsem jistá, zda se toho mám vzdát nebo ne, aby sem přicházely jakékoliv jiné láskyplné energie – až se vše vytříbí.

Vytvářím pro sebe Volný prostor, abych se zde mohla uvědomit.

 

Čištění našich emocí, programů, schémat, bloků, deformit:

Vědomě zaciluji svoje Zvědomění do všech bloků, neláskyplných energií, do všech deformit své Lásky (nebo svého Světla, Života, pochyb, vnitřní komunikace, čaker, funkcí orgánů, radosti, intuice, odvahy, paměti...) v celém svém Bytí včetně mého fyzického těla a moje Zvědomění plně rozpouští vše, co se v těchto blocích, deformitách nachází, bloky a deformity samotné včetně všech úrovní a všech obnovovacích a návratových systémů. Takto toto zaciluji a programuji. Tady a teď!

Toto zacílení mé Vědomosti (Zvědomění) na tyto bloky a deformity bude pokračovat až do úplného rozpuštění. Takto to programuji a děje se tak. Tady a teď!

Uvědomuji se ve svých původních energiích jako Čistá láska a Čisté světlo, uvědomuji se a tato má Vědomost rozpouští veškeré nánosy mých emocí (strachy, žárlivost, obavy, pocity tísně, deprese, nevíra, nepochopení…), programů a schémat.

Tyto své energie (např. strach z nemoci) zvědomuji ve svých původních energiích jako Čistá láska a Čisté světlo.


Láska, Světlo, Život – Bytost, Fyzické tělo, Realita, Časoprostor


Bytost

Vše, co brání tomu, aby ve mě byla Láska na 100% volně průchozí, aby Láska na 100% naplnila mou Bytost, vše, co tomu brání Zvědomuji, má Vědomost toto plně prostupuje a rozpouští do naprosté nuly bez možnosti obnovy a návratu a děje se to Tady a teď! (3x – udělat na 100%)
Vše, co brání tomu, aby ve mě bylo Světlo na 100% volně průchozí, aby Světlo na 100% naplnila mou Bytost, vše, co tomu brání Zvědomuji, má Vědomost toto plně prostupuje a rozpouští do naprosté nuly bez možnosti obnovy a návratu a děje se to Tady a teď! (3x – udělat na 100%)
Vše, co brání tomu, aby ve mě byl Život na 100% volně průchozí, aby Život na 100% naplnila mou Bytost, vše, co tomu brání Zvědomuji, má Vědomost toto plně prostupuje a rozpouští do naprosté nuly bez možnosti obnovy a návratu a děje se to Tady a teď! (3x – udělat na 100%)


Fyzické tělo

Vše, co brání tomu, aby ve mě byla Láska na 100% volně průchozí, aby Láska na 100% naplnila mé Fyzické tělo, vše, co tomu brání Zvědomuji, má Vědomost toto plně prostupuje a rozpouští do naprosté nuly bez možnosti obnovy a návratu a děje se to Tady a teď! (3x – udělat na 100%)
Vše, co brání tomu, aby ve mě bylo Světlo na 100% volně průchozí, aby Světlo na 100% naplnila mé Fyzické tělo, vše, co tomu brání Zvědomuji, má Vědomost toto plně prostupuje a rozpouští do naprosté nuly bez možnosti obnovy a návratu a děje se to Tady a teď! (3x – udělat na 100%)
Vše, co brání tomu, aby ve mě byl Život na 100% volně průchozí, aby Život na 100% naplnila mé Fyzické tělo, vše, co tomu brání Zvědomuji, má Vědomost toto plně prostupuje a rozpouští do naprosté nuly bez možnosti obnovy a návratu a děje se to Tady a teď! (3x – udělat na 100%)


Realita

Vše, co brání tomu, aby ve mě byla Láska na 100% volně průchozí, aby Láska na 100% naplnila mou Realitu, vše, co tomu brání Zvědomuji, má Vědomost toto plně prostupuje a rozpouští do naprosté nuly bez možnosti obnovy a návratu a děje se to Tady a teď! (3x – udělat na 100%)
Vše, co brání tomu, aby ve mě bylo Světlo na 100% volně průchozí, aby Světlo na 100% naplnila mou Realitu, vše, co tomu brání Zvědomuji, má Vědomost toto plně prostupuje a rozpouští do naprosté nuly bez možnosti obnovy a návratu a děje se to Tady a teď! (3x – udělat na 100%)
Vše, co brání tomu, aby ve mě byl Život na 100% volně průchozí, aby Život na 100% naplnila mou Realitu, vše, co tomu brání Zvědomuji, má Vědomost toto plně prostupuje a rozpouští do naprosté nuly bez možnosti obnovy a návratu a děje se to Tady a teď! (3x – udělat na 100%)


Časoprostor

Vše, co brání tomu, aby ve mě byla Láska na 100% volně průchozí, aby Láska na 100% naplnila můj Časoprostor, vše, co tomu brání Zvědomuji, má Vědomost toto plně prostupuje a rozpouští do naprosté nuly bez možnosti obnovy a návratu a děje se to Tady a teď! (3x – udělat na 100%)
Vše, co brání tomu, aby ve mě bylo Světlo na 100% volně průchozí, aby Světlo na 100% naplnila můj Časoprostor, vše, co tomu brání Zvědomuji, má Vědomost toto plně prostupuje a rozpouští do naprosté nuly bez možnosti obnovy a návratu a děje se to Tady a teď! (3x – udělat na 100%)
Vše, co brání tomu, aby ve mě byl Život na 100% volně průchozí, aby Život na 100% naplnila můj Časoprostor, vše, co tomu brání Zvědomuji, má Vědomost toto plně prostupuje a rozpouští do naprosté nuly bez možnosti obnovy a návratu a děje se to Tady a teď! (3x – udělat na 100%)

 

Vyhledávání