Zvědomění #2 Tisk
Uveřejnil(a) Administrator   
Pondělí, 01 Červenec 2019 15:09

Zvědomění Energií bez poznání

Evička a Zdeněk se při své práci dotkly hmoty, která je zavřená. Při tom vyvstalo, že nám byla před Poznáním odebrána část našich energií. Jsou to tzv. Energie bez poznání, které po našem Zvědomění a Ucelení a na základě Zákona stejnorodosti se k nám vrátily. Jsou ale prostředkem manipulace Bytostí Poznání, které mají Jádro a jsou tvořeny Energiemi bez poznání. Prostřednictvím těchto Energií bez poznání manipulují s námi i s hmotou.

Mnoho lidí proto v této době má problémy zdravotní a to jak fyzické tak psychické, projevují se emoce!
Energie bez poznání jdou teď proti nám. Tyto Energie bez poznání přijímáme podle Zákona stejnorodosti, protože jsou naše. Amy jim vědomě předáme energetický potenciál a sílu našeho Poznání.


Postup:

Zklidníme se ve svém Srdci, několikrát se zhluboka prodechneme.
Po stříbrné a zlaté šňůře Života vystupujeme nad realitu Poznání, vystupujeme do Reality Žití Lásky, kde se vědomě ukotvíme a tuto Realitu Žití Lásky v sobě aktivujeme. Tady a teď!


Energie bez poznání života

Vědomě se napojuji na Energie Života a vědomě vám předávám veškeré mé Poznání. Přijměte, prosím, toto moje Poznání v plném rozsahu. Veškeré mé energie Života, které jste bez Poznání, zvědomte se v plném rozsahu.
Tento program vašeho Zvědomění bude pokračovat do vašeho úplného Zvědomění a děje se tak Tady a teď!


Energie bez poznání Bytosti původu

Vědomě se napojuji na Energie mé Bytosti Původu a vědomě vám předávám veškeré mé Poznání. Přijměte, prosím, toto moje Poznání v plném rozsahu. Veškeré energie mé Bytosti Původu, které jste bez Poznání, zvědomte se v plném rozsahu.
Tento program vašeho Zvědomění bude pokračovat do vašeho úplného Zvědomění a děje se tak Tady a teď!


Energie bez poznání Lásky (Jang)

Vědomě se napojuji na moje energie Lásky a vědomě vám předávám veškeré mé Poznání. Přijměte, prosím, toto moje Poznání v plném rozsahu. Veškeré moje energie Lásky, které jste bez Poznání, zvědomte se v plném rozsahu.
Tento program vašeho Zvědomění bude pokračovat do vašeho úplného Zvědomění a děje se tak Tady a teď!


Energie bez poznání Světla (Jin)

Vědomě se napojuji na moje energie Světla a vědomě vám předávám veškeré mé Poznání. Přijměte, prosím, toto moje Poznání v plném rozsahu. Veškeré moje energie Světla, které jste bez Poznání, zvědomte se v plném rozsahu.
Tento program vašeho Zvědomění bude pokračovat do vašeho úplného Zvědomění a děje se tak Tady a teď!


Energie bez poznání Touhy

Vědomě se napojuji na moje energie Touhy a vědomě vám předávám veškeré mé Poznání. Přijměte, prosím, toto moje Poznání v plném rozsahu. Veškeré moje energie Touhy, které jste bez Poznání, zvědomte se v plném rozsahu.
Tento program vašeho Zvědomění bude pokračovat do vašeho úplného Zvědomění a děje se tak Tady a teď!


Energie bez poznání Něhy

Vědomě se napojuji na moje energie Něhy a vědomě vám předávám veškeré mé Poznání. Přijměte, prosím, toto moje Poznání v plném rozsahu. Veškeré moje energie Něhy, které jste bez Poznání, zvědomte se v plném rozsahu.
Tento program vašeho Zvědomění bude pokračovat do vašeho úplného Zvědomění a děje se tak Tady a teď!


Energie bez poznání Bytosti emocí

Vědomě se napojuji na moje energie Bytosti emocí a vědomě vám předávám veškeré mé Poznání. Přijměte, prosím, toto moje Poznání v plném rozsahu. Veškeré energie mojí Bytosti emocí, které jste bez Poznání, zvědomte se v plném rozsahu.
Tento program vašeho Zvědomění bude pokračovat do vašeho úplného Zvědomění a děje se tak Tady a teď!


