Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Mise Mise na pomoc Zemi 29. duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Indonésie, květen 2013
29. duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Indonésie, květen 2013 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 06 Únor 2013 21:57
Dvakrát ročně se účastníme duchovních misí na pomoc Matce Zemi.  Na mise se hlásí lidé spontánně, vždy podle svých vnitřních pocitů, když cítí nějakou vnitřní spojitost svých energií a energií v daném regionu. Když cítí potřebu tam jet a mít tam možnost vyřešit některý ze svých problémů. Nebo se přihlásí i jen z toho důvodu, že chce svou duchovní prací v místě Matce Zemi pomoci.

Před každou misí pak Eva Puklová předává jednotlivým účastníkům poselství jejich Duší k zamýšlené cest. Zde je několik ukázek poselství Duší některých přihlášených účastníků na letošní jarní misi, v květnu, do Indonésie.
 
   Poselství duše č. 1 k misi v Indonésii  

…Tvá duše se na tebe zvědavě dívá –kamže se ta ručička točí ?

Má drahá, otevírám ti náruč, otevírám ti náruč ve veškeré své celistvosti. Tvá práce s egem byla velmi zajímavá, dotkla ses energií ega mnohokrát a mnohokrát velmi úspěšně, leč bylo by dobré se jím zabývat v poslední době více.

Naprosto rozpoznáš, jestliže si uvědomíš, kdy je to energie ega. Jestliže toto dokážeš rozeznat, pak ti přináším velké poselství o složené vlastní zkoušce. Je to něco jako když člověk přechází ze základní školy do střední školy. Stále ještě práce s egem patří do tzv. úrovně -základní dovednosti. Jestliže pochopíš, teď když se budeš věnovat tomu, co ti do života přichází,- a ty dovedeš dobře své ego identifikovat – když toto poznáš, tak na základě tohoto poznání přichází něco – a tam se prosím na mne napoj a já bych ti ráda předala poselství a řekla ti v 5ti krocích jak můžeš pokračovat, ale nejdříve je třeba věnovat se více svému egu. Potom teprve těchto 5 kroků bude přicházet v úvahu.

Proč ti toto vše říkám k misi do Indonésie? Právě na těchto ostrovech jsi byla bytost, která měla nádhernou energii otevřeného srdce, která nádherně tryskala, a tys jí žila – bylo to na základě určitého poznání, ke kterému bys mohla nyní znovu dojít  ……..

Pak nastaly určité okolnosti, ty jsi se všeho vzdala , zřekla, vše zapomněla a dala jsi se všanc tzv. světskému egu. Jestliže v té práci sama na sobě dokážeš své ego identifikovat, já ti pak předám těch 5 kroků –jak dál, aby ses mohla dotknout těchto svých stop, kde právě v Indonésii jsi patřila mezi tzv. Svaté bytosti, protože zde bylo tvé obrovské, otevřené  a nádherné duchovno , kdy jsi dokázala objímat celý svět, kde ti byly dány k dispozici obrovské dary, které jsi mohla tehdy užívat ve prospěch svůj i mnohých lidí. Pak ego nakouklo a opět tě ovládlo a ty jsi se toho všeho zřekla. Nyní jsi znovu dospěla do tohoto bodu, kdy si toto své poznání můžeš i nemusíš v sobě uvědomit. Mluvíme o vzkříšení energií lidské bytosti – a toto je možné.


Poselství duše č. 2 k misi v Indonésii     


Má milá, dostáváš se do oblastí, kde kvete květ – velký květ života, krásný, voňavý, nádherný květ života. Život je veliký strom, který potřebuje nabrat sílu, pak vydává jako strom své plody.

Celé toto období je období nádherného rozpuku, nádherného otevřeného srdce. Vy lidé tomu říkáte zamilovanost, touha,krása,očekávání, nádhera,naděje. Toto vše je nádherná doba květu, květu života, kde vidíš všechno krásné, čisté, nádherné a víš,že to můžeš žít. A ty už víš,  – po těchto inkarnacích v Indonésii uplynulo už velké množství pozemského času, -po tom všem a práci na sobě, se dostaneš do těchto starých stop – rozpuku květu, touhy a nádhery, radosti a štěstí a budeš se na to už dívat jinak. S velikou pokorou a láskou přijmeš lásku, a to co tehdy bylo zamilovaností, tak teď se v tvém životě může stát nádhernou energií lásky.  To ti přináší tato mise.


