Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Cobra - interview s Cobrou 20. června, 2015
Cobra - interview s Cobrou 20. června, 2015 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 19 Srpen 2015 15:19
Po delší odmlce umožňujeme našim čtenářům také se začíst do nových informací od Cobry, které poskytuje formou rozhovorů. Předchozí, u nás uveřejněný rozhovor s Cobrou, byl ze 16.3. 2015. Cobrovy informace, které předává v rozhovorech s redaktory nezávislých internetových médií jsou poněkud odlišné od toho typu informací, které mezi námi převládají. Jeho informace a postoje jsou do jisté míry, částečně, podobné informacím, které prezentuje celkem pravidelně novinář a mluvčí společnosti Bílého draka, Benjamin Fulford. Rozhodně ale jsou to informace zajímavé, fundované, často dost netradiční vykazující, že Cobra má jistý přístup ke skutečnostem velmi neveřejného charakteru. Kromě toho má také ale trochu jiný pohled na skutečnost změny poměrů na planetě, kde on stojí na pozici, že dojde ke společné akci pozemského Hnutí odporu, pozemských zástupců a mimozemských galaktických sil. Ostatně nijak nezakrývá, že je ve spojení s mimozemskou civilizací.
Je otázkou zda tento způsob proměny poměrů na planetě, její osvobození, jakož i osvobození lidstva, jak jej on prezentuje (a řada dalších), je zcela o.k. Osobně si to nemyslím, ale v tuhle chvíli to není podstatné. Myslím, že tohle můžeme nyní nechat bokem. Podstatné je věřit ve vítězství Světla, ve skutečné osvobození planety Země zpod jha temné strany, obecně označeno, v růst Globálního Vědomí lidstva do vysokých úrovní Světla a Lásky a vytvoření společnosti míru a přátelství a tedy i spolupráce. A přitom nám mohou být ku pomoci, k určité orientaci i informace od Cobry. (komentář Láďa Mlčák)

 
Blog Vítězství světla - Rob Potter  - interview s Cobrou  20. června, 2015

Rob – Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dalšího mimořádného interview s Cobrou...... Děkujeme všem, kdo mi poslali mnoho dopisů a podpořili mne v mé práci. Z pokusu o předchozí interview existuje záznam MP3, ale jsou tam nějaké technické problémy, takže se občas zeptám znovu na něco, co Cobra zodpověděl již minule. Viz  Cobra http://2012portal.blogspot.com... A nyní zde vítám Cobru. COBRA – Děkuji za pozvání.

Rob – Cobro, je mi líto, že ta věc z minulého týdne se zdržela. Začali jsme mluvit o  Corey Goode a mimozemšťanech a o rozdílech a o tom,  že se lidé vzájemně napadají. Teď je důležité, aby se pracovníci světla spojovali a soustředili a udržovali ve stavu trpělivosti, souhlasíte? COBRA Určitě. Nemá smysl na sebe útočit. Zejména teď je doba, kdy je nutné spojit síly a vzájemně se podpořit, protože máme stejný cíl a tím je osvobození planety.

Rob – Děkuji. ... COBRA Obecně bych rád řekl, že pokud máme k něčemu protichůdné informace,  pouze to znamená, že nemáme celkový obraz a nějaká část informace chybí. Z mnoha důvodů. Někdy je určitá informace vypuštěna příliš brzy, někdy jsou z bezpečnostních důvodů určité informace zatajeny, další důvod je, že určité informace zatím nejsou přítomny na povrchu planety a jak se přibližujeme k Události, bude jich vypuštěno mnohem víc a obraz bude jasnější.

Rob – Děkuji. Pojďme k otázkám: mnoho lidí se zajímá o kameny Čintamani.  Jaké jsou jejich účinky? COBRAOvlivňují plazmickou rovinu a implantáty. Mohou využít jistou technologii světelných sil a přenášet určité energie přímo z centra galaxie do kamene Čintamáni. Kameny slouží jako čočky pro tuto energii, která pak rozpouští plazmu. Ten kámen má jedinečný energetický podpis, protože pochází ze systému Síria a před mnoha cykly a miliony let, když  vybuchla planeta v systému Síria, byl nabit její energií. Každý kámen Čintamáni má v sobě tyto energetické částice. Je to jeden z klíčů k vysvobození planety. Samozřejmě, každý máte uvnitř sebe jeden z nejsilnějších krystalů - ve svém vyšším já. Když použijete kámen Čintamani, zesílíte a urychlíte procesy v sobě a pro planetu.