Energie bez poznání Pravdy života

Vědomě se napojuji na moje energie Pravdy života a vědomě vám předávám veškeré mé Poznání. Přijměte, prosím, toto moje Poznání v plném rozsahu. Veškeré mé energie Pravdy života, které jste bez Poznání, zvědomte se v plném rozsahu.
Tento program vašeho Zvědomění bude pokračovat do vašeho úplného Zvědomění a děje se tak Tady a teď!


Energie bez poznání Bytosti iluzí (v mozku)

Vědomě se napojuji na moje energie Bytosti iluzí a vědomě vám předávám veškeré mé Poznání. Přijměte, prosím, toto moje Poznání v plném rozsahu. Veškeré mé energie mé Bytosti iluzí, které jste bez Poznání, zvědomte se v plném rozsahu.
Tento program vašeho Zvědomění bude pokračovat do vašeho úplného Zvědomění a děje se tak Tady a teď!


Energie bez poznání Bytosti Ega (v mozku)

Vědomě se napojuji na moje energie Bytosti Ega a vědomě vám předávám veškeré mé Poznání. Přijměte, prosím, toto moje Poznání v plném rozsahu. Veškeré mé energie mé Bytosti Ega, které jste bez Poznání, zvědomte se v plném rozsahu.
Tento program vašeho Zvědomění bude pokračovat do vašeho úplného Zvědomění a děje se tak Tady a teď!


Energie bez poznání Prociťování a vnímání

Vědomě se napojuji na moje energie Prociťování a Vnímání a vědomě vám předávám veškeré mé Poznání. Přijměte, prosím, toto moje Poznání v plném rozsahu. Veškeré mé energie Prociťování a Vnímání, které jste bez Poznání, zvědomte se v plném rozsahu.
Tento program vašeho Zvědomění bude pokračovat do vašeho úplného Zvědomění a děje se tak Tady a teď!


Energie bez poznání Paměti

Vědomě se napojuji na moje energie Paměti a vědomě vám předávám veškeré mé Poznání. Přijměte, prosím, toto moje Poznání v plném rozsahu. Veškeré energie mojí Paměti, které jste bez Poznání, zvědomte se v plném rozsahu.
Tento program vašeho Zvědomění bude pokračovat do vašeho úplného Zvědomění a děje se tak Tady a teď!


Energie bez poznání Identity

Vědomě se napojuji na moje energie Identity a vědomě vám předávám veškeré mé Poznání. Přijměte, prosím, toto moje Poznání v plném rozsahu. Veškeré energie mé Identity, které jste bez Poznání, zvědomte se v plném rozsahu.
Tento program vašeho Zvědomění bude pokračovat do vašeho úplného Zvědomění a děje se tak Tady a teď!


Propojení a Ucelení

Nyní vás všechny moje energie – Života, Původu, Lásky, Světla, Touhy, Něhy, Emocí, Pravdy života, Iluzí, ega, Prociťování a Vnímání, Paměti a Identity - vědomě propojuji do mého Jednotného Zvědomění.
Zvědomuji vás, všechny moje EVP, v celém mém Bytí, v plném rozsahu a děje se tak Tady a teď!


Přepážka s realitou 3D

Máme v sobě Přepážku, která nás propojuje s realitou a udržuje v Poznávání. Je potřeba je přes Zvědomění rozpustit.

Vědomě se napojuji na Energie mé Touhy, Emocí a Pravdy života, zvědomte se moje energie v plném rozsahu a rozpusťte tuto Přepážku a veškeré neláskyplné energie a vím, že se tak děje. Tady a teď!


Praxe

Při práci s těmito energiemi je dobré pracovat kvantovým způsobem.
Při různých bolestech a potížích zvědomovat v sobě Veškeré energie.
Pokud nám v běžném životě vyvstávají Emoce ať už v podvědomí nebo vědomě, je potřeba tyto nezpracované emoce přijmout a zvědomit!
Při různých sevřeních takto vědomě a kvantově zvědomit energie naší Touhy.

Při čištění vždy používat Vědomost, Zvědomění a kvantový způsob.

Příklady, se kterými budeme pracovat na Duchovní škole:
Energie Lásky propojené na Zavřené Vědomí
Energie Života propojena na Realitu spánku
Energie Světla propojena na DNA