Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Knihy Kryona a Lee Carrolla
Knihy Kryona a Lee Carrolla
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 25 Listopad 2014 16:28

KNIHY KRYONA a LEE CARROLLA

Lee Carrol jako Kryonův channeler je autorem dnes již celkem 13 knih, v nichž Kryon předává lidstvu poznání pro věk transformace a růst duchovního uvědomění a poznání.  Je také spoluautorem 3 knih o indigových dětech, které v ČR již dříve vyšly.

Díky vstřícnosti majitelů a pracovníků nakladatelství BEN a nově nakladatelství WIKINA se podařilo vydat tři Kryonovy knihy  v českém překladu.

Úvodem ale, pro všechny, kteří se s Kryonem a jeho učením ještě buď vůbec neseznámili. nebo jen letmo a z toho kusého kontaktu nemohli poznat kdo je Kryon a v čem je podstata jeho učení, doporučujeme si přečíst článek "O Kryonovi a učení, které lidstvu přináší", který v "kostce" shrnuje vše podstatné a na takové otázky odpovídá.

 

1) KRYON - KNIHA 12 - DVANÁCT VRSTEV DNA  - více ZDE
    Esoterická studie vnitřního mistrovství      

 

alt

 

 

2) KRYON - KNIHA 1 -  KONEC ČASU  -  více ZDE
    Nové informace pro osobní mír

alt

 

Ve spolupráci s nakladatelstvím Wikina jsou připravovány další Kryonovy knihy. Nabízíme malé upoutávky k některým z nich.

 

3) KRYON - KNIHA 2 - NEPŘEMÝŠLEJTE JAKO ČLOVĚK - více ZDE

alt

Druhá Kryonova kniha byla první, která se stala více praktickou, a začala tradici ... přítomnou v každé Kryonově channelované knize od té doby ... kapitola VĚDY. Kryonův realistický přístup k něčemu tak "divnému", jako je channeling nám přinesl průběžné vědecké validace toho, co nám řekl, abychom hledali.

 

4) KRYON - KNIHA 3 -  ALCHYMIE LIDSKÉHO DUCHA - více ZDE
    Průvodce lidským přechodem do nového věku

  alt

Třetí Kryonova kniha je doposud nejrozsáhlejší ... 376 stran. Pokračovala v řadě praktických informací, poskytla nejlepší channellingy z roku 1995, a přicházely některé nové předměty (jako je vzestup a odpovědnosti). Atribut, který označuje knihu tři je vše o MATEMATICE (ale jen doušek).

 

5) KRYON - KNIHA 4 - Kryonova podobenství -více ZDE

 alt

Tato čtvrtá Kryonova kniha byla svým vznikem velmi zvláštní. Louise Hay, autorka bestsellerů o osobním růstu a průkopník New Age léčení mysli, a jejíž knihy jsou také velmi známé v ČR, se začala zajímat o Kryonovu práci. Její nakladatelství, Hay House nabídlo, že sestaví 20 nejlepších Kryonových podobenství z posledních tří let. Vznikla tak kniha Kryonova podobenství, a připravila půdu pro silný vztah Kryona a Louise Hay.

 

6)  KRYON - KNIHA 5 - Cesta Domů-více ZDE

alt

Jde o jeden celistvý příběh hrdiny knihy  a dá se říci, že již jde o jistého druhu duchovní či metafyzický román. Kniha vypráví příběh duchovního probouzení, uvědomování a růstu Michaela Thomase, jak se hrdina románu jmenuje. Vypráví o jeho setkání se s duchovním rozměrem života a jak často to bývá i v reálném životě každého jednoho člověka, za určitých náročnějších podmínek.