Rob – Jsem překvapen, jak jsou malé a chápu že jejich účinek není závislý od velikosti.  COBRA – Úlomky toho kamene jsou na různých místech Země. Většinou ty kameny byly ve vlastnictví pozitivní agarthské sítě po tisíce let. Úlomky kamene byly převezeny na různá místa planety, včetně jezera Titicaca. Mnoho jich je v podzemních lokalitách. Na povrchu jich moc není, ale nyní se již malý počet dostává k pracovníkům a bojovníkům světla, aby vytvořili planetární síť světla.

Rob- Jak mají lidé tyto kameny používat? Jsou docela malé. Je nutné je chránit před cizími lidmi aby se neoslabila jejich účinnost? COBRA Doporučoval bych pouze fyzický kontakt s těmi kameny během meditace a to vytvoří tok energie, který vám může pomoct propojit se s vašim vyšším já a proměnit plazmické pole kolem vás. Ty kameny si udržují svou čistotu bez ohledu na jiné lidi.

Rob – OK. Díky. Někdo se ptá ohledně těch třech dnů temnoty, o kterých se již roky hovoří - můžete to vysvětlit?  COBRA –  Ok.  Je to součást staré  kolektivní paměti z dob Atlantidy, ale tentokrát to bude jiné. Nebudou tři dny temnoty. V prvních galaktických supervlnách, které se odehrály před mnoha a mnoha tisíci lety, byly dny temnoty, protože byly v ovzduší úlomky a odpad v důsledku slunečního koronárního výboje. Ale tentokrát je to jiné z mnoha důvodů, a když dojde k Události a po ní, když projdeme velkým kosmickým přechodem, bude přítomno mnoho silných světelných sil, které celou situaci změní.

Rob – Ok. Další otázka: můžete něco říct o starých indiánských mohylách na americkém  středozápadě?  COBRA –  Některé jsou pohřební mohyly, některé byly vytvořeny za účelem pozitivních rituálů a bohužel, některé pro obětování při negativních rituálech. Je to různé.

Rob – . . . dochází k velkým slunečním bouřím a aktivitám. Lidé jsou zneklidněni. Nevím, zda to ovlivňuje plazmické skalárové pole a mění éterická pole lidí.  COBRA – Není to jednoznačné. U slunečních bouří: část jich je pouze výbojem čisté plazmy, který čistí anomálie plazmy a na druhé straně je zde čištění negativní plazmy kolem Slunce. Takže ty sluneční bouře jsou spouštěny zvýšenou aktivitou galaktického centrálního slunce, protože všechno potřebuje být očištěno. Můžete na ně pohlížet jako na součást globálního a kosmického očistného procesu.  

Rob – Výborně.  Někdo se ptá na 12 vláken DNA - proč máme dvě. Kdy to bylo změněno?  COBRA 12 vláken DNA nejsou fyzickou DNA; je to éterická DNA Všichni mluví o aktivaci DNA. Nemluví o fyzické DNA, ale mluví o éterické matrici. Když se zarovnáte s éterickou matricí, dříve či později bude následovat fyzické tělo. Na fyzické úrovni máme dvě vlákna DNA, jak vám to může potvrdit každý vědec, když DNA analyzuje.

Rob – Tady je zajímavá otázka . . .mnoho lidí se nyní ptá na archonskou síť. Jedna známá osoba  řekla, že jsme nuceni do reinkarnace neb je to trik Kabaly a tak...je to velmi složité. Mluvili jsme o tom již dříve, ale lidé se dožadují vyjasnění. Říká se, že jsme do reinkarnace byli vlákáni. Máme nějakou šanci přijít na Zemi a pak odejít, nebo se musíme vracet dokud nedosáhneme určité frekvence,  ale jsme doslova chyceni v kruhu, odkud není úniku, kromě  vzestoupení?

