Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Áriové Poselství od Ariú 22.2. 2011
Poselství od Ariú 22.2. 2011 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Úterý, 18 Říjen 2011 22:10
Témata
1)    Jakým způsobem a technikami se udržet ve vibracích 5D
2)    Jak v současné době pomoci svému fyzickému tělu
3)    Dochází v této době k posunu pólů, co dělat?

Add 1) Existuje několik možností.
a) Vědomě pracovat sám se sebou. Máte-li těžké emoce strachu, lhostejnosti, smutku, uvědomit si je – dále přijímám vás a naplňuji láskou ( naplňovat). Neláskyplné myšlenky zrušit a nahradit láskyplnými.

b) Udržovat kontakt s lidmi ze skupiny, kteří vás mohou podržet. Sdílení vibrací lásky vás vyzvedne opět do 5D.

c) Někdy stačí rozproudit své fyzické energie sportem, tancem, pohybem, Lépe se pak zpěvem, matrováním či legrací dostanete do energie 5D.
Rozhodně však, když jste skleslí a bez energie neoddávejte se nečinnosti. Zde je potřeba vaše vědomá práce. Zjistěte si také, zda vám nechybí aurická těla.


Add2) Fyzické tělo velice rychle reaguje na energie, které žijete. Pokud jste v energiích 5D, cítíte se dobře. Problémy mohou nastat, jste-li dlouhodobě ve vibracích 3D. Protože jste již poznali 5D vibraci, v níž vše přirozeně plyne, může 3D vibrace ve fyzickém těle připomínat svou zablokovanou energií „bažinu“. Stojaté vody této energetické bažiny potřebují rozproudit. Vaše tělo touží po pohybu, dopřejte si ho. Ne ale jen nárazově, ale programově.  Toto je, prosím, důležité. Vaše tělo touží si s vámi povídat, má pro vás mnoho inspirativních návrhů. Uvědomte si, co žijete a jak žijete. K tomu by vám dalo hodně dobrých rad a doporučení.  Tělo je partner – naučte se ho ta chápat.

 Add 3) K posunu pólů dochází, ano je to pravda. Ale není třeba se děsit. Druhotná rovina tohoto děje počítá s duchovním vývojem lidstva na Zemi. Přírodní katastrofy opravdu budou pokračovat. V těch oblastech se jich budou zúčastňovat lidé, kteří dosud nepochopili, neprobudili se ze svého egoistického snu. Přes bolest, utrpení budou dostávat nové šance začít vnímat život srdcem. Bytosti, které již toto pochopily a duchovně na sobě pracují nemusí mít nejmenší obavy, že se jim něco zlého stane. Budou v těchto dobách fungovat jako světlonoši a  duchovně charitativní pomoc pro druhé. Při posunu pólů Země rozhodně zničena nebude.
Nastanou 3 dny temnoty? Ano. Tím vše vyvrcholí. Probudíte se pak do úplně nové éry Země.
Celý systém 3D Země dává šanci lidem, aby naplnili plán, pro který sem přišli. Jenže ten plán má každý člověk uložen ve svém srdci, ne mozku. Jedině ponořením se do svého srdce je možné vše pochopit.
 
 
Milé sestřičky, každé toto vyhození vás láskyplně upozorňuje na nezpracované energie, které máte v sobě, vnímejte se  pozorně. Nepřetěžujte se. Vědomě si uspořádejte svůj život tak, abyste měli dostatek času na sebe. Je vám pomoženo a máte tuto šanci, neobávejte se o hmotné zajištění, jste na cestě světla  a je o vás postaráno. Nesete pochodně tsf. a to s sebou  nese, ač se to nezdá velké fyzické vypětí. Ano fyzické, je třeba zvolnit tempo a vnímat, že ve vás nastává přerod, stejně tak, jako když jste byly těhotné, taky vás nenapadlo někam běhat. Tak je to i teď, přizpůsobte náplň svého života této fázi tsf nebude pro vás problém se udržet ve vibracích 5D. Stihnete v okamžicích relaxace, meditace, či jen „být sami se sebou“ vnímat své potřeby, své věci k čištění, své bloky apod. Dáte je v klidu do pořádku, než vám zablokují buď fyzické tělo, nebo energetické dráhy. Je to zcela jednoduché, ale musíte se vnímat klidně, jako nastávající matky nového života, nového JÁ plného lásky.