Poselství duše č. 3 k misi v Indonésii    

Má drahá, je dobře, že jsi se rozhodla, čekají tě tam tvé nesplněné úkoly.

Když jsi zde byla ve vícero inkarnacích, tak jsi zde byla ve vícero rolích a jedna z těch rolí byla velká mocenská inkarnace a ty jsi tehdy dala slib svému lidu – jako vládce. Ten slib jsi dávala ze srdce, ale nedodržela jsi ho a to není dobré. Až přijdeš a vstoupíš do těchto svých stop, bylo by dobré abys mentálně to,co jsi tehdy slíbila, lidu této země poslala do srdce. Stále to lidu této země dlužíš a věř, že energie této země stále na to čeká. Nyní se tvá duše na tebe dívá – chceš vědět, kterého místa se to týká ?? je to přímo na Bali. Ostatní místa budou pro tebe až pohádkově krásná, všechna ta místa velmi důvěrně znáš, některá znáš z mocenské inkarnace, kdy ty jako vládce jsi se přátelila s ostatními vládci této oblasti, kdy ti byla prokazována úcta  a ty jsi prokazovala úctu jim. Až vstoupíš do svých starých stop, bude tě provázet nesmírně krásná energie lásky, štědrosti, harmonie  a budeš cítit jak se ti otevírá srdce. Toto tvé období bylo období moudré, láskyplné,štědré.

Pak pochopíš, proč jsi jako vládce slib nedodržela, proč k tomu nedošlo. Až se sama najdeš v těchto svých stopách, uvědomíš si tuto energii, pak se otevřou kódy /a to i pro všechny ostatní, protože většina z vás zde má své stopy a zde pobývala/. A  až většina z vás s vědomím, které v této době má, spojí se kódy –tady a teď- otevřou se další místa poznání ve vás.


Poselství duše k misi v Indonésii    

Budeš se divit, co se dozvíš, můj milý. Když se na tebe dívám – (mám se tě zeptat, jestli rád vaříš?-odpověď: ano). V té době jsi patřil mezi věhlasné kuchaře (bylo to na Jávě), a právě zde – říká duše - jsi pochopil plynutí energie v rostlinné a živočišné říši, pochopil jsi, jakým způsobem se propojují jednotlivé komponenty z rostlinné a živočišné říše, které ty jako kuchař předkládáš svým strávníkům, jak tyto energie spolu komunikují. Vy lidé se domníváte, že člověk zabíjí. Co to znamená, že člověk zabíjí? Chce-li člověk použít zvíře ke své potravě – a protože zvíře je součástí potravinového řetězce v živočišné říši a ví o tom- a jestliže -to je váš stálý,věčný problém – vegetariánství, kde se lidé zříkají masa, aby nebyla zabíjena zvířata, což je chvályhodné), ale přesto v živočišné říši se zvířata potravinovému řetězci nebrání, nebrání se tomu, aby sloužila jako potrava lidem – zdůrazňuji, bude-li s nimi lidmi dobře zacházeno. A právě na základě tohoto, než si se stal kuchařem a kdy jako dítě jsi prodléval neustále v přírodě a doslova měl nos mezi květinami, pozoroval zvířata, jak se chovají v přírodě. Pak uplynula dětská léta a ty jsi toto své vědomí, které jsi získal – plynutí energií,harmonii – přenesl potom do úplně jiného prostředí, a tato energie plynula v lidské potravě a díky tomuto svému vnímání jsi se stal věhlasným kuchařem, byl o tebe zájem všude.

Toto – pokud rád vaříš - tuto schopnost v sobě stále máš, schopnost harmonicky vnímat rostlinnou a živočišnou říši.