COBRA Nejdříve to byla naše svobodná vůle, že vstoupíme do této sekce galaxie, která byla považována za velmi nebezpečnou, takže jsme vědomě vzali na sebe riziko, že do této oblasti vstoupíme, abychom pomohli tu oblast osvobodit a ten sektor se týkal i planety Země.  Poté, co jsme do této oblasti vstoupili, dostali jsme implantát. Od té doby jsme chyceni ve smyčce reinkarnace. Takže to nejde, jenom se rozhodnout a opustit tuto oblast. To není možné. Je to velmi, velmi vzácné, aby někdo mohl opustit karanténu planety Země.

Rob – zrovna jsem dělal interview s velvyslancem Červeného draka.  Můžeme hovořit o paní Du Mu? Je v Číně.  Je jasné, že všude na světě jsou určité bašty světla. Můžete hovořit o stařešinech v Číně a údajném císaři, jak ho nazývají, anebo o dědovi dračí společnosti? Velvyslanec, s nímž jsem hovořil, mi řekl, že je mimozemsko-lidským hybridem a údajně mu bylo řečeno, že pochází od Anunnakiů. Má to co dělat s Šediváky, s Drakoniány?  Co víte o císaři? COBRA Nebudu hovořit o dračím císaři. Pouze řeknu, že jsou různé frakce draků, dokonce máme modré draky, červené draky, pozitivní, negativní, máme smíšené skupiny. Je tu všechno, ne pouze v Číně, ale také v Japonsku, Koreji, Malajsii,, na Filipínách, obecně v jihovýchodní Asii. Když se více soustředíte na pozitivní stránku, je zde mnoho linií s velkou duchovní moudrostí, mnozí stařešinové jsou mnoho set let staří. Někteří jsou v přímém či nepřímém spojení s pozitivní agarthskou sítí. A to jsou ti, kteří pomáhají při stabilizaci procesu přechodu. Takže, pokud se ptáte na draky, musíte upřesnit, o jaké skupině hovoříte.

Rob – Někdo chce vědět, zda draci opravdu existují? Odkud pocházejí? Kdy žili na zemi? Co se s nimi stalo? COBRA – Dračí entity byly skutečné.  Žily zde před mnoha miliony let a byly součástí zvířecí evoluce. Někteří se vyvinuli až mimo zvířecí evoluci a mnozí z nich byli součástí drakoniánského archetypu. Máme pozitivní drakoniánský archetyp a také negativní. Oba byly na planetě přítomny. Je to dosti složité.

Rob – Vydechovali někteří oheň?  COBRA Nevydechovali oheň, fyzický oheň, ale éterický oheň - ten ano.

Rob Jsou u drakoniánských typů i pozitivní reptiliáni? Mají velmi špatnou pověst, jako Šediváci a podobně. Jsou také pozitivní? COBRA Ano, není jich mnoho, ale jsou.

Rob – Někdo se ptá na Krišnu, indického boha. Přijde na Zemi po Události? Kde je teď? Hlídá Zemi?  Můžete pohovořit o inkarnaci Avatarů v indické historii? COBRA Krišna je stejná entita, která je na západě známá jako Kristus. Jistě, vrátí se. Přijde spolu s dalšími nanebevstoupenými mistry, po prvním kontaktu.

Rob –  V Japonsku mají  památeční obřady za mrtvé, kde lidé truchlí a v některých kulturách lidé smrt oslavují, jako např.  Irové. Mají takové zpěvy význam? Vím,  že v Tibetu je v paláci Potala místnost, kde se stále již po tisíc let zpívá a nikdy to nekončí. V určitém ročním období se provádí rituál na odvádění duší po smrti. Má nějaký význam zpívání manter anebo různé obřady lidí, kteří pomáhají svým milovaným přejít na druhou stranu? COBRA Ano, samozřejmě. Pomáhají těm duším dostat se do světla.

Rob –  Další dotaz. Když  po Události budou zpřístupněny mnohem pokročilejší technologie, někdo se ptá, zda má smysl studovat teď moderní vědu? Nebude to na překážku pro pochopení nových vědeckých systémů po Události?  COBRA Ne. Vědomosti nejsou na překážku. Když dostanete lepší vzdělání, jednoduše  ho vyměníte za staré.  Klidně teď studujte ty obory.  

