Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion - Poselství pro týden 25.11. 2012 - 2.12. 2012
Mistr Hilarion - Poselství pro týden 25.11. 2012 - 2.12. 2012
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 25 Listopad 2012 22:26
Milovaní,
přišel čas propojení se uvnitř svých vlastních pravých já, čas rozjímání a meditací nad tím, co máte přinést tomuto Světu, o vašich darech, vašem Světle, aby jasně zářilo bez jakéhokoli dalšího skrývání. Bylo by velmi dobré, abyste si v příštích týdnech dovolili co nejvíc introspektivních chvil. Ještě zbývá mnoho vrstev, které je potřeba vyčistit, ale nebude to již tak intenzivní pro ty, kdo se dlouhodobě a systematicky věnovali práci na své dualistické podstatě rozeznávajíce u sebe tyto znaky a vymaňujíce se z těchto limitujících vlivů během svých každodenních životů.

Zkuste se naladit na nové podpovrchové vibrace, které jsou již připravené, aby byly rozpoznány a přijaty do vašeho vědomí. Buďte v každém momentu přítomni a pozorujte synchronicity, které vás obklopují. Každý moment je poklad, dar, který čeká na to, až bude otevřen, objeven a přinese radost. Učte se následovat své intuitivní podněty, neboť jde o vliv vašeho Vyššího Já, které touží po tom, aby vás mohlo vést v době, kdy se blížíme posunu věků, senzační příležitosti ke znovupropojení se se svými vyššími aspekty a příležitosti dovolit Lásce, kterou ztělesňujete, aby se vynořila a rozkvetla do podoby vašeho pravého Bytí.

V tomto povědomí zůstávejte co nejčastěji můžete, dokud se z toho nestane jistá znalost, kterou vám již nikdy více nebude nikdo moci vzít. Země, její království a všichni její obyvatelé jsou nyní připraveni k absolvování vyšších úrovní vědomí, učení a pokroku a brzy se uskuteční slavný obřad. Bude vnímán uvnitř každé Duše a pro každého bude jedinečný. Vědomí, že jste víc, než o čem jste kdy dříve snili, se zrodí v každém nádechu a s výdechem bude proudit radost. Jakmile tento pocit radosti vzroste na intenzitě, začne se odkrývat tajemství vaší pravé podstaty.

Vy všichni jste jedineční a dary, které přinášíte, dostanou vyšší význam.
Tyto dary k vám budou přitahovat ty, kdo v propojení s nimi rezonují, a přijdou další hledači, bude jich mnohem víc, než kdy dříve v dlouhé historii Země, hledači vědění, hledači útěchy, hledači uzdravování, hledači, kteří prahnou po pravdě o své pravé podstatě a o Světě, ve kterém žijí. Vy jste pro tyto milované duše připravili cestu a oni najdou dary, které jim nabízíte ku pomoci ve svém probouzení. Pocity Jednoty budou převažujícím věděním napříč celým Lidstvem a všichni budou vědět, že jsou milováni.

Toto nové vědomí Lásky, které ve vašem Světě nyní září s ještě větší intenzitou, je mocnou silou, která s sebou přinese Božský řád. Opět se vrátí harmonie do všech aspektů existence v běhu vašeho Světa. Na vaší Planetě přijde čas, kdy se rozhostí mír a klid. Nebudou jiné, než ty nejlepší výsledky, a to je ve sloučení se se Zdrojem Všeho, Co Jest.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání