Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Áriové Bloky na cestě k trasformaci
Bloky na cestě k trasformaci PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Úterý, 04 Květen 2010 19:01

 

Poselství Áriů z 9.3.2010.

Témata na která jsme se ptali byly: PROČ NÁM ODCHÁZEJÍ JEMNĚHMOTNÁ TĚLA Z AURY A NAŠE BLOKY NA CESTĚ K TRANSFORMACI. Tato témata se jistě v současné době dotýkají mnohých z nás a tak, doufám, vám aktuální poselství přinesou inspiraci pro vaše životy. Jako vždy je to kolektivní dílo několika lidí, což umožňuje skládat zajímavou mozaiku k tématům.

 

 

PROČ NÁM ODCHÁZEJÍ JEMNĚHMOTNÁ TĚLA Z AURY

Jsou to záležitosti spojené s vaší myslí.

V mysli každého z vás je vytvořen, blok, - jakýsi umělý prostor, který je svou podstatou prázdný, ale utiskuje či překrývá vaši pravou božskou mysl, jež je spojena se srdcem.
Tento náhradní prostor je naplněn informacemi zvenčí, představami o světě příčin a následků a neschopnosti vlastní vůle. Představami diktátu a podřizování se vnějším okolnostem, přesvědčením o nehybnosti stávajících systémů společnosti atd.
Vy tento prostor svou duchovní prací vyprazdňujete, takže by již bylo možné ho zcela odpojit a onu stlačenou energii vašeho myšlení v rovině vhledu zcela uvolnit.
Tento proces může nastat pouze tehdy, když uvolníte z prostoru, který vám není vlastní, všechny myšlenky, tzv. je pustíte a necháte svou mysl přirozeně zářit (tak jak necháváte zářit vaše srdce). S prosbou o boží milost a spoluprací s Heliem a anděly zůstávejte v napojení a tzv. bezmyšlenkovém stavu. Jen tak můžeme pracovat a prostor bloku z vaší mysli odpojit. Pod ním je stlačená studnice poznání, která se uvolní vy ji pak svobodně propojíte s vaší srdcem.
 
Při odebírání těl z aury vysoké světelné bytosti spouští kódy v nich uložené, které jsou potřeba pro tuto dobu, pro jejich šíření mezi lidmi. Částečně to lze dělat i ve spánku, ale vědomá účast na této činnosti je lepší. Zejména je to důležité pro vědomé propojování těchto kódů do vašich osobních životů.


TRANSFORMAČNÍ SMYČKA

Milé sestřičky, těla vám odcházejí teď častěji, protože se vše urychluje a je zapotřebí vás upozorňovat, na co se máte zaměřit hlouběji.  Pak také přichází nová záležitost vesmíru. Když se dotknete jádra nějakého problému, tak teď již budete mít v sobě pomocníky, kteří vám přes transformační smyčku přetransformují kód pochopení. Je to jako fabrika na součástky a vy postupujete svým pochopením a očisťujete se. V tento moment musí problém projít transformační smyčkou přes vaše srdce a tím odcházejí vaše těla, aby toto mohlo být provedeno.Je zapotřebí uvědomění  a odevzdání tohoto problému do transformační smyčky. Je to urychlovací etapa, která vám pomáhá vše pochopit, je to Boží milost, která vše urychluje.
Tato transformační smyčka vám bude pomáhat zbavit se starých programů a schémat. Vše, co nezvládáte a neumíte vyřešit, můžete do této smyčky odevzdat a dojde u vás k pochopení a očištění.Cokoliv projde touto transformační smyčkou, bude překódováno a vy se tak zbavíte zatěžujících energií, které by vás ve vašem vývoji brzdily. Také touto smyčkou můžete pomáhat druhým lidem, společně vložíte problém do smyčky a poprosíte o překódování.
S touto smyčkou ale zatím mohou pracovat jedinci, kteří jsou ve vyšších vibračních rovinách, ale mohou pomáhat druhým.
Dají se tím řešit rodové linie, ale je  nutné si vždy uvědomit jádro problému. Uvědomění je třeba, aby prošlo vždy přes srdce do transformační smyčky.  


BLOKY, KTERÉ NÁM BRÁNÍ OPUSTIT STARÁ SCHÉMATA

Naši drazí, nevěříte si. Nevěříte novému světu, své pravé mysli. Povězte si upřímně, zda zcela důvěřujete sami sobě, jak se vidíte v novém světě a jak důvěřujete své transformaci. Jste zatím stále příliš pohrouženi do světa příčin a následků. Stále ho žijete naplno. Už přeci víte, že nové může přijít, až když se zcela oprostíte od starého. Víte že myšlenka tvoří - dejte jí čas a energii - a dejte jí svou důvěru. Dejte důvěru každé myšlence, která se má stát skutečností, důvěru jako hybnou sílu směřující k realizaci.

Jsou to převážně vaše bloky v nahlížení na sebe sama, vaše představy o sobě samých. Nejen představy o tom co by se mělo, muselo, je společensky přípustné, ale i představy o vašich možnostech, předurčeních, posláních, tudy musím jít k transformaci atp. Jsou to i určité archetypy duchovní transformace. Vnímáte svá omezení, své hranice a nechcete je opustit. Z určitého pohledu ega vlastně chrání a tím jste na nich závislí. Hledejte své základní energie, vnímejte svou osobu, bytost z jiného úhlu pohledu.
Věnujte se hlavně sobě, poznávejte se, buďte sami sebou. Prožívejte sebe sama, nikoli své okolí, své blízké, prožívejte sebe sama jako lásku.
Máte otevřeny velké možnosti a tváříte se, že nevíte, kde jsou dveře. Není temno, jen váš strach vykročit. Váš strach, bolest, smutek, ale když vaše odhodlání udělat tento krok bude pevné vše zmizí, není třeba nic čistit. Uvědomte si, jak ve svém životě někde kličkujete, to je ten strach, závislost, tady je třeba nastoupit s vnitřním přesvědčením realizace, jen se rozhodnout. Samozřejmě jsou i zkoušky, ale jen o tom, zda to myslíte vážně. Je to váš krok a  vaše cesta, nejsou bloky, jen chybí víra. Uvolněte svou vnitřní sílu z vězení, ona už neničí, ona vás povede. Nebojte se jí, je ve službách lásky.

 

 

Vyhledávání