Rob – Můžete něco říct k některým oborům... víme, že dějiny budou úplně přepsány, ale některé zákony základní vědy, fyziky, chemie, biologie? Co se tam změní? COBRA – Ok. Ve fyzice samozřejmě přestane platit druhý termodynamický zákon, protože ten hovoří o uzavřených systémech. V přírodě nemáme uzavřené systémy, protože na kvantové úrovní existuje vždy komunikace kvantových částic. Nikdy nelze izolovat částici od okolí, protože na kvantové úrovni vždy komunikuje s ostatním vesmírem . Uzavřený systém neexistuje. Máme teorii relativity a máme kvantovou mechaniku, a ty nejdou dohromady, protože mnoho částí chybí a protože fyzika neuznává existencí éteru.  Neuznává existenci vyšších dimenzí a stále neumí vysvětlit gravitaci. Takže je mnoho věcí, které jsou nekompletní anebo úmyslně změněny Kabalou. Chemie je docela v pořádku. K té nemám moc co dodat, ale biologie je něco jiného. Je tu samozřejmě Darwinova teorie evoluce, která  je závadná. Pak je tu genetika, která je na cca 60% špatně, protože nebere v potaz vyšší dimenze, éterické úrovně, což jsou vlastně matrice pro přenos genetické informace. A když přejdeme na pole medicíny, ta je velmi separatistická. Je oddělená. Nedívá se na celý systém. Takže je mnoho věcí, které potřebují poopravit a mnoho přístupů, které potřebují být upgradovány.

Rob – Další dotaz: podělíte se s námi o pravdivou a okultní historii globálních záručních účtů, a zejména o jejich původu a budoucím použitíCOBRA – Můžeme  jít hluboko do minulosti,  kdy mnoho dynastií, mnoho královských dynastií v různých částech světa shromažďovalo bohatství pozitivním způsobem a také nepozitivním způsobem. A tyto královské dynastie, některé z nich byly spojeny se silami světla a některé se zlými hochy. Procesem kulturní výměny a obchodu se tyto dynastie znaly a vytvořily, pomalu vybudovaly planetární síť. Začalo to v 18. století, ale dokončena byla ve 20. století. Pak se ty různé královské dynastie planety rozhodly spojovat mezi sebou sňatky . Chtěly vytvořit globální finanční systém – někteří měli agendu vyrovnaného a férového rozdělení bohatství a někteří měli  agendu kontroly bohatství a planety. Zlí hoši získali navrch, jak vidíme v moderním finančním systému. Základní ideou bylo vytvořit globální finanční systém. To může být dobrá věc, když je v rukou světelných sil a velmi špatná věc, pokud není v rukách světelných sil, jak to můžete denně vidět  kolem sebe.

Vzájemným křížením vzniklo cosi, co se jmenuje M1. Je to osoba, která má genetické prvky, geny všech hlavních pokrevních linií na planetě. První M1 se narodil v r. 1920  a období mezi, řekněme, lety 1920 a 1940, těch dvacet let, to  byla doba, která určila, co se stane v okultním finančním systému. To bylo po vytvoření Federální Rezervy (FED)  jak víte, ale za oponou byla vytvořena světová  finanční infrastruktura.

Banka pro mezinárodní vyrovnání je jedním příkladem a za kulisami probíhala jednání s Draky, mezi západními reptiliánskými krevními liniemi a ostatními liniemi. Ve skutečnosti se stalo, že reptiliánské a kabalistické krevní linie převzaly institut M1 a tak M1 ovládly.  M1 je jako prezident. Je to postava podobně jako prezident USA, který nemá žádnou reálnou moc, ale je veřejnou osobou reprezentující určitou ideu. M1 vlastně neovládá záruční účty, je to pouze symbolická postava, špička, která je kontrolována jinými silami.

Institut M1 bude zrušen v době finančního restartování.
Záruční účty již nebudou pod kontrolou žádné královské dynastie, žádné frakce. Nebudou v rukách Draků. Nebudou v rukách žádné skupiny na planetě. Budou uvolněny pro lidstvo a jediný způsob, jak se to může stát, je pod vedením pozitivních sil, které nejsou zapojeny do systému na povrchu planety. To znamená Hnutí odporu. To znamená pozitivní mimozemské rasy, lze jich jmenovat mnoho, ale pouze lidé nebo bytosti, které jsou zcela v souladu se svým vyšším duchovním Já Jsem, se o to mohou postarat a mohou řídit proces péče o záruční  účty.  