 

7) KRYON - KNIHA 6 - PARTNERSTVÍ S BOHEM - více ZDE

alt

Tato 6. Kryonova kniha navazuje na vyučovací formát, jak jsme to poznali v knihách 1 - 3.  Dostáváme se však na úplně novou, vyšší, úroveň; postupujeme k ještě praktičtějším a konkrétnějším věcem. Číslo Šest numerologicky představuje posvátnost, komunikaci, harmonii, rovnováhu a lásku. Tato charakteristika  je patrná od prvních řádků. Při samotném čtení knihy je možné cítit vztah s Bohem na úplně nové úrovni a silněji než kdy dříve. Kniha obsahuje  nádherné channelingy o lásce, fyzickém těle, míru, vzestupu, Kryonových předpovědích, Indigových dětech, vědě jakož i 2 channelingy pro OSN. Kniha je doplněná kapitolou předkládající odpovědi na některé z nejčastěji kladených otázek  ať již čtenářů  knih, pisatelů dopisů či přímých účastníků seminářů s Kryonem. Je zatím, se svými 412 stranami, nejrozsáhlejší Kryonovou knihou vydávanou v češtině. 8) KRYON - KNIHA 7 - DOPISY Z DOMOVA -  více ZDE

 alt

Tato 7. Kryonova kniha pokračuje v rozvíjení učení nového člověka a jeho přípravě na nový život, resp. v jeho učení uvědomování si toho, co je třeba v sobě měnit, aby mohl nastat na planetě mír a onen tzv. "Nový Jeruzalém".  Opět se můžeme poněkud orientovat, pokud jde o pochopení charakteru knihy, i numerologickým významem čísla SEDM – "BOŽSTVÍ". Je to o celistvosti, dokonalosti a studiu života a přesně tak je to s touto knihou. K tomu přicházejí dobré zprávy od "rodiny", uváděné v této knize.  Kniha 7 se zaměřuje více na "duchovní pozadí" - principy, významy a fungování věcí, na samotný důvod, proč jsme na této planetě - "skládačka" začíná být již velmi dobře viditelná a my jsme zase o kus "celistvější"...

 

9) KRYON - KNIHA 8 - PŘEKROČENÍ MILNÍKU -  více ZDE

alt

Kniha  8 – Překročení milníku nás již zavádí do doby překračování milníku roku 2000. Do doby zcela nedávné. Seznamuje nás se všemi souvislostmi a dále pak je polovina knihy věnována fenoménu ČAS a práci s ním. Podstatnou částí je hluboké dovysvětlení duchovního i lidského významu příběhu Michaela Thomase z knihy  5 – Cesta domů. A další témata jako např. o vědě, kam se posunula, co je před ní, ale i informace o tom, jak se naplňují skutečnosti, které Kryon říkal ve svém poselství v OSN.

 

 

10) KRYON - KNIHA 9 - NOVÝ ZAČÁTEK -  více ZDE

alt

V knize 9 – Nový začátek – pokračuje učení o interdimenzionalitě a čase. A jsou rozebírány další aspekty života lidské bytosti ve vyšších energiích. Je zde informace a zamyšlení nad událostí 9/11 (destrukce „Dvojčat“ v NY), jakož i Kryonovo sdělení. Také najdeme vysvětlení fenoménu „dvojpaprsku“, jsou rozebírány lidské strachy a speciálně také strach z temných entit, pak také vztah světla a temnoty. A rovněž tak světelné tělo a vstup lidské bytosti do světelného těla.

 

11) KRYON - KNIHA 10 - NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

alt

V této knize, kterou Kryon s Leem pojmenovali „Nové uspořádání“ pokračuje výklad vysvětlování vývoje, kterým jsme jako lidstvo, pochopitelně i jako individuální bytosti, prošli. Vysvětluje nám charakteristiky této naší nové doby. O silném uvědomování a odhalováni. O tom, že probíhá bitva, ale ne ta, jakou si lidé umí představit a kdy dochází k ničení a zabíjení, ale bitva vědomí Kniha též napomůže v chápání naší interdimenzionality a pochopení toho, co tvoří naše mistrovství,a co je potřebné k jeho dosažení. A dozvíme se i o fenoménu sebeúcty a asebelásky. Jak významnou roli bv našich životech hraje. Přináší informaci o spoltvořen, co to je, ajk probíhhá. Hovoří o změnách, které přinášejí nové energie a vysvětluje co znamená straé a nové. A najdeme informace k mnoha dalším tématům. Kniha je další stupínek nadzvedávání závoje zapomnění vedoucí k sebeuvědomění a dalšímu postupu k osbě samým, ke své vlastní vnitřnbí tvořivé síle.

 

 

 

Vyhledávání