Na tuto schopnost jsi zapomněl. Jakmile vstoupíš znovu do těchto energií na Jávě, do této přírody, kde se budete pohybovat, tato energie se k tobě vrátí, znovu se v tobě tato energie aktivuje, harmonizuje a budeš sám překvapen, co ti přinese. ……  Duše  se usmívá a nechává to na tobě!

 Ještě dodává : harmonie v přírodě mezi  živočišnou a rostlinnou říší - to je jako když vezmete jin a jang –otáčíte s tím stále,oni do sebe zapadají,spolu mezi sebou se protáčí ,otáčí– a je to neuvěřitelně úžasná energie poznání – plynutí a harmonie. A do této energie máš schopnost vplynout, proniknout a žít.

 
Poselství duše č. 4 k misi v Indonésii       

Má milá, správně se těšíš. Místa, kam se chceš podívat, jsou místa, kde jsi ukryla svůj nejhlubší smutek z pozemských inkarnací. Smutek jsou energie, které nyní důvěrně znáš. Právě v oblasti Sumatry a indonéských ostrovů jsi zažívala situace, kdy energie smutku byla pro tebe stále přítomná, kdy sis nedokázala vysvětlit věci  a stále jsi se dostávala do situací, kdy smutek znovu a znovu pronikal do tvého života. Dnes víme, že šlo o energii smutku, která byla karmickou záležitostí. Tato emoce smutku byla tak zhmotnělá, že jakmile se dostaneš do těchto míst, budeš si moci na tyto energie doslova sáhnout. V těchto místech k tobě přijdou energie  tvé vlastní karmy a ty na mnoha místech pochopíš, jak se karmické kolo točí. Pochopíš tam  ještě mnohem víc, nejenom, že to, co člověk udělá se mu vrátí a musí si to odžít. Ty se tam dotkneš svých vlastních karmických zkušeností, pochopíš podle jakých zákonů se kolo karmy v tvém vývoji točí a budeš překvapená. Logika, tak jak ji chápete v současné době, tak tam logika v karmických věcech se otáčí poněkud jinak. Ale to je to zvláštní tajemství, které tam na tebe čeká.
 
 
Poselství duše č.5 k misi v Indonésii           

Duše ukazuje obraz- obraz nádherné tanečnice…vidím tě jako krásnou, snědou,opálenou dívku oblečenou v květech. Květy ve vlasech, sukýnka z květů – květinová dívka.

 Tato energie, kterou vnímáš, je energie múzy, kdy ty  má lásko jsi byla jedno velké otevřené srdce, nádherná lidská bytost (ženská), která byla díky svému téměř– z dnešního pohledu - až dokonale otevřenému srdci schopna intuitivně vnímat a intuitivně přijímat, plná inspirace. -Inspirace je záležitost intuitivního přijímání a napojení.- Byla jsi múzou, byla jsi vzývána jako múza, která díky těmto svým schopnostem dokáže pomáhat druhým a hlavně přinášet myšlenky a nápady těm, kteří byli schopni tyto intuitivní nápady uskutečnit. Ať to byli umělci nebo vládci. Byla jsi v té době velmi půvabná, krásná, mladá dívka a díky této své kráse a hlavně díky tomuto svému obrovsky otevřenému srdci, jsi měla tuto velkou schopnost – ta byla i tehdy výjimečná. Byla jsi doslova vzývána jako Anděl múza. Pomáhala jsi v oblasti umění, architektury, celkového tvoření. Byla jsi šťastná, nadšená a tím, jak se dílo těch, jež tvé inspirativní myšlenky uskutečňovali, dařilo, dokázala jsi se ještě více otevírat na své vědomé i nevědomé úrovni a propojovala jsi se s bytostmi lásky a světla.Oni ti dávaly inspiraci a oni byly šťastni, že ti mohou pomáhat. V té době se vytvořily překrásné výtvory v oblasti architektury, umění.

Až vstoupíš do těchto stop – duše se na tebe dívá a říká – ty víš, že toto inspirativní vnímání, tyto schopnosti v sobě máš, ale proti dřívějšku je to velmi malá část, a díky tomu,že tvá intuitivní zakončení v tvém fyzické bytí jsou stále živá , mohou se rozvinout do poměrně širokých úrovní – možností.
Milá múzo, přeji ti tvůj pěkný návrat.