Fyzické tělo
Vaše fyzické tělo prochází také přerodem. Zvyšujte lásku ke všem částem ( i tukovým polštářkům) svého těla. Vše co potřebuje vaše tělo na fyzické úrovni, se dá doplnit i na energetické úrovni, jen vaše 3D schémata vás vybízejí – vezmi si prášek a pusť to z hlavy.
No co myslíte, bude to fungovat? Je třeba zčít pracovat na energetické bázi vašeho fyzického těla.
PROČ SE TOMU TAK BRÁNÍ VAŠE EGO? Očišťujte třeba buňku vašeho těla, nebo odstraňte nánosy z DNA, nebo jen přijímejte, co máte uloženo v tukových tkáních. Zahrnujte se láskou, soucitem, tsf. paprsky. Když budete stejnou dobu, jakou věnujete svému vnějšímu vzhledu (hygiena, oblečení, vůně, krémy…..) věnovat výživě svého těla např. tsf. paprsky bude to úplně jiné i uvnitř. Vše co potřebujete vědět už dávno víte.

Zemské póly se nepřibližují. Zemská osa zvýšila svou oscilaci, ale to se zřejmě za čas ( a ne dlouhý) uklidní ( tedy po předchozím zhoršení, se to začne uklidňovat). Jde o normální tsf. proces, ale výměna pólů ještě nenastává. Země vám tak pomáhá uvědomit si, kde nejste v rovnováze ve svém bytí. Jako když s vámi někdo zatřese, abyste se probudili, neboť už je čas vstávat.
Moc vás milujeme a provázíme vás na každém kroku. S láskou A.
 
 
Milí přátelé,
jste už v nádherné zahradě 5.dimenze, kde roste mnoho krásných květin a dozrávají různé chutné plody, ale je třeba najít to, co by vás o ně mohlo připravit. Především je třeba pochopit, že se v této době vynořují vaše další neřešené nebo odkládané problémy, a zároveň se otevírají či spouštějí vaše vlastní programy a jiné překážky, které jste si pro tuto dobu přichystali.
Velké blokády energií jsou ve vašich 1. čakrách, kde je třeba propojit se zcela čistě se zdrojem své vlastní síly. Další bloky a překážky jste si doslova zakódovali ve vaší 0-té čakře. Už při příchodu na Zemi jste věděli, že tato doba nadejde a že pro vás bude obrovským zdrojem poznání (0-tou čakru lze rozdělit jako koláč a každý máte zasažený jiný díl).
A jak se udržet ve vibracích 5.dimenze?
Technik je samozřejmě více a mnohé znáte- být vědomě ve svém srdci, vědomě se balit do energií 5.dimenze, používání paprsků, atd. Ale zkuste každý vstoupit do komnaty 1.pomoci ve svém srdci a zde se propojte a požádejte o váš individuální specifický způsob, jak si pomoci. Ale podstatné je, že na tom abyste se udrželi ve vibracích 5.dimenze, je třeba pracovat vědomě.
Už jste dost velcí, abyste se začali stavět na vlastní nohy a stále jen nečekali, až vás někdo zachrání. Velkou pomoc vám také nabízí maminka Země. Ví v jaké jste situaci a vyzývá vás, abyste se propojovali se živly, bylinami, minerály a využívali jejich kvalit, a tím jim umožnili naplnit další z jejich poslání a zároveň tak zvýšili jejich vibrace.
Velikou pomoc nabízejí i bytosti vašeho vyššího já. Přátelé máte obrovskou podporu všech láskyplných bytostí, podporujte se i mezi sebou navzájem.
Vaše fyzická těla již dlouho volají po vaši lásce, zájmu a očistě. Potřebují uvolnit od napětí a nízkých vibrací, můžete začít změnou stravy, pobytem v přírodě, fyzickou aktivitou, energetickými cviky, (auto) masážemi, akupresurou, akupunkturou, apod.
Čím více se budete svému tělu věnovat, tím více ho budete vnímat a rozumět mu, a poznáte, kdy vám tělo manifestuje neřešený problém a kdy probíhá nutná transformace.
 