Rob – Slyšel jsem to od velvyslance. Potvrdil mi, co jste rovna řekl. Naznačil, že jsou i jiné účty. Řekl, že slavný hrabě St. Germain byl vlastně z dynastie, která je spojena s bohatstvím Marca Pola a zlatem a to je údajně v rakousko-uherské pevnosti. Víte o tom něco?

COBRA – Ano, hrabě St. Germain měl bankovní účet. Nebylo to Rakousko Uhersko. Bylo to  rakouské císařství, habsburské císařství. Bankovní účet byl v té oblasti a ano, část zlata pocházela od Marca Pola a dalších rodin bílé šlechty z Florencie a dalších měst severní Itálie. Jak víte, hrabě St. Germain byl mnohokrát vypovězen a mnohokrát navštívil v Itálii různá místa. Vlastně byl vzděláván rodinou Medicejských. Lidé mají nad čím přemýšlet. Existuje hluboké spojení mezi rodinami italské bílé šlechty a  hrabětem St. Germainem a on obdržel část bohatství od nich, aby ho uložil na bankovní účet. A ano, účet byl v oblasti rakousko habsburského císařství.

Rob – Další otázka:  znáte pravý důvod,  proč všichni strážci světových záručních účtů... - proč všichni ti vlastníci účtů z různých národů světa byli požádáni rodinou Červeného draka, prostřednictvím velvyslance, s nímž jsem dneska mluvil, aby přesunuli své účty do Číny, zejména když většina zlata není uskladněna v Číně, ale většinou v jihoasijských zemích.  
COBRA – Opět je tu několik věcí. Existují opravdoví strážci a pak jsou takzvaní strážci. Mnoho lidí prohlašuje, že jsou strážci. Někteří opravdu jsou, někteří ne. Nemají bohatství. Mají jisté kódy, jisté bílé knihy, červené knihy, modré knihy, a černé knihy s jistými přístupovými kódy k účtům. Neznamená to, že jsou ještě na těch účtech peníze nebo zlato, protože většinu z toho ukradla Kabala.  Pokud jde o zlato, zlato není tam, kde by ho lidé hledali. Zlato bylo přemístěno. A další věc je, že to nebude vráceno Číně.

Rob – Bratr Edoardo se ptá:  někteří strážci světových záručních účtů mají čisté úmysly a chtějí světu pomoci. Sledují náš blog a poslouchají naše interview. Momentálně jim finanční systém nedovoluje uvolnit ty peníze pro lidstvo. Můžete jim nějak poradit?...

COBRA Musí se vzájemně spojit,  protože jsou izolováni. Kabala některé klíčové lidi izolovala na různých místech, aby se nemohli spojit s ostatními a některé ty izolace jsou fyzického rázu a některé psychologického. To zaprvé. Zadruhé musí pracovat na svých vnitřních překážkách. Musí pracovat na vnitřních příčinách, proč to nebylo dokončeno.  A pak - je to jak mandala -  věci zapadnou na své místo, když je vše připraveno.  Když dosáhnou stavu vnitřní připravenosti, bude se manifestovat vnější připravenost.

S některými těmi lidmi jsem se setkal a zkoumal jejich pozadí. Je tam mnoho dobrých lidí, ale musí pokračovat, dokud nedosáhnou určité úrovně, kdy se mohou stát čistými nositeli světla tak, aby mohli být součástí té mandaly. A pak, když to perfektně klapne, je to jak kód, který odemkne zámek a on se otevře. Takže každý z těch strážců má jednu část kódu, jednu část odpovědi, a když se vše spojí, doje k průlomu. Každý z těch strážců je potenciální osobou, která ten průlom způsobí. Je to jako když Kabala umístila kolem těch kont určité štíty, na mnoho způsobů, aby světelným silám zabránila se k těm  kontům dostat. Když dojde ke správné kombinaci faktorů a okolností, dojde k průlomu. Potřebujeme pouze jeden průlom, jedno malé vítězství v této oblasti a pak to bude řetězová reakce, kterou nepůjde zastavit.

Rob – … máme tu další otázky od různých lidí z celého světa. Proč jsou baskický, finský a maďarský jazyk nepodobné ostatním evropským jazykům a sobě navzájem? Jak a kdy vznikly?