Poselství duše č.6 k misi v Indonésii      

Vidím tě jako vizionáře – bytost, která hledí do budoucnosti a vnímá, jak se život na této planetě, v této oblasti bude vyvíjet. Vidí války, vidí bolest, vidí krachy, vidí jak se vše obnovuje, povstává, regeneruje, pak přicházejí další boje a další…

Když to ta bytost vidí, stahuje se do svého srdce a ptá se : proč? Proč se toto děje? Proč tolik zkušeností? V jejím nitru se ozývá: abys to pochopila, protože – jednou pochopit znamená zapomenout, dvakrát pochopit znamená zapomenout, desetkrát pochopit je stále ještě zapomenout. Člověk potřebuje mnohokrát zažít určitou zkušenost, aby nezapomněl. Lidská paměť …copak to je lidská paměť? ..dává si tam co chce!

Ty tam tak sedíš a říkáš: proč tolik krve? A ozývá se: proč tolik zapomínání? Copak nejde vytvořit strategii míru s širokými možnostmi  nejrůznějších kompromisů, nejrůznějších variant? Odpověď : jistěže jde, ale nemusí to být respektováno.

Lze tedy tento vývoj, který zde byl nastíněn – neustálých bojů,válek, znovuzrození – lze jej nějakým způsobem změnit? ..zavrtění hlavou… Potom ta bytost s kterou hovoříš, říká: podívej se dál …..ty vidíš další boje, různá utkání eg vládců, ale pak tam náhle vyvstává slunce a začíná proudit- plynout  modrá energie, je obrovská a dole pod modrou energií jsou vidět šiky vojáků, vládců a je jedno,které je století (říká duše). Ta modrá energie se rozprostírá do toho všeho, pohlcuje všechnu energii ega, bojů, nenávisti, neodpuštění, závisti. Modrá energie proniká vším. Vidíš to?.. ptá se ta bytost. Vidím…jak je to daleko? Duše se usmívá  - vše má svůj čas…..vše má svůj čas ….

 A jak se říká : za devatero horami , za devatero řekami ….

Jestlipak víš, co to znamená? Je to symbolika - duchovní. Než přejdeš jednu horu po druhé, než zvládneš sám v sobě tyto své nevíry, těžkosti, expanzivní či jinové energie, než přejdeš ty hory ,spadneš do vlastních energií vlastní bolesti (to je devatero řek).

Nejdříve se rozprostírá expanzivní jangové ego (hory), potom obolavělá lidská bytost se topí ve svých bolestech, ve svých zraněních než propluje devatero řek a tam teprve nastává ta zaslíbená země, tam teprve nastává pochopení toho všeho, uvědomění, očista,…..rozumíš? Je jedno v které jsi době, je jedno v kterém jsi století, ale vše má svůj čas. Lidská historie potřebuje dozrát, tak jako ovoce. Když utrhneš nezralý plod – může zahynout. Když člověk, který nedošel k určitému poznání a dáš mu cílovou stránku ke které má dojít, tak ji zneužije, protože tam není srdce, nechápe srdce. Proto – vše má svůj čas,  proto znáte pojem o božském načasování.

Nad vším je modré světlo, světlo Boží vůle. K tomuto poznání jsi již došla, ale potom ti bylo dáno , ale předčasně. Protože ti bylo dáno předčasně – tak jako ten nezralý plod, který může nahnít a není z něj krásné jablko, zkrátka – nepovedlo se.

V tomto stavu jsi byla ty, bylo to předčasné a dnes na základě mnohých pochopení přicházíš znovu do těchto končin. Je to vlnění světla a lásky. Není to nic jiného, jenom lidské poznání musí odpovídat,aby pochopilo skutečnou podstatu.

Milá, drahá, byl to takový dlouhý příběh – rozumíš? Znovu  dostáváš  tuto šanci i ty ….vše má svůj čas.
 
 
 

Vyhledávání