Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Ježíš Jeshua - Vyjádřete světlo své duše
Jeshua - Vyjádřete světlo své duše PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 26 Únor 2012 18:06

Přijala Pamela Kribbe, Únor 2012

Drazí přátelé,

Jsem zde, jsem mezi vámi, já jsem Jeshua. Znáte mě, jsem váš přítel a bratr.
Vím, jaké to je být člověkem. Jsem velmi blízko vašemu srdci. A vy všichni jste si navzájem blízko, neboť vy všichni zde přítomní nebo vy, co tohle čtete, jste dušemi, které přišly zas a znovu na Zemi inspirovány Světlem, touhou změnit vědomí na Zemi.Hluboko ve svém srdci tolik milujete Zemi. Ovšem, že část vás se velmi zklamala. Ve svých životech na Zemi jste prožili odmítnutí. To způsobilo bolest ve vašem srdci, avšak vy jste se vrátili zas a znovu a v tomto čase dějin se něco děje. Můžete to uvnitř sebe cítit, ve svém vlastním těle. Ve vaší duši je pohyb. Vědomí na Zemi je nyní připraveno na změnu a já vím, že všichni z vás chtějí vyjádřit v tomto životě na Zemi svou duši.
 
Chválím vaši odvahu. Existuje jak vaše temná, tak vaše světlá část. V temné části se můžete cítit velmi oslabeni, můžete se cítit znechuceni a chcete se vrátit domů. Já vám však pravím: nyní je čas, abyste skutečně ukázali světu, kdo jste. Nenechte se příliš ohromit strachem a agresí ve světě. Je vás právě teď  třeba!
 
Jak se spojíte se svou duší a vyjádříte světlo své duše? Vy všichni máte pocity, inspirace, touhy: jsou jazykem vaší duše. Jako děti jste mnozí z vás měli sny a vize o jiném druhu reality.  Během vaší výchovy vám mohlo být říkáno, že nemáte být naivní, že máte být realističtí, byli jste odrazováni od toho být jiní, následovat alternativní cestu. To proto je nyní obtížné věřit snům a vizím, které máte ve svém srdci. Je však již čas, abyste se znovu spojili s voláním svého srdce. Vaše duše vám dává zprávy stále. Tyto zprávy k vám přichází prostřednictvím emocí a prostřednictvím vašeho těla.

Například v oblasti práce nebo v oblasti vztahů
často cítíte, že nedokážete skutečně vyjádřit sami sebe nebo že vaše energie není skutečně oceněna. Jste velmi schopni vnímat, cítit, zda je vaše energie přijata dobře či ne. Buďte v tom sami k sobě upřímní. Emoce, které cítíte, které se mohou proměnit ve fyzické stížnosti, jsou zprávami od vaší duše, že sami sebe skutečně neuznáváte. Máte strach nechat odejít to staré, to známé. Vaše duše vás však vždy chce vést za to, co je vám známé, do nového.

Nyní vás žádám, abyste si se mnou představili, že je ve vašem srdci otevřený prostor. Můžete si ho vizualizovat jako mísu či vázu a v ní je klidná voda. Představte si toto místo ve svém srdci a pozorujte, jak do této mísy či vázy padají květiny a dívejte se na tyto květiny, pociťte jejich energii... to je energie vaší duše. Vzpomeňte si, jaké to bylo být dítětem a cítit naprostou svobodu, svobodu snít a předvídat jakoukoli budoucnost jste chtěli. Nyní žasnete nad krásou této květiny... a možná od ní dostáváte zprávu, která vám říká, kam vás chce život vést. Nechejte k vám tuto květinu promlouvat a nemusí to být slovy, můžete jednoduše cítit její energii.

Nyní je jedna věc cítit energii své duše, jak jste právě učinili, a druhou věcí je dát ji do světa.
Abyste tak učinili, musíte přijmout energie své duše nejen svým srdcem a svou myslí, ale také hlouběji uvnitř, ve svém břiše. To, co se vám často stává je, že cítíte inspiraci ve svém srdci a začínáte o tom přemýšlet a starat se: „Jak to mám dát ven do světa?“ nebo „Jak z toho mohu žít?“ Vaše mysl začíná závodit, ale umění přijímání zpráv své duše je přijímat je plně, což znamená cestou dolů do břicha. Proč je to tolik důležité? Břicho obsahuje vaše nejhlubší emoce. Abyste uzemnili inspiraci své duše, musíte dovolit světlu vaší duše zářit na nejtemnější emoce, které jsou vaší součástí. Oblast vašeho břicha přechovává vaše strachy, pozůstatky hluboké emocionální bolesti a smutku a vy je musíte oslovit, abyste byli schopni vyjádřit své světlo. Pouze tehdy, když je světlu vaší duše umožněno zářit do nejtemnějších zákoutí vás samých, se koná vnitřní transformace a osvobození.

Tento druh vnitřní transformace je klíčem k přitahování - na vnější úrovni - práce a vztahů, které s vámi souzní. Abyste tedy vyjádřili světlo svojí duše v tomto světě, musíte plně splynout se svou duší, což znamená, že umožníte energii své duše jít až dolů do břicha. To je skutečně obtížná práce. Jedna věc je cítit inspiraci ve svém srdci, jasnou vzpomínku na jednotu a světlo, avšak existuje zde ještě další krok: dosáhnout z tohoto místa jednoty na části vás, které se cítí velmi osamělé a znechucené. Když se to stane, docílíte Kristovského vědomí a cítíte uvnitř hluboký mír. Kristovské vědomí dosahuje jak světla, tak temnoty. Chápe temnotu zevnitř. Z perspektivy Kristovského vědomí neexistuje žádný soud, žádný boj mezi světlem a temnotou. Je zde hluboké přijetí života takového, jaký je.

Abyste se spojili se svými nejtemnějšími částmi vás samých, dívejte se na ně jako na děti, které potřebují pomoc. Z úrovně duše jste jejich průvodci a rodiče a tím, že obejmete své ztracené vnitřní děti, se stáváte úplnými. Tak se duše stává zcela zakotvenou a přítomnou na Zemi. Cesta pracovníka světla není o kázání o lepším světě. Není ani tak o tom něco dělat. Je o obrácení se dovnitř, na všech úrovních a o skutečném milování a pochopení sebe sama. Stanete se pracovníkem světla, i když s tím nebudete nic konkrétního dělat. Přinesete do světa změnu jednoduše tím, že budete sami sebou.

Vyzývám vás, abyste učinili spojení mezi nejsvětlejší částí a nejtemnější, nejtraumatizovanější částí vás samých. Nepřemýšlejte o tom, jen to prociťte. Dívejte se na sebe jako na anděla, zářícího světlem a bezpodmínečnou láskou. Tím doopravdy jste! Nyní pozorujte malé dítě, jak se blíží k tomuto andělovi. Toto dítě se cítí opuštěné a osamocené. Dokážete ho nebo ji přivítat ve svém náručí? Dítě je vaší součástí a chce k vám domů. O tomhle je skutečná světelná práce. Jakmile s tímto dítětem uzavřete mír a obejmete ho, můžete ho cítit ve svém břiše: toto dítě vám dá vášeň a životní energii a vy se stanete lidským andělem. Světlo vaší duše bude vyjadřováno do vnějšího světa snadno a bez přílišného přemýšlení. Budete přitahovat to, co s vámi souzní v oblasti práce a vztahů. Všechny věci na vnější úrovni zapadnou na místo. Vyjadřování světla vaší duše začíná uvnitř a z této vnitřní práce bude vše ostatní proudit bez námahy.


© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net


Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz
 

Vyhledávání