COBRA –  V podstatě  baskičtina pochází od staré evropské civilizace, která žila v Evropě před první archonskou invazí. První archonská invaze přišla z chazarské oblasti před cca 5 000 - 6 000 lety a většina evropských jazyků pochází z této invaze. Ani finština a maďarština nejsou spojeny s těmi, kteří vtrhli do Evropy. Proto se od ostatních jazyků liší.

Rob – Někdo má přítele s degenerativní nemocí, který ztratil paměť. Bude možné ji znovu získat po Události? Je na to technologie?  COBRA – Ano.

Rob Pokoušíte se osvobodit lidskou rasu od Kabaly, západní verze Nového světového řádu a nyní se zdá, že aliance BRICS zakládá další Nový světový řád východního typu. Tazatel chce vědět, jak rozpoznáme rozdíl mezi novými a starými šéfy? COBRA Žádní noví šéfové nebudou. Nová infrastruktura, která je teď vytvářena, nebude favorizovat Čínu nebo Rusko nebo východní zeměBude sloužit jako nástroj k porážce Kabaly a to je velký rozdíl.  Rozdíl poznáte, až když ho zažijete, dřív ne.  

Rob – Určitě. Můžete mluvit o ministru zahraničí Johnu Kerrym? Viděl jsem jeho fotku se zafačovanou rukou. Údajně si ruku zlomil při automobilové nehodě. Někdo říká, že vlastně došlo k přestřelce. Nevím, jak se to podařilo ututlat. Byl to pokus o vraždu? Byli to hodní hoši nebo zlí hoši? COBRA Ano, byl to pokus o vraždu.

Rob – Byly to síly odporu v rámci pozemské pozitivní armády, anebo jiná skupina? COBRA Vlastně z druhé strany, od zlých hochů, protože Kerry se pokoušel odpojit od Kabaly.

Rob – Fakt? On je přece hodně podporoval. A co udělá teď? Bylo mu vyhrožováno? COBRABude se držet v pozadí, protože dostal od Kabaly varování, aby nic nepodnikal.

Rob Bude dělat jenom co mu řeknou. (Ano,přesně tak). Na jakém je stupni kabalistického potravinového řetězce? Ví o tajném vesmírném programu a podobně? COBRA – Řekl bych, že patří ke střednímu managementu.  Má určité informace, ale není jich moc. Ale informace o tajném vesmírném programu může mít z druhé ruky.

Rob – Další zajímavá otázka. Lidé se ptají na situaci v Polsku.  Prezidentské volby v Polsku ukazují, že lidé mohou změnit své smýšlení. Probouzející se společnost v Polsku ukazuje, že dává podporu novým strukturám jako jsou Komorowski a Duda. Znamená to, že jsou to pro volby pozitivní změny?  Jak to vypadá pro Poláky v budoucnu?  COBRAV Polsku je velký vliv jezuitů a tyto volby jsou  potenciálem pro začátek změn. Příští měsíce ukážou, nakolik se vliv jezuitů zmenšil.  

Rob – Takže uvidíme-  máte to tam v Polsku jako my všude jinde - počkejme a uvidíme. Naposledy jsme spolu mluvili před 40 dny, takže jsme trochu ve skluzu. Papež se tehdy setkal s Putinem. Co bylo cílem? Jak to mezi nimi vypadá? COBRA Na tom setkání se děly věci za oponou. V zásadě dostali jezuité od Aliance BRICS varování.

Rob To je pro nás velká novinka a doufám že Aliance BRICS jsou hodní hoši, jak si to mnoho z nás přeje. Rusko a hodní hoši z Číny jsou těsně napojeni na alianci BRICS, je to tak? COBRA – Ano, přesně.

Rob – Na další otázce mi velmi záleží.  Chci se zeptat zda Hnutí odporu bude kontaktovat v čase Události skupiny, podporující Událost? Kdy a jak? COBRA – Hnutí odporu bude určité lidi kontaktovat  přímo - mailem či telefonem. Některé na začátku Události, další pár dnů po Události a dostanou určité instrukce.  