Jak se udržet v energiích 5.d. a nespadnout do 3.d. Teď na zemi  je opravdu hodně rozvibrovaná energie, je to přílivem světelných vln, které pomáhají otevírat nové duše a také tím, že nastává velká transformace v arabských zemích. Všechny tyto těžké energie se musejí přetransformovat a samozřejmě postupně. Celá planeta země musí tuto rozvibrovanost dostat do středu. Proto to tak citliví lidé cítí, protože kyvadlo se chvíli dostává do těžkých negativních energií a pak světlem a láskou se tyto energie dostávají zpět do středu. Proto je teď tak důležitá společná práce a meditace ve skupinách, protože se tím vylaďují energie na zemi.  Důležité je napojovat se v meditaci vždy  na energetický obal země a na nejvyšší dosaženou energii  lásky přes  otevřená srdce všech meditujících či modlících se lidí. Když toto budete dělat, tak každá jednotlivá meditace se stane kvantově zesílenou meditací pro celé lidstvo, matku zemi a celý vesmír. Také se napojujte na Boží srdce a zvyšujte si přes něj zdroj lásky ve svém srdci. Tím posilujete energetické pole lidstva a samozřejmě sami sebe. Je to ta nejúčinnější metoda, protože na planetě zemi pracuje mnoho lidí a veškeré jejich práce je otisknuta v energetickém poli lidstva.

Jak docílit vždy středu a harmonie 5.dimenze. Stačí svým srdcem dotknout energ. pole 5.dimenze a vše, co je zde v záznamu si stáhnout  otiskem do svého srdce. Dělejte to průběžně, protože je to ta nejjednodušší  forma jak získat  nejvyšší vibrace, které tam jsou. Všechny jste připravené si tyto informace stahovat, ale je zapotřebí  to činit vědomě svým srdcem a 3.okem.Je to dril,kterým získáte vyšší propojení, je to způsob, jak docílit nejvyšších kvalit ve vašem srdci.

Vaše fyzické tělo je odrazem vaší kvality. Jakmile si budete vědomě stahovat vyšší vibrace z energetického pole lidstva, dojde k uvědomění i na vašem fyzickém těle. Vaše vyšší vibrace budou zvyšovat   vibrační rovinu vašeho těla. Důležitě je, abyste si vědomě zvyšovaly vibrace ve vašich orgánech a napojovaly je na vibrační úroveň 5.d Bude to dovoleno postupně, ale každý krůček je dobrý. Bez vašeho vědomí  k tomu dochází také, ale pomalu. Když cíleně pracujete se svým tělem, děje se to rychleji  a vaše vibrace se zvyšují tam, kde to nejvíce potřebujete.

Dochází k posunu pólů? Cyklus posunu polů je dlouhodobá záležitost, která samozřejmě je součastí vibrací celé planety. Čím více se lidí bude otevírat, tím světlo bude vibračně ukotvovat energie matky země. Desky a veškeré energie země jsou závislé na vibračních rovinách. Země se dostává stejně jako vy   do vyšších vibrací na určitých místech a na jiných zase opačně jako teď u arabských zemí silně negace způsobují velké vibrační problémy. Proto je právě teď tak důležité meditovat a posílat vibrace 5.d. do těchto zemí spolu s láskou a energií soucitu, aby se vibrační pole začalo v těchto místech harmonizovat. Dělejte to jednotlivě i ve skupinách přes nejvyšší potenciál lásky v energ.poli lidstva, když je již tolik práce vykonáno a v energ.poli zaznamenáno, tak toho patřičně a kvantově využívějte. Energ.pole lidstva je zatím nejvyšší potenciál  dosažené tvořivosti na zemi.
Příklad: Napojíš se na dosud vytvořený nejvyšší potenciál lásky a harmonie v energ.poli lidstva a tento vibračně přijmeš do svého srdce a bytí, chvíli necháš tuto vibraci proudit a pak ji vědomě ukotvíš a integruješ . Stačí 5 minut a krásně se zklidníš a získáš tuto harmonickou energii a pak ji můžeš posílat dál. /také vědomě prezidentům, vládám, povstalcům atd./


  

Vyhledávání