Rob –  Co se stane poté, co budou ze sluneční soustavy  odstraněny poslední zbývající implantovací stanice? Bude éterická implantovací síť stále fungovat anebo  jak?  COBRA – Také existují implantovací stanice na planetě a dokonce pod povrchem planety, takže sluneční soustava není jediným místem. V zásadě, hlavní implantovací stanice nejsou na fyzické, ale na plazmické úrovni. Takže, když bude osvobozena sluneční soustava, není to ještě konec. ...

Rob – Někdo mluvil o Alexu Johnesovi a Benu Fulfordovi. Oni říkají, že se má stát něco velkého. Prosakuje to sem dolu. ...Můžete mluvit o některých konkrétních pozitivních plánech světelných sil v blízké budoucnosti? Někdo hovoří o září.  Můj kontakt naznačil, že v září dojde k nějakým změnám, ale nebylo to specifikováno. Můžete hovořit o něčem pozitivním v blízké budoucnosti?

COBRA – Neuvedu žádné podrobnosti, protože věci, které se dějí, nelze předpovědět. Čím víc se blížíme ke konečnému momentu průlomu, tím víc se věci stávají nepředvídatelnými. Je více zmatku,  každá situace je velmi křehká a v této chvíli není možné dělat žádné předpovědi. Září bude velmi zajímavá doba. Jenom to mohu říct, nic konkrétního.  

Rob – Nedávno jsem měl interview s  Alexem Collierem a hovořili jsme o časových liniích a mnoha dalších věcech. Zmínil urychlovač CERN. Dle informací které má od mimozemšťanů,  se (Kabala) chystají použít Cern, aby propojili různé časové linie do negativních časových linií Nového světového řádu. Myslel si, že to není možné. Souzníte s tím, co řekl Alex, že se temné síly pokoušejí do jisté míry použít Cern k podpoření nějakých časových linií, aby se tyto uskutečnily a prolnuly?  COBRA Tak bych to neřekl. Řekl bych, že se pokouší otevřít  negativní portály, plazmické portály. Chtějí vytvořit více strangeletů. Chtějí vytvořit víc anomálií. Chtějí si udržet jejich stávající anomálii. Proto používají urychlovač. Ten urychlovač je mnohem méně nebezpečný, než je ten druhý, na Long Islandu, protože urychlovač na Long Islandu vyrobil stabilní strangeletové částice již loni. A ty částice se dostaly do středu Země, kde se shromažďují. Díkybohu, světelné síly s tím mohou mnoho udělat, ale stejně by bylo dobré,  aby se pracovníci a bojovníci světla na to více soustředili a začali v rámci meditací léčit situaci na Long Islandu. To by hodně pomohlo.

Rob – Zajímavá otázka: Co se stalo s Marií Orsic a dalšími dívkami, spojenými s Vrilem, po druhé světové válce? Pro vás, kdo neznáte nacisty: nacisté převzali společnost Thule. Byla to skupina duchovních děvčat,  která byla duchovně propojena a fungovala jako média a byla v kontaktu s pozitivními mimozemskými skupinami. Jejich informace byly podvodem získány pro technologie nacistů a pak nacisté navázali své vlastní kontakty s Šediváky a  Reptiliány.  Co se stalo s těmi nevinnými duchovními ženami,  které se pokusily dostat na Zemi pokročilé technologie?

COBRA Byly převezeny do USA, kde byly opět využívány Kabalou a jejich duchovní nadání bylo zneužíváno ještě nějakou dobu po druhé světové válce.

Rob – Byly někdy v Jižní Americe? Dostaly se do USA odtamtud, anebo přišly přímo z Německa?  COBRA – Neznám přesnou trasu, jakou šly, ale šly z Německa do USA .

Rob – A Kabala je zneužila ještě po nějakou dobu. Žijí ještě? COBRA – Ne, již ne.

Rob-  Momentálně nemám nic speciálního. Pokud chcete něco říct vy...

COBRA Opakuji. Nenapadejte se. Soustřeďte se na světlo. Udržujte světlo. Udržujte záměr.  Pracujte, protože potřebujeme udělat konečný průlom.

Rob - Děkujeme a těšíme se na setkání příští měsíc  Světlo zvítězí, bratře.

COBRA – Děkuji, že jste poslouchali a světlo zvítězí.

Zdroj: http://thepromiserevealed.com/2015-june-24-q-a-with-cobra/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky
 
 

Vyhledávání